Hopp til innhold

– Flaut og tragisk

Tidligere sametingspresident, Aili Keskitalo tror ikke Sametinget hadde vedtatt Finnmarksloven hvis det ikke var fordi at Finnmarkskommisjonen ble opprettet.

En betenkt Aili Keskitalo, NSR.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

NSR-leder Aili Keskitalo synes det er flaut og tragisk at myndighetene ikke bevilger nok penger til Finnmarkskommisjonen slik at de kan gjøre jobben som de har fått i oppdrag fra Stortinget.

Keskitalo sier at det er store forventninger fra mange hold til kommisjonens arbeid.

– Vi har fra politisk side forskjøvet mange vanskelige spørsmål til Finnmarkskommisjonen og vi er forpliktet til å gi dem muligheten til å gjøre en skikkelig jobb, sier hun.

Hun sier også at Finnmarkskommisjonen var en viktig del under opprettelsen av Finnmarksloven.

– Jeg tror ikke Sametinget og Norske Samers Riksforbund ville ha gått med på Finnmarksloven slik den er i dag hvis det ikke hadde vært for forsikringene om at samers og andres rettigheter til land og vann skulle kartlegges av nettopp Finnmarkkommisjonen, sier Keskitalo.

Jon Gauslaa

Jon Gauslaa

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Rett før jul sa leder Jon Gauslaa at han ønsker å bli fritatt fra vervet som leder for Finnmarkskommisjonen dersom de ikke får de midlene de behøver for det videre arbeidet med å kartlegge rettighetsspørsmålene i Finnmark.

Korte nyheter

 • William MGPjr:av viddnij lávllagijn "Tusen tanker"

  William vuojttij MGPjr 2022 lávlojn "Tusen tanker". Da gålmås gudi gilfádallin superfinálan ledjin William, oarbbena Lisa ja Tobias lávlojn "Akkurat passe" ja Erlend ja Liam lávlojn "Parasitt".

  Ingebjørga Hábmeris lávlojn "Her e æ" lej nav dudálasj bessat oassálasstet dáj nuoraj musihkkagilfádallamijn.

 • Biebmadumguolle vuobdem lassánij dijmmá

  Guollimdirektoráhtta li båddåsasj lågojt almodam akvakultuvra hárráj dijmátjis.

  2021 lassánij biebmadumguolle vuobdem, 10,2 prosenta ienebu gå 2020. Luossavuobdem lassánam ienemusát ja duodden dasi jáddi ja bálddá. 94 prosenta majs vuobdeduvvin ålles 2021 lej luossa.

  Dáv tjállá Kyst og Fjord.