– Hvorfor vil ikke Dale møte Sametinget?

Sametingsråd Silje Karine Muotka har i flere måneder bedt om å få møte landbruksminister Jon Georg Dale for å diskutere reindriftspolitikk. Dale har så langt ikke prioritert et slikt møte.

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka er både forbauset og oppgitt over at hun ennå ikke har fått møte Statsråd Jon Georg Dale til konsultasjoner om lovendringer som berører reindriften.

Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

– Det er flere reindriftssaker som vi mener det hadde vært viktig å få møtt Statsråden til konsultasjoner om, men henvendelsene har så langt vært forgjeves, sier Muotka, som ikke legger skjul på at hun begynner å bli oppgitt over situasjonen.

Det er spesielt forslag til endring av reindriftsloven og regjeringens prosess for å få ned reintallet, som Sametinget mener det er presserende at de får diskutere med Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Flere av sakene er nå allerede til behandling på Stortinget.

Kun kontakt med embetsverket

Sametinget har hatt kontakt med embetsverket på Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med forslag til endringer i reindriftsloven, men dette er ikke godt nok, mener Muotka.

– Det er tross alt snakk om forslag til lovendringer og det er bekymringsfullt at statsråden ikke har ønsket tettere dialog verken med Sametinget eller Norske Reindriftsamers landsforbund i dette arbeidet, sier Muotka.

«Nye koster»

Dale ble utnevnt til Landbruks- og matminister i midten av desember 2015. På nyåret gjorde også Sametingsrådet endringer, slik at Muotka overtok ansvaret for reindriftsspørsmål.

Dette er også en av grunnene til at hun har bedt om å få møte Dale.

– Vi har begge relativt nylig fått ansvaret for reindriftsspørsmål, og jeg mener at det av den grunn også ville vært nyttig å få møte statsråden, slik at vi kan få en god dialog så tidlig som mulig, sier hun.

Til Finnmark i april

Landbruksminister Jon Georg Dale

Landbruksminister Jon Georg Dale skal til Finnmark senere denne måneden.

Foto: Mads Nygård / NRK

I en e-post fra Kommunikasjonsenheten på Landbruks- og matdepartementet får NRK opplyst at Jon Georg Dale like før helgen har vært opptatt på ministermøte i OECD i Paris.

Dale har bedt sine informasjonsansvarlige om å opplyse om at det har vært gjennomført omfattende konsultasjoner på embetsnivå når det gjelder endringer i reindriftsloven. På bakgrunn av disse, og sametingets plenumsvedtak 3. mars 2016, har det vært vanskelig å se at ytterlige konsultasjoner skulle bringe saken i et annet lys.

– Dale vil gjerne møte både Sametinget og reindriften. Han er opptatt av god kontakt og dialog, og ser han fram til å treffe reindriftsutøverne i deres praktiske hverdag. Han skal ha møte med Norske Reindriftsamers Landsforbund på sitt kontor tirsdag 12. april. Dale skal besøke Finnmark 20. og 21. april. Endelig program for dette besøket er ikke klart, heter det i e-posten fra departementet.