NRK Meny
Normal

– Åpenhet bør være grunnmuren

I sitt notat til Sametingets plenum vektla avtroppende sametingspresident Egil Olli åpenhet.

Egil Olli

Egil Olli med sitt notat om samiske saker i perioden 2009-2013.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Åpenhet bør være grunnmuren for Sametingets gjerning også i fremtiden, sa Sametingets avtroppende president, Egil Olli (Ap), i sitt notat om samiske saker i den siste perioden der han har ledet Sametinget.

Han uttrykte stolthet over det som er påbegynt og fullført i perioden som nå er over. Spesielt mente han at Sametinget har lagt vekt på både åpenhet og kommunikasjon i alle prosesser på Sametinget.

– Sametinget er samenes fremste redskap i kommunikasjonen. Smaetinget fremmer saker som er viktige for det samiske folk, men parlamentet er vel så viktig i kommunikasjonen innad i det samiske samfunnet.

Han trakk frem blant annet disse sakene der kommunikasjonen har vært viktig for sametingsrådet:

  • Styrking av helse- og sosialpersonell tilpasset den samiske befolkningens behov.
  • Forhandling med Finland om Tanavassdraget.
  • Internasjonal rapportering, spesielt til FN.
  • Arbeidet fram mot urfolkskonferansen i 2014.
  • Oppfølgingen av Samerettsutvalgets utredning.
  • Egen mineralveileder til Sametinget.
  • Politiske føringer på Finnmarkseiendommen sin strategiske plan i 2010.

Egil Olli gir seg i politikken, etter å ha vært sammenhengende på Sametinget siden oktober 1989, 24 år.