Tror det ordner seg for Finnmarkskommisjonen

Sametingspresident Egil Olli tror at Finnmarkskommisjonen får den ekstra bevilgningen den trenger.

Sametingspresident Egil Olli
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det sier han etter at han hører at lederen i Finnmarkskommisjonen Jon Gauslaa vurderer å trekke seg fra kommisjonens arbeid fordi budsjettet er redusert med 5 millioner kroner.

Jon Gauslaa, leder for Finnmarkskommisjonen.

Jon Gauslaa, leder for Finnmarkskommisjonen

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dette er en såpass dramatisk reduksjon i forhold til det behovet vi har at jeg kommer nok til å overveie om å bli fritatt fra ledervervet i kommisjonen, sier Gauslaa.

Fikk lovnader

Olli har allerede vært i kontakt med myndighetene i denne saken.

– Vi må ta situasjonen på alvor og jeg var for noen uker siden i kontakt med statssekretær Astrid Aas Hansen i Justisdepartementet om saken. Jeg har sagt at kommisjonen må ha økonomiske rammer til å gjennomføre det de har planlagt neste år.

– Fikk du lovnader om mer penger?

– Ja, vi var enige om at det er viktig at Finnmarkskommisjonens arbeid må gjennomføres. Vi vil følge opp saken om det ikke skjer, men etter som jeg forstår så skal det settes av nok penger.

Manglende kommunikasjon

Sametingets visepresident Laila Susanne Vars uttalte til NRK Sámi Radio julaften at de tar Gauslaas bekymring på alvor og at de fra Sametingets side rett etter nyttår vil løfte saken opp til justisminister Knut Storberget og regjeringen.

Sametingspresident Egil Olli sier at de har hatt mye å gjøre før jul og derfor visste ikke visepresidenten at presidenten allerede har vært i kontakt med Justisdepartementet.

– Vi har begge hatt mye å gjøre før jul, så det kan hende at kommunikasjonen ikke har vært helt bra.

Tror saken løses

Olli tror at saken løses nå, siden det er enighet om saken.

– Knut Storberget jobbet jo hardt for å få Finnmarkskommisjonen, og han er jo justisminister nå, så jeg tror dette vil løses. Dessuten har Stortinget bedt regjeringen om å gjennomføre dette, og det kan ikke være sånn at domsstolsadministrasjonen gir sånne rammer at arbeidet ikke kan gjennomføres. De har et ansvar for at kommisjonen har de økonomiske rammene de trenger.