– Loven hindrer automatisk utsendelse av skjema til ungdom

Kun en uke har nye sametingsvelgere på seg til å melde seg inn i samemanntallet før høstens sametingsvalg. I innspurten er det tatt til ordet for at det også i Norge burde være mulig å sende innmeldingsskjema til unge førstegangsvelgere, men dette setter loven en stopper for.

Teller stemmer i Oslo.

Sametingsstemmer telles i Oslo.

Foto: Mette Ballovara

– I Samelovens regler for sametingsvalget står det at velgerne må selv ta initiativet til å melde seg inn i samemanntallet, og dermed får ikke Sametinget sende innmeldingsskjema til unge førstegangsvelgere etterhvert som de fyller 18 år, sier rådgiver for sametingets møtelederskap, Roald Sandvik.

I Finland sendes innmeldingsskjema for sametingets valgmanntallet automatisk til ungdom som fyller 18 år og har foreldre som er registrert i valgmanntallet. Lignende system ønsker nå enkelte også å prøve ut i Norge, for å få flest mulig til å melde seg inn i samemanntallet.

– Enkel operasjon

Roald Andreas Sandvik

Roald Andreas Sandvik

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Fristen for å melde seg inn i sametingets valgmanntall går ut 30-juni. Fortsatt er det en del potensielle nye velgere som ikke har meldt seg inn, deriblant flere førstegangsvelgere. Det er ikke vanskelig å endre loven slik at det i Norge blir lovlig å sende skjema til førstegangsvelgere, mener Sandvik.

– Det er en smal sak å justere loven slik at 18-åringer også i Norge automatisk kan få tilsendt innmeldingsskjema til valgmanntallet, dersom en eller begge foreldre allerede er registrert i sametingets valgmanntall, sier Roald Sandvik.

I Norge må enhver som vil stemme ved sametingsvalget selv lete fram informasjonen og melde seg inn i Sametingets valgmanntall, og dette må gjøres 2 1/2 måneder før valget, før 30. juni det året det er valg. Dette gjelder også ungdom som blir stemmeberettigede.

Marit Kirsten Anti Gaup

Marit Kirsten Anti Gaup.

Foto: NRK

Denne ordningen er ikke bra nok, mener listekandidat til sametingsvalget i Norge Marit Kirsten Anti Gaup.

– Jeg tror at det automatiske innmeldingssystemet som de har i Finland også kunne ha fungert godt i Norge fordi det hadde gjort det mye enklere for ungdom å melde seg inn, ikke alle gidder å lete etter informasjon om dette, slik de må i dag, sier Gaup.

– 2017 kan dette være på plass

Sametingets politikere må ta initiativ overfor Regjeringen for å få til en endring i Sameloven, og da kan denne automatiske kontakten med nye samtingsvelgere være lovlig til neste sametingsvalg, påpeker Sandvik.

– Sametingets folkevalgte må få Departementet til å starte prosessen, slik at regelverket kan endres, sier Sandvik.

Denne ordningen vil da tidligst kunne gjelde ved neste Sametingsvalg i 2017, legger han til. Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet.