Disse trer inn i Sametinget

Med brede smil og klare for nye utfordringer trer de inn på Sametinget.

Piera Heaika Muotka, Laila Nystad, Inger Elin Utsi og Nanna Thomassen

Piera Heaika Muotka, Inger Elin Utsi (bak), Laila Nystad, og Nanna Thomassen (foran), trer inn i Sametinget for Aili Keskitalo og hennes sametingsråd. I tillegg vil også Nora Marie Bransfjell, som ikke var i Karasjok på onsdag, bli fast representant.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Da sametingspresident utnevnte sitt nye råd, tredte de ut av Sametingets plenum og inn i sametingsrådet.

Det betyr at kandidatene som var under rådsmedlemmene på kandidatlistene i sine valgkretser trer inn i Sametinget som representanter.

De nye representantene er som følger:

Piera Heaika Muotka, Tromsø, overtar for Henrik Olsen.

Piera Heaika Muotka (21) er opprinnelig fra Nesseby, og er oppvokst både der og i Skånland. Han er leder av NSR-U og er nå student (ledelse, innovasjon ja marked) og museumsvert ved Tromsø Museum.


Inger Elin Utsi, Alta, overtar for Silje Karine Muotka.

Inger Elin Utsi (38) bor i Alta og arbeider som informasjonsrådgiver på Høgskolen i Finnmark. Hun har lang bakgrunn som journalist, samtidig som hun har en skuespillerkarriere bak seg. Opprinnelig kommer hun fra Mattaluoppal utenfor Kautokeino.

Nanna Thomassen, Lavangen, overtar for Ann-Mari Thomassen.

Nanna Thomassen (35) kommer fra Lavangen i Sør-Troms og arbeider som lærer og kulturarbeider. Nanna har vært vara til Sametinget i to perioder, og har møtt til flere plenumsmøter. Hun er nå tredjekandidat på NSRs liste til Sametinget og håper på å komme inn på tinget som fast representant.

Nora Marie Bransfjell, Meråker, overtar for Thomas Åhrén.

Nora Marie Bransfjell (58) er en velkjent språkarbeider i det sørsamiske området. Nora har vært samisklærer i en årrekke, og er regnet som en skikkelig språkressurs. Hun bor på Meråker i Sør-Trøndelag.

Laila Nystad, Porsanger, overtar for Aili Keskitalo.

Laila Nystad (32) fra Porsanger har lang fartstid i NSR, og har tidligere være leder av NSRs ungdomsutvalg. Sommeren 2013 kommer hun hjem fra et lengre opphold i New Zealand, og ønsker nå å engasjere seg videre i samepolitikken.

Opplysningene om representantene er hentet fra NSR sine hjemmesider.