"Suollu" ådå saljon vuojtij

Ållu ådå dahkotjiektjamsaljon vuojtij tjiektjamjuogos "Suollu" dán jagásj Hellmocupav mij bierjjedagá ja lávvodaga Måsken Divtasvuonan ásadalladuváj. Finálan iejvvij Suollu SYT (Stuorgiedde/Davvegiehtje/Tjieloabme).
Dán jagásj hellmocupan bessin tjiektje ållu ådå dahkorássesaljo nanna tjiektjat. Vihtta tjiektjamjuohkusa lidjin oasev válddemin danna dán jage. Duodden aj mánájjuohkusa.

Musken kunstgress
Foto: Sander Andersen / NRK