– Vi makter ikke dette alene

Et samstemt formannskap erkjenner at Tysfjord kommune er for liten til å handtere alle overgrepssakene i kommunen som VG fortalte om på lørdag. Kommunen må også tåle kritikk for manglende oppfølging av de berørte.

Et samstemt formannskap i Tysfjord tar svært alvorlig på overgrepssakene, og ber nå om ektern hjelp

Et samstemt formannskap i Tysfjord tar svært alvorlig på overgrepssakene, og ber nå om ekstern hjelp for å takle dette.

Foto: Sander Andersen / NRK

Sakene som VG Helg omtalte på lørdag har opprørt Tysfjords befolkning. Flere saker skjedde for mange år tilbake. Den eldste omtalte saken skjedde for over 20 år tilbake.

De fleste av overgrepssakene som kom frem i VGs artikkel har vært kjent for kommunen tidligere. Nå må kommunen tåle kritikk fra politisk hold, på måten de har håndtert disse sakene på.

– Det er ikke første gang vi har en så stor sak oppe. Flere av disse personene som omtales har stått fram før, sa formannskapsmedlem Heidi Kalvåg (Felleslista) under dagens formannskapsmøte i Tysfjord om saken som VG skrev om på lørdag, og legger til:

– Hvorfor begynne jobben nå? Hvorfor ble ikke den startet da, for mange år siden? For mange har sagt fra. Dette kommer til å gjøre vondt. Vi må ta selvkritikk på dette. Dette kommer ikke som noen overraskelse. Det ofrene vil er å bli hørt og anerkjent, og det gjør de ennå ikke.

Saken ble tatt opp som en ekstraordinær sak.

Her kan du lese mer om Tysfjord-overgrepene

Heidi Kalvåg (nr. 2 fv), og Guttorm Aasebøstøl (ytterst til høyre) fikk full støtte over at Tysfjor

Heidi Kalvåg (nr. 2 fv.), og Guttorm Aasebøstøl (ytterst til høyre) fikk full støtte over at Tysfjord kommune ikke klarer dette alene.

Foto: Sander Andersen / NRK

For liten

I dagens formannskapsmøte i Tysfjord kom det frem at kommunen er for liten til å håndtere denne typen saker alene. Politikerne ber nå om hjelp utenfra.

Formannskapsmedlem Guttorm Aasebøstøl (TPL) sier det er en vanskelig sak, og ærer samtidig de som tør å stå fram og tar disse byrdene.

– Det står det respekt av. All ære til dem for at de står frem.

Aasebøstøl er samtidig takknemlig for ekstern hjelp. Både Narvik og Bodø kommuner har, i den forbindelse, tilbudt hjelp til Tysfjord.

– Det er godt å høre at noe tenker på oss. Jeg tror vi i Tysfjord har for små miljø til å takle dette. Det er ei stor sak. Jeg tror ikke vi har krefter til dette.

Les: Tiltalt for overgrep mot utviklingshemmet kvinne

Få hjelp, og gi hjelp

Til det får han støtte av de øvrige formannskapsmedlemmene.

– Den hjelpen vi trenger nå er nok ikke fra politisk hold. Det er på fagmiljøer. Vi trenger hjelp til å ivareta ofrene. Og vi må bare innse at vi ikke har kompetanse til å gjøre. Det er kjempeviktig at vi går ut av egen kommune for å hente hjelpen vi trenger, sier Heidi Kalvåg.

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) understreker viktigheten av at slike saker omtales, og mener det viktigste er å gi ofrene hjelp.

Ordfører Tor Asgeir johansen beklager den behandlingen ofrene har fått fra sin egen konmmune.

Ordfører Tor Asgeir johansen beklager den behandlingen ofrene har fått fra hans egen kommune.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Er vi stor nok i Tysfjord kommune til å klare å få plass den kompetansen vi må ha? Nå må vi ta oss av de som er utsatt for dette. Nå ser vi på hva vi har behov for, og så skal vi få hjelp, og gi hjelp. Poenget er å hjelpe ofrene, sier Johansen.

– Og jeg må beklage dersom folk ikke er hørt. Jeg lover at vi skal gjøre alt for at de skal bli hørt. Nå skal det fram. Jeg beklager hvis folk synes det har gått tregt, at vi ikke har vært god nok. Men vi skal bli bedre.

Korte nyheter

 • – Grenser til et ulovlig møte

  – Representanten har krav på å bli forstått i et kommunestyre. Det betyr at meningen til vedkommende representant skal komme frem i et kommunestyre, slik at alle kan ta del i det. Og vi har en utfordring. Dette grenser til et ulovlig møte, fordi samisk og norsk er likestilte språk, uttalte Filip Mikkelsen (H) i kommunestyremøtet i Hamarøy kommune på onsdag.

  Årsaken til denne uttalelsen var at representanten Heidi Andersen (Sp) holdte et innlegg på samisk uten at dette innlegget ble tolket. Andersen kom med kommentar under behandling av budsjettet.

  – Det som forunderer meg er at dette blir imøtegått i stillhet. Jeg mener at ordføreren kunne ha beklaget seg, kommenterte representant i kommunestyret Miriam Paulsen (V).

  –Det ville ikke ha vært riktig av ordfører å be representanten selv å tolke seg selv når hun velger å ikke gjør det, svarte ordfører Britt Kristoffersen (Sp).

  Samuel Gælok informerer i et Facebookinlegg om at han har sendt en klage til Statsforvalteren i Nordland om brudd på Samelovens paragraf 3-11. Gælok mener kommunen bryter Samelovens språkregel, da inlegget ikke ble tolket til norsk. – Ordføreren verken beklaget, eller kommenterte hendelsen fra talerstol, skriver Gælok i klagen.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • Dá heŋgejit bohccooivviid museai

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid. – Máret Anne Saras lea nanu jietna dáiddabirrasis, sihke nationála dásis, muhto maiddái internationála dásis, lohka kurator Randi Godø. Geahča olles video dás.

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid.  
 • Vil ikke ta ansvar ved evt nedleggelse

  – Kommunedirektøren har gjennomgått notatet fra stiftelsen Árran som er eier av selskapet Vuonak Mánájåroj AS, og har med bakgrunn i dette funnet at saken i det hele dreier seg om en feilslått investering som ikke kan forsvares verken på kort eller lengre sikt. Det skriver kommunedirektør i Hamarøy kommune, Odd Børge Pedersen, i en saksutredning vedrørende kommunens involvering i drift av den samiske barnehagen. Vuonak mánájåroj AS åpnet i nytt bygg i 2020, og tilbyr 36 plasser. Per nå er det 12 barn der. Etter vel ett års drift har Árran, som eier Vuonak mánájåroj, henvendt seg til kommunen for hjelp til å komme seg ut av den økonomiske situasjonen. Kommunedirektøren har utredet kommunens muligheter, men utelukker å overta bygningsmasse, aksjeposter eller videreføring av et AS. – Ved en eventuell nedleggelse vil kommunen måtte styrke det kommunale barnehagetilbudet til de rammede barna. Og her er det snakk om to muligheter: Sette barna i den kommunale barnehagen, eller å ta i bruk legeboligen på Drag som barnehage, heter det i saksutredningen.

  Vuonak mánájåroj
  Foto: Sander Andersen / NRK