Hopp til innhold

– Lovendring må vurderes på nytt

Arbeiderpartiets Sametingsgruppe ber Finnmarkseiendommen(FEFO) om å vurdere loven om utlendingers jakt og fiske på nytt.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk

Foto: Arbeiderpartiets Sametingsgruppe

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets Sametingsgruppe, Willy Ørnebakk sier at de ønsker ny vurdering av loven.

– Vi ønsker denne vurderingen fordi vi tror utlendinger jakter og fisker altfor mye i Finnmark, og at naturressursene tømmes.

Ørnebakk er bekymret for at man kan ende opp med at nærområdene til lokalbefolkningen kan bli veldig hardt belastet.

GULDAL: BB DÁHTTU FEFO OÐÐASIT ÁRVVOŠTALLAT

Lovendring i fjor

Det var i fjor at FEFO bestemte at alle EU-borgere skal få fiske og jakte overalt i Finnmark. Dermed ble den tidligere loven om at utlendinger ikke har lov til å jakte eller fiske lenger enn fem kilometer fra hovedveien omgjort.

– I strid med FEFOs formål

steinar Pedersen

Steinar Pedersen

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Diskusjonen kom i gang igjen etter at historiker og politiker Steinar Pedersen i forrige uke, ba FEFO om å se på lovendringen på nytt siden han mener at loven er i strid med FEFOs formål.

Skal ta dette opp i Sametingets plenumsmøter

I Sametingets plenumsmøter vil Arbeiderpartiet be Sametinget om å ta kontakt med FEFO hvor de ber FEFO vurdere loven på nytt.

– Vi ønsker i utgangspunktet en ny vurdering, og vi har vi tillitt til at FEFO vil gjøre de nødvendige vurderingene i denne saken, sier Ørnebakk.

NSR enig med Arbeiderpartiet

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– I forbindelse med FEFOs strategiplan behandling var vi veldig kritiske til denne avgjørelsen om utlendingers jakt og fiske i Finnmark, sier Sametingsleder i NSR, Aili Keskitalo.

Kseskitalo forteller at NSR støtter Arbeiderpartiets forslag om at FEFO bør vurdere denne loven på nytt., men bare om endringen gjøres permanent.

– Det FEFO bør gjøre nå er å kartlegge ressursene og kartlegge hvor stort problem utlendingers jakt i Finnmark er. På den måten har de solid grunnlag hvis de skal vurdere lovendringen på nytt, sier Keskitalo.

GULDAL: NSR JA OLGORIIKALACCAT

Korte nyheter