Hopp til innhold

Meldte seg som same for å kjempe for gruvedrift

Terje Wikstrøm lette etter sine samiske aner da det ble høylytte protester mot gruvedrifta han vil ha i hjembygda.

Loga sámegillii.

Terje Wikstrøm, ordfører i Hammerfest kommune. Wickstrøm står ute foran rådhuset i byen.

SJEKKET SLEKTSTREET: Terje Wikstrøm (Ap) fant ut at han hadde en bestemor som var same.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

– Det handler om å kunne påvirke der man kan, sier Wikstrøm, som er ordfører i Hammerfest kommune.

For seks år siden meldte han seg inn i Sametingets valgmanntall. Før det brydde han seg ikke så mye om samepolitikken, og kjente heller ikke til sin samiske slekt.

Jeg var nok blant den menige nordmann, hvis jeg kan bruke det uttrykket, som ikke hadde så stort engasjement knyttet til hverken samepolitikk eller den politikken som blir utført på Sametinget.

Men så havnet plutselig hans egen kommune midt i det samepolitiske smørøyet. Da tentes en gnist også i Wikstrøm.

Se hva folk mener om saken nederst i artikkelen og delta i debatten selv.

Vil påvirke

Han er ikke alene. En stor andel av politikerne i nord står nemlig i Sametingets valgmanntall.

Der kan alle som oppfatter seg som same, kreve å bli innført. Det er det viktigste kriteriet for å bli med.

I tillegg må man enten være barn av en som allerede står i manntallet, eller vise til at man selv, en av foreldrene, besteforeldrene eller oldeforeldrene snakket samisk hjemme.

Av 352 folkevalgte i Finnmark er 161 oppført i Sametingets valgmanntall, viser NRKs undersøkelser.

Det betyr at nesten halvparten av kommunestyrerepresentantene der kunne stemme ved sametingsvalget i fjor.

Hvem bør kunne stemme i sametingsvalg? Delta i debatten, nederst i artikkelen.

Samtidig var bare 16 prosent av den voksne befolkningen i Finnmark med i Sametingets valgmanntall.

– Det forteller oss at de lokale folkevalgte er overrepresentert, sier Jonas Stein, som er førsteamanuensis i statsvitenskap ved UIT-Norges arktiske universitet i Tromsø.

Det er ikke nødvendigvis veldig overraskende, fordi det ofte er engasjerte folk som ønsker å delta på forskjellige politiske arenaer.

Jonas Stein

Valgforsker Jonas Stein.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Han syns imidlertid tallene er interessante. De viser at Sametinget blir sett på som en relevant arena for å utøve politikk, og at politikerne ønsker å påvirke de beslutningene som fattes på Sametinget.

– Det er mye som tyder på at for flere og flere politikere og innbyggere i nord, så blir Sametinget en viktigere politisk aktør. Og mektigere politisk aktør. Da ønsker man innflytelse. Sånn fungerer demokratiet, sier Stein.

Siden åpningen av Sametinget i 1989 har manntallet firedoblet seg:

Striden om Nussir-gruva

Det var gruveprosjektet Nussir i hjemkommunen som var bakgrunnen for at Terje Wikstrøm ønsket at også hans mening skulle bli hørt i Sametinget. Han var nemlig helt uenig i Sametingets offisielle standpunkt i saken.

Sametinget ville gjøre alt i sin makt for å stanse planene om kobbergruven i Kvalsund. De gikk så langt som å sende brev til investorer i inn- og utland med mål om at prosjektet ble lagt dødt, en gang for alle.

Sametinget mener Nussir ødelegger for reindrifta i området, og for fisket i fjorden og elva.

Natur og Ungdom, Repparfjord

Den samiske artisten og miljøaktivisten Ella Marie Hætta Isaksen er en av de som har engasjert seg sterkt mot Nussir-gruva. I fjor sommer lenket hun seg fast for å stoppe anleggsmaskinene.

Foto: Allan Klo

Selv var Wikstrøm positiv til prosjektet. Det ville gi klingende mynt i kommunekassa og mange arbeidsplasser og utvikling i regionen.

Etter hvert som han ble stadig mer bevisst på hvor stor påvirkningskraft Sametinget faktisk kan ha, begynte han å undersøke slektstreet.

– Så fant jeg ut, faktisk til min overraskelse, at min slekt fra Porsanger-siden gjorde at jeg hadde rett til å gå inn i manntallet, forteller Wikstrøm.

Han syntes det var viktig å få frem perspektivet at ikke alle samer var imot gruva. Dermed meldte han seg inn i valgmanntallet.

Han innrømmer at han på det tidspunktet ikke så på seg selv som samisk.

Jeg gjorde ikke det i det øyeblikket jeg meldte meg inn. Det skal jeg være ærlig på, og det tror jeg faktisk mange opplever. For meg blir det også en reise, ikke sant, sier Wikstrøm.

Han viser til at den samiske stemmen ofte trekkes fram som en motstand til Nussir.

– Også den andre samiske stemmen, som jeg mener at jeg utgjør, skal ha like stor betydning, sier Wikstrøm.

Tveegget sverd

Nils Mikkelsen Utsi er blant samene som befinner seg i andre ende av meningsskalaen. Hvert år flytter Utsi og hans reinbeitedistrikt, Fiettar, reinflokkene sine ned til sommerbeite i Kvalsund.

Han har i en årrekke kjempet mot gruveplanene til Nussir.

Reinbeitedistriktet han leder, har til og med saksøkt staten fordi de mener driftskonsesjonen som er gitt, bryter med folkeretten.

Nils Mikkelsen Utsi

Leder i Fiettar reinbeitedistrikt, Nils Mikkelsen Utsi.

Foto: Gyda Katrine Hesla

Utsi syns i utgangspunktet det er veldig bra at så mange samer i Finnmark nå dukker opp og anerkjenner sin samiske identitet.

Men dette er samtidig et tveegget sverd, sier han og utdyper:

– Det vi nå ser er at mange av disse samene går til angrep på den tydeligste samiske næringen vi har i Norge, nemlig reindrifta. Det er ikke like bra, sier Utsi.

Åpne kriterier

Professor i kulturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Ivar Bjørklund, mener Sametinget i Norge har havnet i en ganske spesiell situasjon.

– Manntallet har såpass åpne kriterier at jeg tipper at tre fjerdedeler av Finnmarks befolkning kan stå der. Det går jo tilbake til oldeforeldre, og alle har jo åtte oldeforeldre, så da er muligheten stor for at en av dem var samisk.

Mitt poeng er at dette åpner for politisk bruk av samiske argumenter som man kanskje ikke hadde tenkt på da man laget manntallet.

Ivar Bjørklund, professor ved UiT

Professor i kulturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Ivar Bjørklund.

Foto: Johan Ante Utsi

Bjørklund viser til striden om Nussir-gruva, og hvordan lokale gruveforkjempere bruker argumentet med at også den andre samiske stemmen må høres.

Han sier han ikke blir overrasket om det dukker opp slike argumenter også i forbindelse med andre vanskelige utbyggingssaker.

Jeg går bare og venter på at det skal komme vindkrafttilhengere som presenterer seg som samiske. Det er jo lokale arbeidsplasser det er snakk om, og da kan det samiske argumentet brukes den veien også.

Mobilisering på kysten

I Wikstrøms kommune Hammerfest er 40 prosent av kommunestyrerepresentantene med i Sametingets valgmanntall, mens bare 7 prosent av innbyggerne over 18 år er med.

Finnmark skiller seg ut sammenliknet med resten av landet:

– Jeg tror at mange kommunepolitikere her i Finnmark i dag står i den skvisen i forhold til det typiske «norske» og det «samiske», som gjør at man ser verdien av det å melde seg inn i manntallet, sier Wikstrøm.

Han tror at stadig flere politikere vil melde seg inn, og at resten av befolkningen i Finnmark kommer etter.

Jeg opplever at på kysten er det et større engasjement om faktisk å anerkjenne sin egen identitet og ætt, og at folk da melder seg inn i manntallet. Det er masse å gå på enda, men jeg tror at vi er på vei til noe bra, sier Wikstrøm.

Kommuner med flest innmeldte i valgmanntallet

Tabell en av en
KommuneArbeidsledighet i prosent
Tromsø1,824
Alta1,677
Guovdageaidnu-Kautokeino1,573
Kárášjohka-Karasjok1,378
Oslo1,155

Hei!

Takk for at du leste saken!

Har du innspill eller tips, send oss gjerne en e-post. 

Korte nyheter

 • Suopma cuiggoduvvo go gidde rájá Ruššii

  Amnesty International cuiggoda Suoma go gidde rájá Ruššii. Sin mielas lea váttis oaidnit movt Suopma dál ollašuhttá gáibádusaid mat gusket vuoigatvuhtii ohcat dorvobáikki.

  Suopma giddii rájá gaskaboddosaččat go máŋga čuođi olbmo bohte rájá rastá ohcat dorvvu. Hálddahusváldit lohket sivvan dán giddemii lea nášunala oadjebasvuohta.

  Sii meidnejit ahte Ruošša sádde dorvoohcciid Supmii iešdáhtos, ja lea gohčodan dan hybridafalleheapmin.

 • Ovttajienalaš lávdegoddi doarju sámegiel nama Osloi

  Stuorra eanetlohku Oslo gieldda politihkkáriin dáhttot Oslo gávpogii ja Oslo gildii sámi nama.

  Nu bođii ovdan gieldda kulturlávdegotti čoahkkimis otne, mii ovttajienalaččat doarjjui ovddit gávpotráđi dahje gielddastivra evttohusa áššis.

  – Oaivegávpot galgá čájehit ahte Norggas maid leat álgoálbmogat, deattuha lávdegotti njunuš Sunniva Holmås Eidsvoll.

  Nu mo lea evttohuvvon juo ovddit gávpotráđi beales, de šaddá Oslove almmolaš sámi namma Oslos. Ja dasa lassin áigu gielda ohcat ráđđehusas almmolaš sámi nama maid Oslo gildii.

  Gieldda almmolaš namma golmma sámegillii šattašii de máttasámegillii Osloven tjïelte, julevsámegillii Oslo suohkan ja davvisámegillii Oslo suohkan dahje Oslo gielda.

  Guhtta sámesearvvi Oslos leat ráđđádallan Oslo gielddain dán áššis. Sii dat ovttajienalaččat leat ákkastallan dan nammačovdosa ovddas maid Oslo gieldda politihkkárat ge leat dorjon.

  Gieldda beales maid rámidit Oslo sámiid go nu vuđolaččat ja bures leat bargan áššiin.

  Nammaáššis leat maid leamaš digaštallamat das makkár máttasámegiel čállinvuogi galgá geavahit namas. Earret eará lei Sámi báikenammanevvohat rávven eará čovdosa.

  Sii čujuhedje dasa mii dábálaččat lea sojahanminsttar máttasámegielas, ja sii maid oaivvildit ahte eai gávdno nu olu gáldut dan Oslove-čállinvuohkái.

  Oslo-sámit ges leat ákkastallan ahte gávdnojit doarvái gáldut, ja ahte dien nama geavahit juo sihke searvvit ja ásahusat Oslos.

  Oslo gávpotstivra meannuda loahpalaččat dán ášši ovdalaš juovllaid.

  Ovddádusbellodat ja guokte sorjjasmeahttun áirasa leat maid dalle mielde meannudeamen nammaášši.

  Dattetge lea dál juo čielggas ahte maiddái gávpotstivrras lea eanetlohku dása, go juo buot bellodagat mat leat ovddastuvvon Kultur - ja oahpahuslávdegottis, dorjot árvalusa.

  Oslove - Oslo skilt på Samisk hus.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • «Oslove» blir Oslos samiske navn

  Det offisielle samiske navnet på Oslo by blir «Oslove».

  Det er klart etter at et enstemmig kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre gikk inn for å bruke den nyere sørsamiske navneformen onsdag.

  Navnevalget har skapt stort engasjement i de samiske miljøene. De samiske Oslo-organisasjonene har understreket at det er symbolsk viktig at det er forskjell på det norske og det samiske navnet på byen.

  De har samstemt gått inn for «Oslove» og legger vekt på at dette navnet brukes av mange samiske Oslo-folk i dag.

  Navnet «Oslove» på Oslo by blir endelig vedtatt i Oslo bystyre i desember.

  Det vil være i strid med anbefalingen fra Sametingets stedsnavnstjeneste. De påpeker at byen Oslo ikke har et eget tradisjonelt navn på noen av de samiske språkene.

  Oslo-politikerne vil også søke Kommunaldepartementet om egne samiske navn på «Oslo kommune».

  Kommunenavnet det søkes om er Osloven tjïelte på sørsamisk, Oslo suohkan på lulesamisk og Oslo suohkan eller Oslo gjielda på nordsamisk.

  Oslove - Oslo skilt på Samisk hus.
  Foto: Mette Ballovara / NRK