Hopp til innhold

Ordfører: – La den samiske befolkningen selv styre utviklingen

Sittende ordfører i Snåsa Tone Våg mener at nordmenn styrer for mye over samer, dette vil hun ha en slutt på.

Tone Våg

SAMENES EGEN TUR: Ordfører i Snåsa, Tone Våg mener at det er viktig at samene selv styrer sin utvikling.

Foto: Privat

– Historien forteller oss at det er vi, nordmenn, som styrer det meste i forhold til det som er samisk. Nå må vi åpne for at det samiske folket selv skal få styre utviklinga si framover.

Det sier sittende ordfører i Snåsa kommune, Tone Våg (AP) under en valgdebatt av NRK.

– Det er ingen som forteller oss hvordan vi skal utvikle oss. Vi innretter oss sånn vi tror er best for alle, og sånn må det få lov til å være i den samiske kulturen også, mener ordføreren.

Rektor på Samisk høgskole, Laila Susanne Vars gleder seg over at kommunepolitikere belyser samiske saker, og gleder seg til å se hvordan det utvikler seg.

– Det er jo Stortinget, regjeringen eller kommunestyret som vedtar lover og styrer utviklinga, og samer er som regel i undertall. Det er realiteten.

Laila Susanne Vars

GLEDER SEG: Rektor på Samisk høgskole gleder seg over å høre at kommunepolitiker ønsker å gi mer selvbestemmelse til samer.

Foto: Per Inge A. Åsen / NRK

– Det er kun i kommuner hvor samer er i overtall en kan si at vi har samisk selvbestemmelse.

Ønsker likestilling

Snåsa er en tospråklig kommune, og har elleve år bak seg som forvaltningskommune.

Å være en samisk forvaltningskommune innebærer at det samiske språket skal være likestilt med majoritetsspråket.

Våg innrømmer at det fortsatt er en lang vei å gå før samisk er likestilt med norsk i kommunen.

– Jeg ser at det har skjedd mye fra da jeg var liten, men vi er langt fra likestilling. Det er det jeg jobber for.

Ordførerkandidat i Snåsa, Arnt Einar Bardal (SP) sier seg enig med Våg.

Arnt Einar Bardal

ORDFØRERKANDIDAT: Arnt Einar Bardal stiller som ordførerkandidat for Snåsa Senterparti.

Foto: Privat

– Jeg har selv vokst opp med samiske elever, og jeg kan understreke at det har vært en stor forbedring, men vi har fortsatt en lang vei å gå, mener Bardal.

Til kommuner som er i startfasen mener Våg at det er viktig at kommunen er med på å skape det samiske, men samtidig bidra til at samene selv får bidra å gjøre det de mener er rett for seg.

– Det skal ikke være tyngre for en same å stå fram med sin mening enn det er for oss som ikke er samer. Det er samspillet som er viktig, holdningsarbeidet er viktig.

– Vi er på rett vei, men det går for sakte, synes Våg.

Hør hele debatten her:

Debatt Snåsa

Korte nyheter

 • Oslo – Oslove: – Stort fremskritt for synliggjøring av samisk kultur

  Nestleder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, Øyvind Håbrekke er også tydelig på at Kristelig Folkeparti helhjertet støtter at Oslo får samisk navn.

  Han var da også med på møtet onsdag der et enstemmig utvalg stemte for at det offisielle samiske navnet på Oslo by blir Oslove.

  – Jeg tenker det er et stort fremskritt for synliggjøring av samisk kultur i Norge at hovedstaden nå får samiske navn, sier Øyvind Håbrekke på e-post til NRK.

  Også Venstres Ismail Ali Hussain gleder seg over dette vedtaket.

  – Vi i Venstre er veldig glad for at Oslo får et eget samisk stedsnavn, og stemte for den innstillingen som lå til behandling i utvalget, uttaler han i en skriftlig kommentar til NRK.

  og legger til:

  – Som en bystyrerepresentant med minoritetsbakgrunn er jeg ekstra glad for et slikt vedtak. Hurra for det flerkulturelle Oslove.

  Kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • SV om samisk navn på Oslo: Samene er et urfolk og de må anerkjennes

  – Det er ingen tvil om at samene er et urfolk i Norge, og det må anerkjennes. Kultur og språk må tas vare på, og da må Oslo som hovedstad bidra med det vi kan, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

  Hun er leder av kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre.

  I dag ble det langt på veg klart at det offisielle samiske navnet på Oslo by blir «Oslove».

  Et enstemmig kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre gikk inn for å bruke den nyere sørsamiske navneformen onsdag.

  Oslo har de siste årene hatt en samarbeidserklæring med sametinget.

  Kommunen har også bidratt til støtte til etablering og drift av Samisk hus, i tillegg til opplæring i samisk språk på Oslo samiske skole, og barnehagetilbud ved den samiske barnehagen.

  Nå er det på tide at Oslo også får et samisk navn, mener Holmås Eidsvoll.

  Det forrige rødgrønne byrådet kom frem til sitt forslag etter en konsultasjonsprosess etter Sameloven med seks samiske lag og foreninger i Oslo.

  De samiske Oslo-organisasjonene har blant annet ment at det har en viktig symbolsk verdi at det samiske navnet på byen skal være annerledes enn det norske.

  – Det støtter SV og jeg helhjertet, og jeg er veldig glad for at et bredt flertall i bystyret ligger an til å gjøre det samme, sier Holmås Eidsvoll.

  Bystyret i Oslo skal votere over saken før jul.

  Sunniva Holmås Eidsvoll
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • Suopma cuiggoduvvo go gidde rájá Ruššii

  Amnesty International cuiggoda Suoma go gidde rájá Ruššii. Sin mielas lea váttis oaidnit movt Suopma dál ollašuhttá gáibádusaid mat gusket vuoigatvuhtii ohcat dorvobáikki.

  Suopma giddii rájá gaskaboddosaččat go máŋga čuođi olbmo bohte rájá rastá ohcat dorvvu. Hálddahusváldit lohket sivvan dán giddemii lea nášunala oadjebasvuohta.

  Sii meidnejit ahte Ruošša sádde dorvoohcciid Supmii iešdáhtos, ja lea gohčodan dan hybridafalleheapmin.