Hopp til innhold

Fakkeltog for likeverdige helsetilbud

Bortimot 150 personer gikk i fakkeltog for et tverrkulturelt distriktmedisinsk helsesenter på Drag i Tysfjord.

Fakkeltog for likeverdige helsetilbud

Bortimot 150 personer deltok i fakkeltog for likeverdige helsetilbud fredags kveld.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Noereh jáhketjåhkanibme

Helge Aslaksen Ravna som er leder for Noereh! mener at det er viktig å vise at man bryr seg, og ikke bare prate om det.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Arbeid for likeverdige helsetilbud har preget tysfjerdingene den siste tiden. Det preget også Noereh! sitt årsmøte denne helgen. Fredag sto de i bresjen for et fakkeltog til støtte for dette senteret som er tenkt etablert i Tysfjord.

– Saken er interessant for ungdom fordi det er snakk om vårt eget folk, men også ungdommen selv trenger likeverdige helsetilbud.

Det sier Helge Aslaksen Ravna som er leder for den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh!. Han mener at det er viktig å vise at man bryr seg, og ikke bare prate om det.

I toget kunne man høre kamprop som «La helsa leve» og «Hva vil vi ha? TDMS».

Konflikt med helsevesenet

Inge Olsen

– Ungdommen må være til stede og si hva de mener. Hvis ikke ungdommen vil, hvem skal ellers legg press på politikere og samfunnet, spør Inge Olsen som holdt appell.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Ikke minst lokal ungdom er opptatt av denne saken. Inge Olsen føler seg stort sett ivaretatt av helsevesenet, men har opplevd situasjoner der han som same, og de skikkene som finnes i hans familie og venner rundt ham, har kommet i konflikt med helsevesenet.

– Det med helbreden er en kuriositet i det samiske. Jeg hadde besøk av en kurerer på sykehuset, men han ble diskré ført ut en bakvei fordi at en sykepleier trodde at det var svindel.

Det kan være trist for enkelte, men Olsen synes at det var litt latterlig.

– Etterpå da jeg forklarte situasjonen for sykepleieren beklaget hun seg og det ble en god latter oss i mellom. Det var beklagelig for personen som ønsket å hjelpe meg at han ble jaget ut på den måten. Det viser litt om uvitenheten som kan finnes i systemene.

Mot egen vilje

Tysfjord-sangen synges etter fakkeltoget

Det var et vakkert øyeblikk da Tysfjord-sangen ble sunget.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Olsen kan bare tenke seg hvor frustrerende det må være for personer etter et langt liv som religiøs, og i sine eldre år har blitt så skrøpelig at personen må bo på institusjon.

– Der blir kanskje personen mot sin vilje, uten kraft og mulighet til å motsette seg det å bli dratt inn i skikker som vedkommende ikke er vant med, og ikke ønsker å delta på.

Ikke nok med reinskinn og maleri

I Olsen appell kom han inn på at det ikke er nok med å henge opp et reinskinn og to malerier på sykehjemmet i kommunen for at de eldre samene skal føle seg ivaretatt og kunne føle tilhørighet.

– I en samisk sammenheng betyr det at senteret bør kunne inneholde spesialister som har gode kunnskaper om samisk levesett, kultur og lokale skikker. Dette er viktig for å kunne tilby vår samiske befolkning et helsetilbud som er lik det helsevesenet som i dag er bygd opp rundt den etniske norske nordmann.

Håndtere større ulykker

Ronja Larsen

Etter fakkeltoget var det en trivelig stund over en kopp kaffe og en kakebit, der Ronja Larsen fra Mo i Rana holdt en spontan minikonsert.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I appellen forteller han at det ikke bare er det kulturelle og likeverdige perspektivet som er viktig.

– Et slikt senter vil også gjøre det tryggere for folk i området da et slikt senter vil kunne ha god kapasitet til å håndtere større ulykker fra for eksempel en stadig voksende fabrikkvirksomhet.

Arbeidsplasser til ungdommen

Olsen vil at ungdommer som ønsker å bo på Drag skal kunne ha en jobb å gå til

– Ungdommer som er reist bort for å skaffe seg en utdannelse trenger å vite at det finnes gode og trygge arbeidsplasser.

Korte nyheter

 • Biebmadumguolle vuobdem lassánij dijmmá

  Guollimdirektoráhtta li båddåsasj lågojt almodam akvakultuvra hárráj dijmátjis.

  2021 lassánij biebmadumguolle vuobdem, 10,2 prosenta ienebu gå 2020. Luossavuobdem lassánam ienemusát ja duodden dasi jáddi ja bálddá. 94 prosenta majs vuobdeduvvin ålles 2021 lej luossa.

  Dáv tjállá Kyst og Fjord.

 • 28. mai er internasjonale mens dagen

  En ny befolkningsundersøkelse fra CARE i Norge viser at kvinners tabu knyttet til menstruasjon sakte men sikkert synker. Til tross for det er det mye skam knyttet til mensen for kvinner. Undersøkelsen sammenligner kvinner og menns holdninger. Noe som bland annet viser at fler kvinner enn menn synes det er ekkelt eller skittent med mens. Fler kvinner enn menn skjemmes over å handle mensproduketer.

  Les hele undesøkelsen her.

 • Rijkajgasskasasj liejbbebiejvve

  28. biejve moarmesmáno l rijkajgasskasasj liejbbebiejvve. CARE li dahkam ådå álmmukguoradallamav Vuonan mij vuoset nissuna vilá skámádi ja berusti ietjas liejbe birra. Ienep nissuna gå ålmå adni liejbbe l duolvas jali vuovnná ja ienep nissuna gå ålmå skámádi oasestit liejbbebuvtajt buhtikan.

  Valla lågo aj vuosedi tabu liejbe birra sáhkadit binnuji jages jáhkáj.

  Dála l guoradallam.

  På norsk.

  Vi snakket med unge i Bodø om mensen