Forventet valgflesk i revidert budsjett

Revidert statsbudsjett kommer ikke med nok økning til samiske saker, mener leder for NSR Aili Keskitalo, og hadde forventet mer valgflesk fra de rødgrønne.

Leder for NSR Aili Keskitalo om revidert nasjonalbudsjett. Tilsvar fra Sametingspresident Egil Olli (Ap).

Leder for NSR, Aili Keskitalo, mener Sametingsrådene ikke kan være fornøyde med revidert statsbudsjett, når budsjettet Sametinget er så mye lavere enn det de selv har bedt om.

– Jeg hadde jo forventet at, siden det er valgår i år, så tilbyr regjeringen også oss samer noe slags valgflesk eller forhåpninger om at også samiske saker vil bli prioritert framover, sier Keskitalo som er NSR`s presidentkadidat til NRK.

Slik hun har lest igjennom budsjettforslaget så finner hun ikke det hun forventet, og det synes hun er synd.

100 millioner mindre

Sametinget fikk på nasjonalbudsjettet 100 millioner kroner mindre enn de selv hadde satt som budsjettbehov. Totalt får Sametinget på nåværene budsjett 400 millioner, som er en økning på 32 millioner i forhold til 2012.

Samiske formål har totalt fått 875 millioner kroner statsbudsjett.

– Som forventet

Sametingspresident Egil Olli (Ap) forventet ingen store endringer i det reviderte budsjettet.

– Men vi har fått én million kroner til Ovttas prosjektet, og det er bra, mener Olli.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli (Ap) sier budsjettet var som forventet. (Arkivbilde.)

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Ovttas er en netttjeneste som skal gi en søkbar oversikt over alle samiske læremidler.


– Så jeg er fornøyd med revidert nasjonalbudsjett, jeg hadde ikke forventet de store forandringene, legger Olli til.

– Ikke noe å være fornøyd med

Keskitalo mener at Sametingsrådet ikke bør gjøre som da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst.

– Der man gikk ut og sa at man var fornøyd, selvom det som ble foreslått var mye mindre enn det som Sametinget hadde lagt inn som budsjettkrav, sier Keskitalo.

Hun mener at det må gjøres en jobb for å forsikre seg om at statsrådene har fortstått de samiske behovene.

– Ikke vanlig med økning

Sametingsråd og Ap´s presidentkandidat, Vibeke Larsen, sier at det ikke er vanlig at det kommer noen økning til samiske formål i det reviderte budsjettet.

Hun forteller at de hadde gitt merknader til regjeringen om blant annet Ovttas.

Vibeke Larsen

Sametingsråd og presidentkandidat Vibeke Larsen er enig med oposisjonen om at det ikke er nok penger til samiske formål. (Arkivbilde.)

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Vi er glad for at vi er blitt hørt, uttaler Larsen.


Larsen legger til at de ikke er uenig med oposisjonen ved NSR om at samiske formål ikke har fått nok penger, men hun mener at man ikke kan forvente noen spesiell økning etter revidert budsjett, siden det ikke er vanlig.

Hør Aili Keskitalo (NSR) og Egil Olli (Ap) nedenfor: