– Flaut og tragisk

Tidligere sametingspresident, Aili Keskitalo tror ikke Sametinget hadde vedtatt Finnmarksloven hvis det ikke var fordi at Finnmarkskommisjonen ble opprettet.

En betenkt Aili Keskitalo, NSR.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

NSR-leder Aili Keskitalo synes det er flaut og tragisk at myndighetene ikke bevilger nok penger til Finnmarkskommisjonen slik at de kan gjøre jobben som de har fått i oppdrag fra Stortinget.

Keskitalo sier at det er store forventninger fra mange hold til kommisjonens arbeid.

– Vi har fra politisk side forskjøvet mange vanskelige spørsmål til Finnmarkskommisjonen og vi er forpliktet til å gi dem muligheten til å gjøre en skikkelig jobb, sier hun.

Hun sier også at Finnmarkskommisjonen var en viktig del under opprettelsen av Finnmarksloven.

– Jeg tror ikke Sametinget og Norske Samers Riksforbund ville ha gått med på Finnmarksloven slik den er i dag hvis det ikke hadde vært for forsikringene om at samers og andres rettigheter til land og vann skulle kartlegges av nettopp Finnmarkkommisjonen, sier Keskitalo.

Jon Gauslaa

Jon Gauslaa

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Rett før jul sa leder Jon Gauslaa at han ønsker å bli fritatt fra vervet som leder for Finnmarkskommisjonen dersom de ikke får de midlene de behøver for det videre arbeidet med å kartlegge rettighetsspørsmålene i Finnmark.