– Løftebrudd

Styreleder for Várdobáiki kultursenter liker dårlig sametingspresident Egil Ollis uttalselse om bygging av teaterbygg i Kautokeino.

Sametingspresident Egil Olli.
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Olav Andersen

Styreleder Olav Andersen i Várdobáiki kultursenter.

Foto: Várdobáiki

Styreleder Olav Andersen i Várdobáiki kultursenter er forbannet på sametingspresident Egil Ollis prioritering av bygging av Beaivváš Sámi Teáhter i Kautokeino.

– Dette er et klassisk eksempel på løftebrudd fra politikere. Sametingspresidenten har sett bort fra deres egen prioriteringsliste når de nå sier ja til bygging av teaterbygget i Kautokeino, sier Andersen.

GULDAL: VÁRDOBÁIKI BEALKA OLLI

Prioriteringlista

Andersen referer til sametingsrådets prioritering av samiske institusjonsbygg i perioden 2009 - 2014 hvor Beaivváš Sámi Teáhter er på tredje plass i listen.

Dette er prioriteringslista:

  1. Samisk kunstmuseum: Prosjektering 2008-2009, byggestart 2010
  2. Várdobáiki samisk senter: Prosjektering 2011-2012, byggestart 2013
  3. Beaivváš Sámi Teáhter: Prosjektering 2013-2014.

– Ny finansieringsordning

Sametingspresident Egil Olli sier at dette ikke betyr at Várdobáiki kultursenter blir forbigått av Beaivváš Sámi Teáhter, men at ny finansieringsordning gjør at de kan finansiere flere byggeprosjekter samtidig. Han understreker at prioriteringslista følges.

– Så fort prosjekteringa til byggeprosjektene er ferdige, så vil Sametinget garantere for husleie for Samisk kunstnersenter i Karasjok, Várdobáiki samisk senter i Evenskjær og Beaivváš Sámi Teáhter i Kautokeino, sier Olli.