Hopp til innhold

– Mer makt til plenum

Aili Keskitalo (NSR) er glad for den brede støtten fra sametingets plenum, men sier det blir en stor utfordring å styre i mindretall.

Aili Keskitalo ble i dag valgt som ny sametingspresident.

Aili Keskitalo (NSR) har i dag vært midtpunktet for oppmerksomheten på Sametinget.

– Vi inviterte de andre partiene og grupperingene på Sametinget til et bredt samarbeid. De responderte positivt. Derfor er jeg glad og takknemlig for støtten. Men vi er i et klart mindretall, med bare en tredel av representantene, og derfor blir det litt av en utfrodring styre. Vi tror at vi skal klare det, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Under dagens konstituering av det sjuende Sameting var det to presidentkandidater. I tillegg til Keskitalo ble Árjas Laila Susanne Vars også foreslått. Vars kandidatur falt med 10 mot 29 stemmer.

Nyvalgt plenumsleder Jørn Arne Gaski (Ap) kunne dermed opplyse at Aili Keskitalo ble valgt med 33 mot 6 stemmer.

– Vi vil få et åpnere Sameting. Nå vil ikke så mye bli vedtatt i lukkede rom, men i plenum. Det vil gi plenum større makt, sier Keskitalo.

Støtte av Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet (Ap) og Norske Samers Riksforbund (NSR) har vært de store politiske konkurrentene på Sametinget, siden samenes eget folkevalgte organ ble opprettet i 1989.

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen (Ap).

Foto: Lisa Marie Anti / NRK

Nå er NSRs Aili Keskitalo blitt valgt som president med støtte fra nettopp Ap.

– Det var naturlig for oss å vise ansvarlighet. Siden NSR ikke lyktes å oppnå en flertallskonstellasjon med småpartiene, så var det ikke realistisk å tro at vi som er en mindre gruppering vil klare det. Derfor valgte vi å støtte NSR for å få et styringsdyktig råd på Sametinget, forklarer Vibeke Larsen (Ap).

Hvordan blir Sametinget nå med et mindretallsråd?

– Vi vil få et åpnere Sameting, der mer av debattene vil bli i plenum. Det vil være bra for det samiske demokratiet, sier Larsen.

Første kvinnelige president

Aili Keskitalo (44) er en norsk samisk politiker fra Kautokeino i Finnmark. Hun representerer Norske Samers Riksforbund (NSR).

Hun var den første kvinnelige sametingspresidenten da hun ble valgt 2005, men hun valgte å gå av to år etter på grunn av indre stridigheter med koallisjonspartnerne.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

NSR sitt sametingsråd

Her er det nye sametingsrådet, fra venstre: Bjørn Thomas Åhren, Ann-Mari Thomassen, president Aili Keskitalo, Silje Karine Muotka, og foreløpig visepresident Henrik Olsen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Keskitalo har også vært partileder for NSR siden 2003. Hun var sametingsrepresentant i perioden 2005 til 2009, og ble også valgt inn for perioden 2009-2013, der hun er medlem i plan- og finanskomiteen.

Den nye sametingspresidenten har Master of Public Administration fra Copenhagen Business School, med avhandlingen Høyere utdanningsinstitusjoner for urfolk -i en moderniseringstid : en komparativ analyse av endringer i rammebetingelser for Sámi allaskuvla/Samisk høgskole og Ilisimatusarfik ved årtusenskiftet.

Aili Keskitalo er gift og har tre barn.

Korte nyheter

 • – Girku šaddan sámi arenan

  Girku lea guođđán dáruiduhttin daguid ja šaddan sámi arenan gos sámi kultuvra váldo duođas. Dan čállá Sámi girkoráđi jođiheaddji Sara Ellen Anne Eira VG kronihkas. Vássán 30 jagis lea girku fidnen fas luohttámuša rabasvuođain. mearrádusaiguin ja sálmmaiguin, čállá Eira. Geassemánus boahtá Stuorradikki Duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna raporta. Das vurdo girku maid cuiggoduvvot, mii Eira mielas lea riekta.

  Sara Ellen Anne Eira er leder i Samisk kirkeråd
  Foto: Den norske kirke
 • Sohkar mearrida hatti

  Mielkebuktagat main ii leat sohkar, leat mealgat divrasat go dat main lea sohkar. Muhtin buktagiin sáhttá leat nu ollu go čieža kruvnna erohus divrasamos ja hálbbimus buktagis. Álbmotdearvvasvuođa searvi - Nasjonalforeningen for folkehelsen - sávvá ahte ráđđehus fas bidjá sohkardivada borramušaide go boahtte mánus buktá ovdan stuorradiggedieđáhusa álbmoga dearvvasvuođa birra.

  Go Morgen Yoghurt, prisforskjell
  Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK
 • Politiijaid vearjudeapmi guhkiduvvo

  Politiijaid gaskaáigásaš vearjudeapmi guhkiduvvo gávcciin vahkuin. Justis- ja gearggusvuođadepartemeanta lea ožžon lobi Politidirektoráhtas guhkidit vearjudeami. Politiijain lea leamaš gaskaáigásaš vearjudeapmi diimmá geassemánu rájes.

  Væpna aksjon, Klæbu
  Foto: Anders H. Bjørgan