– Vanskelig å svare med engang

Tysfjords sametingspolitikere sier overgrepssakene kom som en bombe på dem og at det er for tidlig å ta det opp i plenum.

Tone Finnesen og Miriam Paulsen

Tone Finnesen (t.v.) og Miriam Paulsen.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

SE: Sametinget om Tysfjord overgrep

HØR: Sametingsrepresentanter om overgrepene i Tysfjord

– Denne saken har jo akkurat kommet opp, den har jo bare rullet og gått i omtrent en uke. Vi vet jo faktisk ikke hva det er som kommer opp etterhvert heller, sier Tone Finnesen, Norske Samers Riksforbund (NSR).

Stille på Sametinget

Det er ingen som har nevnt overgrepene i Tysfjord på talerstolen i denne ukas plenum. Foreldrene som tok kontakt med statsministeren for å alarmere om overgrepene, er ikke forundret over denne stillheten.

Men saken blir tatt alvorlig for det om den ikke er blitt tatt opp i plenum.

– Det er en alvorlig sak som vi politikere må se på. Men jeg mener at ansvaret ligger hos Tysfjord kommune, politimyndighetene og hos de faginstitusjonene som kommunen trenger for å rydde opp. For det er klart at det må ryddes opp i dette, sier Finnesen.. 

- Kan ikke løses i media

Sametingsrepresentantene Tone Finnesen og Miriam Paulsen fra NSR bedyrer at de ikke prøver å dysse ned denne saken ved å ikke ta den opp.

– For min del er ikke dette en sak som skal dysses ned, men samtidig tror jeg ikke at denne saken kan løses i media. Det bør snakkes om ting og det er viktig at overgrepssaker blir satt på dagsorden, sier Paulsen..

– Vi må påvirke sentrale myndigheter til å styrke helsevesenet, politiet og barnevernet med samisk kunnskap og kompetanse, sier Tone Finnesen.