NRK Meny
Normal

Psykiatritillitsvalgte i sjokk

Ansatte ved distriktpsykiatrisk senter (DPS) hadde endelig slått seg til ro med at tilbudet i Tana vil bestå. Men så kom kontrabeskjeden.

Stig Torheim, Eva Pedersen Biti og Ingvild Haakedal

– Det vil være et overgrep mot pasienter og ansatte dersom Døgnenheten i Tana blir lagt ned, mener tillitsvalgte. F.v: Stig Torheim, Fagforbundet, Eva Pedersen Biti, Norsk Sykepleierforbund og Ingvild Haakedal, Norsk Ergoterapeutforbund.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi er i sjokk, sier Eva Pedersen Biti, tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund.

Hun er enig med ordfører Frank Ingilæ som mener at dette er en skandale .

– En nedlegging slik administrasjonen i Finnmarkssykehuset har foreslått, vil være et stort tilbakeskritt, ikke minst for brukerne fra Øst-Finnmark. Vi som jobber med pasienter daglig vet hva de går igjennom, og de setter stor pris på den hjelpen som de får her, forklarer Pedersen Biti.

Sjokket blir ikke mindre når de hører at det er økonomiske og ikke faglige grunner som er årsaken til nedleggelsesforslaget. Døgnenheten i Tana har nemlig forberedt seg på å øke pasientantallet med 50 prosent, dvs. fra 10 til 15 sengeplasser i to år. Dette etter forespørsel fra klinikk psykisk helsevern og rus nylig, og skulle avhjelpe omorganiseringen som skjer innenfor psykisk helsevern og rus.

– Uforståelig snuoperasjon

– Retrett meldinga som vi nå har fått, er fullstendig uforståelig og skaper stor usikkerhet også blant ansatte, sier Pedersen Biti.

Dersom avdelinga og døgnplassene ved DPS i Tana blir rasert, kan det etter hennes mening ta adskillig mange år før nytt kan bygges opp.

– Imellomtiden vil psykiatrien i Øst.-Finnmark lide, mener Pedersen Biti. Hun forstår ikke logikken med å rive ned et velfungerende tilbud for å bygge opp noe nytt et annet sted.

Det gjør heller ikke Ingvild Haakedal som er tillitsvalgt for Norsk Ergoterapeutforening ved Døgnenheten Tana.

– Lange avstander skaper problemer

– Dersom tilbudet blir lagt ned og flyttet til Karasjok eller et annet sted i fylket, kan lange avstander føre til at pasienter kvier seg til å søke om psykiatrisk hjelp, mener Haakedal.

Pasienter fra Vardø og Kirkenes vil i så fall få en reiseavstand på fem timer en vei.

– Den lange reiseavstanden kan føre til at pasienter får problemer med å komme seg hjem ved permisjon. Dagens tilbud ved Tana bru ligger midt i Øst-Finnmark og har derfor en menget gunstig beliggenhet, forklarer Haakedal.

– Tenker kun kroner og øre

Også tillitsvalgt Stig Torheim for Fagforbundet reagerer:

– Økonomene sitter langt unna pasientene og tenker kun kroner og øre. Nedleggelsesforslaget vitner om at de overhodet ikke tenker på hva slags menneskeskjebne som ligger bak tallene, forklarer Torheim.

Han advare sterkt mot å la pasientene bli kasteball i systemet.

– De trenger stabile tilbud, og ikke bli en økonomisk trussel og bli flyttet fra institusjon til institusjon, svarer Torheim.

Bretter opp ermene

De tillitsvalgte ved de tre fagforbundene er alle enige om å kjempe for å bevaring av tilbudene ved Døgnenheten i Tana. Dette vil etter deres mening være i tråd med signalene fra helseminister Bent Høie (H).

Statsråden har nemlig tidligere uttalt at den gylne regelen er gjeninnført, noe som innebærer at veksten innenfor rus og psykisk helse skal øke mer enn somatikken i hver helseregion. Dette vil si at mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet skal prioriteres.

– Vi stiller oss undrende om Finnmarkssykehuset prioriterer slik, sier de tre tillitsvalgte.

Befolkningsgrunnlag et besvær

De finner det urimelig at pasientene i Øst-Finnmark skal måtte reise helt til Karasjok. Utfra befolkningsgrunnlaget vil det etter deres mening være mer naturlig at pasientstrømmen går motsatt vei.

I øst er det dobbelt så mange mennesker som nedslagsfeltet til SANKS/ DPS Midt-Finnmark.

– Også av den grunn er det urimelig å flytte tilbudet fra Øst-Finnmark til Karasjok, mener de tre tillitsvalgte.

Den samme pasienten kan etter deres mening få et vel så bra tilbud i Tana, da stor del av personalet ved døgnenheten, som er lokalisert i Indre-Finnmark, innehar samisk språk og kulturforståelse. Døgnenheten har også finsktalende personale.

– Vingling skaper usikkerhet

Cirka 25 ansatte vil bli berørt dersom flytteplanene får gjennomslag. De tillitsvalgte håper at styret ikke gjør alvor av nedleggelsestrusselen.

– Vinglingen til Finnmarkssykehuset i prosessen rundt døgnplassene, skader omdømme og troverdigheten til Finnmarkssykehuset. En slik arbeidsgiverpolitikk skaper usikkerhet blant pasienter og ansatte, og ikke minst i forhold til rekruttering, mener de tillitsvalgte.

– For hvem vil søke seg på en stilling som kan bli lagt ned, spør tillitsvalgt Eva Pedersen Biti i Norsk Sykepleierforbund.