Hopp til innhold

– Sametinget bør undersøke valgmanntallet

– Sametinget bør undersøke valgmanntallet, det fremmet flertallsgruppa i Sametingets plenumsmøte.

Parlamentarisk leder i NSR, Beaska Niillas, viste til nyheten i NRK Sápmi der Terje Wikstrøm, som i dag er ordfører i Hammerfest, meldte seg inn i valgmanntallet selvom han på det tidspunktet ikke så på seg selv som samisk.

Sametingspresident Silje Karine Muotka er svært bekymret for at innmelding i valgmanntallet misbrukes. Under plenumsdebatten om gjennomføringen av sametingsvalget understreket presidenten at Sametinget skal representere samefolket, og om det er personer i valgmanntallet som ikke anser seg som samer:

– I dag er innmeldingen til valgmanntallet et tillitsbasert system, og om det misbrukes er det svært alvorlig, sa Muotka.

Hun understreker at begge kriteriene til valgmanntallet skal oppfylles, både det subjektive og objektive kriteriet. Alle må oppfatte seg som same og enten være barn av en som allerede står i manntallet, eller vise til at man selv, en av foreldrene, besteforeldrene eller oldeforeldrene snakket samisk hjemme.

Sametinget skal gjennomføre en undersøkelse på valgmanntallet, hvor det ses på årsakene til at noen velger å melde seg ut av valgmanntallet og om de innmeldte oppfyller krieteriene til å stå oppført i manntallet.

Beaska Niillas, parlamentarisk leder i NSR (norske samers riksforbund)
Foto: Mona Solbakk

Korte nyheter

 • Guokte meahcceduopmostuoloášši alimusriektái

  Guokte ášši Kárášjogas leat guoddaluvvon alimus riektái.
  Lea eananeaiggát Stig Harby ja Bassevuovddi vuođđoeaiggátsearvi, mas Stig Harby lea stivrrajođiheaddji, mat eai dohkket meahcceduopmostuolu duomu.
  Meahcceduopmostuolus oaivvildedje ahte ii goappáge guoddaleaddjis lean eanan - dahje geavahanriekti suomarájá alde bajit Anárjohleagis.
  Eananeaiggátsearvi lea dál alimusrievtti guoddaleami áššis, ráddjen guoddaleami dušše geavahanriektái. Stig Harby ges gáibida guoddaleamis geavahanrievtti stuorát guvlui, bajit Anárjohleagis.

  Grunneier Stig Harby under befaring for Utmarksdomstolen
  Foto: FEFO
 • Gálja Nuorta-Finnmárkkus

  Nuorta-Finnmárkkus sáhttá boahtte ija šaddat issoras gálja, nu dieđiha meteorologalaš instituhta, twitteris.
  Veaigái váruhit báikkui sáhttit leat gálja, čođđolaga dihte.
  Ávžžuhit olbmuid vuodjit ja vázzit várrogasat.

  Utforkjøring ved Harrelv i Tana
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Ohcan konsešuvnna girdišilljui

  Guovdageainnu suohkan lea ohcan áibmojohtolatbearráigeahčus konsešuvnna ásahit, jođihit ja geavahit girdišillju, mii lea birrasiid beannot kilomehtera olggobealde Guovdageainnu guovddáža. Dás čállá Altaposten.
  Mannan vahkkus sáddii áibmojohtolatbearráigeahčču ášši gulaskuddamii.
  Áibmojohtolatbearráigeahčču čállá ahte girdišillju lea jurddašuvvon leat doaimmas birra jándora ja birra jagi, muhto eanemus johtolat galggašii leat geaseáigge.

  Flystripa i Kautokeino kan bli vekket til livet igjen
  Foto: Kai Erik Bull / NRK