– Økonomer glemmer oss pasienter

– Det er helt forferdelig dersom psykiatritilbudet i Tana i Øst-Finnmark blir lagt ned, mener Vidar Thomassen fra Kirkenes.

Vidar Thomassen spiller biljard

Vidar Thomassen mener at Døgnenheten i Tana har tilbud og kompetanse som skaper trygge rammer for pasientene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Han er en av de som sliter og som har fått psykiatrisk hjelp ved Døgnenheten i Tana.

– Den hjelpa som jeg har fått her, er helt uvurderlig. Både fagfolk og trygge rammer gjør oss brukere trygge på at vi får god og forsvarlig behandling, roser Thomassen.

Han er glad for at ordføreren og fagforbundene har engasjert seg i saka, men mener at også pasientstemmen må høres i diskusjonen om hvor psykiatritilbudene skal være.

– Økonomer som sitter langt unna, har bare tall i hodet og glemmer at bak tallene ligger det menneskeskjebner. Det blir helt feil dersom alt skal fokuseres på økonomi. Det er tross oss pasienter som må stå i fokus.

Blir opprørt av forslaget

Thomassen forteller at han også har pratet med de andre pasientene om nedleggelsesforslaget.

– Også de er bekymret. Derfor ønsker jeg å være deres talerør i denne saka, forklarer Thomassen.

Han stiller seg meget undrende til hvorfor administrasjonen i Finnmarkssykehuset ønsker å legge ned et tilbud som etter pasientenes mening har et kvalitetsstempel.

– Dette opprører meg og de andre brukerne.

– Her er vi i trygge hender

Den trygge atmosfæren og kompetansen ved Døgnheten i Tana skaper etter hans mening trygghet.

– Med engang jeg første gang kom inn døra her, kjente jeg at her blir jeg tatt vare på.

– Tror du ikke at det er mulig å bygge tilsvarende tilbud også andre steder?

– Jeg skal ikke si at det ikke går an. Men det vil ikke bli gjort over natta. Imellomtiden vil dette gå utover pasientene.

Flere av pasientene har ifølge ham gitt uttrykk for at de nødig vil bli med på den bebudede flyttelasten.

– Mange pasienter bruker lang tid for å finne seg til ro. Når de endelig er blitt kjent med personalet, kan de plutselig bli flyttet til en annen plass. Dette kan føre fra ondt til verre, noe som ingen er tjent med, forklarer Thomassen.