– Tolker stedsnavnloven feil

Statens vegvesen tolker stedsnavnloven feil. Det mener sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen.

Ann-Mari Thomassen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingsrepresentant og leder for Hinnøy og omegn sameforening, Ann-Mari Thomassen mener at Statens vegvesen tolker stedsnavnloven feil når det mener at kun kommuner som tilhører samisk forvaltningsområde, kan kreve skilting på både samisk og norsk.

– Loven gjelder i hele Norge

– Statens Vegvesen tolker stedsnavnloven i ulike retninger, uten å ha hjemmel i loven til å gjøre det, etter min mening. De har ulik praksis innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk. I kommuner utenfor forvaltningsområdet, så har de en praksis med at de ikke skilter på samisk også.

Thomassen har skrevet et brev til Statens Vegvesen og vil vite hvorfor Vegvesenet tolker loven slik.

– Slik vi mener det, så gjelder loven i hele Norge og gjelder ikke bare innenfor forvaltningsområdet for samisk språk, sier Ann-Mari Thomassen.

– Ministeren må på banen

Thomassen mener at samferdselsministeren må på banen med klargjøring:

– Nå er det samferdselsministeren som må klargjøre overfor den etaten hvordan stedsnavnloven skal tolkes.

Thomassen sier at hun hører om saker i Finnmark, der de har fått henvendelser fra ulike instanser for flere år tilbake om at stedsnavn er skrevet feil, og hvor Statens Vegvesen vet om dette, men likevel ikke gjør noe med det.

– I mange kommuner, både i Tysfjord, i sørsamisk område og i markasamisk område, får man ikke gehør, sier Thomassen.

LES OGSÅ: Innrømmer dårlig arbeid

LES OGSÅ: – Uakseptabelt av Vegvesenet

LES OGSÅ: – Treg med å rette opp feil i skilt