Hopp til innhold

– Flaut og tragisk

Tidligere sametingspresident, Aili Keskitalo tror ikke Sametinget hadde vedtatt Finnmarksloven hvis det ikke var fordi at Finnmarkskommisjonen ble opprettet.

En betenkt Aili Keskitalo, NSR.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

NSR-leder Aili Keskitalo synes det er flaut og tragisk at myndighetene ikke bevilger nok penger til Finnmarkskommisjonen slik at de kan gjøre jobben som de har fått i oppdrag fra Stortinget.

Keskitalo sier at det er store forventninger fra mange hold til kommisjonens arbeid.

– Vi har fra politisk side forskjøvet mange vanskelige spørsmål til Finnmarkskommisjonen og vi er forpliktet til å gi dem muligheten til å gjøre en skikkelig jobb, sier hun.

Hun sier også at Finnmarkskommisjonen var en viktig del under opprettelsen av Finnmarksloven.

– Jeg tror ikke Sametinget og Norske Samers Riksforbund ville ha gått med på Finnmarksloven slik den er i dag hvis det ikke hadde vært for forsikringene om at samers og andres rettigheter til land og vann skulle kartlegges av nettopp Finnmarkkommisjonen, sier Keskitalo.

Jon Gauslaa

Jon Gauslaa

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Rett før jul sa leder Jon Gauslaa at han ønsker å bli fritatt fra vervet som leder for Finnmarkskommisjonen dersom de ikke får de midlene de behøver for det videre arbeidet med å kartlegge rettighetsspørsmålene i Finnmark.

Korte nyheter

 • Foreslår at alle samer får bli medlem i samebyer: – Ekstremt skuffet

  Loga sámegillii.

  Sametinget på svensk side har vedtatt å fremme et forslag for regjeringen om at alle samer skal få bli medlem i samebyer. Dersom forslaget godkjennes, så kan alle samer for første gang få fiske- og jaktrettigheter gjennom å være medlem i en sameby.

  Ordfører på Sametinget på svensk side, Håkan Jonsson i Jakt- och fiskesamerna er fornøyd med vedtaket, men opposisjonen i Sametinget stiller seg imot.

  – Jeg er ekstremt skuffet i dag. Jeg kan ikke se at dette er en sterk beslutning for styret å jobbe med. Det er et svakt flertall i plenum som har vedtatt forslaget.

  Det sier Marita Stinnerbom i partiet Guovssonásti. Hun kritiserer også prosedyrene som er gjort.

  – Regjeringens direktiv er at flertallet av samebyene skal være enstemmige i vedtaket, og det er de ikke, sier hun.

  Styrets forslag vant fram med to stemmer. Det melder SVT Sápmi. Se hele saken her.

  Foreslår at samebyer åpnes for alle
  Foto: Stefan Karlsson / SVT
 • Árvalit buot sámiid beassat miellahttun čearuide: – Lean behtohallan

  Les på norsk.

  Ruoŧabeale Sámediggi lea mearridan árvalit ahte buot sámit galget beassat miellahttun čearuide. Árvalus galgá geigejuvvot ráđđehussii. Jus dát dohkkehuvvo, de vuosttas geardde oččošedje buot sápmelaččat čearu bokte vuoigatvuođaid bivdui ja guolásteapmái.

  Ruoŧabeale Sámedikki ságadoalli, Bivdo- ja guolástansámiid Håkan Jonsson lea duđavaš dainna, muhto Sámedikki unnitlohku vuostálastá evttohusa.

  – Lean behtohallan. In oainne evttohusa mainna stivra dál galgá bargat ovddasguvlui nanusin. Lea rašes unnitlohku mii lea dohkkehan evttohusa.

  Dan dadjá Guovssonásti Marita Stinnerbom. Son moaitá maid áššis bargovuogi.

  – Ráđđehusa gohččun dadjá ahte čearuid eanetlohku galgá doarjut evttohusa, ja nu ii leat dán áššis, dadjá Stinnerbom.

  Stivrra evttohus vuittii guvttiin jienain. Dan dieđiha SVT Sápmi. Geahča olles ášši dás.

  Foreslår at samebyer åpnes for alle
  Foto: Stefan Karlsson / SVT
 • Fant rein som var sultet i hjel: Erklærte ikke beitekrise

  Loga sámegillii.

  Cáskinjoga oarjjit siida, tilhørende Skuohtanjárga – reinbeitedistrikt 16, har klaget på vedtaket til reindriftas beredskapsutvalg til Statsforvalteren. Beredskapsutvalget erklærte ikke beitekrise i vinterbeiteområdet, selv om det ble funnet rein som hadde sultet i hjel.

  Det forteller Anders Nils K. Eira til avisa Ávvir. Utvalget erklærte ikke beitekrise, men bekreftet dårlige beiteforhold. Statsforvalteren bekrefter til Ávvir at to siidaer har klaget på beitekrise-vedtak.