– Lovendring må vurderes på nytt

Arbeiderpartiets Sametingsgruppe ber Finnmarkseiendommen(FEFO) om å vurdere loven om utlendingers jakt og fiske på nytt.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk

Foto: Arbeiderpartiets Sametingsgruppe

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets Sametingsgruppe, Willy Ørnebakk sier at de ønsker ny vurdering av loven.

– Vi ønsker denne vurderingen fordi vi tror utlendinger jakter og fisker altfor mye i Finnmark, og at naturressursene tømmes.

Ørnebakk er bekymret for at man kan ende opp med at nærområdene til lokalbefolkningen kan bli veldig hardt belastet.

GULDAL: BB DÁHTTU FEFO OÐÐASIT ÁRVVOŠTALLAT

Lovendring i fjor

Det var i fjor at FEFO bestemte at alle EU-borgere skal få fiske og jakte overalt i Finnmark. Dermed ble den tidligere loven om at utlendinger ikke har lov til å jakte eller fiske lenger enn fem kilometer fra hovedveien omgjort.

– I strid med FEFOs formål

steinar Pedersen

Steinar Pedersen

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Diskusjonen kom i gang igjen etter at historiker og politiker Steinar Pedersen i forrige uke, ba FEFO om å se på lovendringen på nytt siden han mener at loven er i strid med FEFOs formål.

Skal ta dette opp i Sametingets plenumsmøter

I Sametingets plenumsmøter vil Arbeiderpartiet be Sametinget om å ta kontakt med FEFO hvor de ber FEFO vurdere loven på nytt.

– Vi ønsker i utgangspunktet en ny vurdering, og vi har vi tillitt til at FEFO vil gjøre de nødvendige vurderingene i denne saken, sier Ørnebakk.

NSR enig med Arbeiderpartiet

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– I forbindelse med FEFOs strategiplan behandling var vi veldig kritiske til denne avgjørelsen om utlendingers jakt og fiske i Finnmark, sier Sametingsleder i NSR, Aili Keskitalo.

Kseskitalo forteller at NSR støtter Arbeiderpartiets forslag om at FEFO bør vurdere denne loven på nytt., men bare om endringen gjøres permanent.

– Det FEFO bør gjøre nå er å kartlegge ressursene og kartlegge hvor stort problem utlendingers jakt i Finnmark er. På den måten har de solid grunnlag hvis de skal vurdere lovendringen på nytt, sier Keskitalo.

GULDAL: NSR JA OLGORIIKALACCAT

Korte nyheter

 • Dearvvašvuođabálvalus vásiha garra deattu

  Bealli Norgga gielddain almmuhit ahte dearvvašvuođabálvalusain vásihit garra deattu ja leat unnán bargit, čállá Dearvvašvuođadirektoráhta varas vahkkoraportasis.

  Njealji gielddas váilot bargit dearvvašvuođasuorggis. Seammás dearvvašvuođadirektevra Bjørn Guldvog váruha ahte gielddat fertejit ráhkkanit ain eanet buozalmasvuođajávkamiidda.

  Helsedirektør Bjørn Guldvog.
  Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK
 • Deanučázádaga Guolástanhálddahusa jođiheaddji

  Benn Larsen lea válljejuvvon Deanučázádaga Guolástanhálddahusa jođiheaddjin, ja John Nystad gis nubbinjođiheaddjin.

  Soai doaibmaba jođiheddjiin skábmamanu 23. beaivái 2023:s, dassážii go gielddaválggat ja 2023:a oktasaš čoahkkin leat čađahuvvon, čállá Hans-Erik Varsi, Deanučázádaga Guolástanhálddahusa direktevra preassadieđáhusas.

  Benn Larsen , Tana fiskeforvaltning
  Foto: Sidsel Vik / NRK
 • Northkid gearggus MGP lávdái

  Ihttin eahkes čuojaha Álttá/Ákŋoluovtta joavku, Northkid, Melodi Grand Prix oassefinálas.

  Joavku beasai loahppagilvvuide ovddalgihtii, muhto lea lihkká gearggus lávlaga čuojahit ja čájehit.

  – Vuosttaš geahččaleapmi lei hui erenomáš, dál leat duođas álgán. Hui buorre dovdu duođaid beassat johtui, dadjá lávlu Bilal Saab.

  MGP 2022 artistslipp NorthKid
  Foto: Julia Marie Naglestad / NRK