Ingen mer lovnader til Finnmarkskommisjonen

– Vi har ikke mer penger å gi til Finnmarskommisjonen neste år enn det de allerede har fått tildelt, sier statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet.

Astri Aas-Hansen (Ap), statssekretær i justisdepartementet
Foto: Ragnhild Bjørge / NRK

HØR: Styreleder i Domstolsadministrasjonen

Finnmarkskommisjonen har fått 4,8 millioner kr mindre neste år, enn det de har behov for. Dette har skapt sterke reaksjoner, og Jon Gauslaa har truet å trekke seg som leder dersom de ikke får mer penger.

I følge sametingspresident Egil Olli, skal Justisdepartementet ha lovet mer penger . Statssekretæren bekrefter at hun har hatt et møte med Olli, men avviser påstandene fra Olli om at hun har lovet mer penger.

– Det er opptil Domstolsadministrasjonen å bevilge nødvendige midler til Finnmarkskommisjonen, understreker Aas-Hansen og viser til at domstolenes bevilgning for neste år er økt med 16,5 millioner kroner.

Har ikke mer penger

Men styreleder i Domstolsadministrasjon, høyesterettsdommer Karl Arne Utgård, svarer at disse pengene allerede er øremerket til dekning av langmannsrettenes merarbeid i forbindelse med offentlig begrunnelse av ankesilingsavgjørelser.

– Dette er merarbeid som lagmannsrettene er pålagt fra neste år. Tidligere trengte man ikke å begrunne et ankeavslag i straffesaker. Men det må vi gjøre fra neste år, forklarer Utgård.

– Er det aktuelt å bevilge mer penger til Finnmarkskommisjonen?

– Nei. Ut fra tilgjengelige midler vi har, så kan vi vanskelig se at det er plass for å gi mer midler til Finnmarkskommisjonen.

Kommisjonen har fått en bevilgning på åtte millioner kroner neste år, noe som er cirka én million kroner mer enn årets forbruk.

Møte med departementet

Styreleder i Domstolsadministrasjonen ønsker ikke å kommentere trusselen fra lederen i Finnmarkskommisjonen om å trekke seg dersom de ikke får mer penger. Men han forstår at neste års bevilgning kan føre til stram budsjettsituasjon for kommisjonen.

– Vi har en kontinuerlig dialog med Justisdepartementet og Stortingets justiskomité om det er mulig å få til endringer i tildelingen. Det vil jeg ikke ha noen sikker oppfatninger om, svarer Utgård.