Arbeidstilsynet: – Helse-verneombud må få tid til å gjøre jobben sin

Ikke tilstrekkelig med bare et verneombud på sykehjemmet i Kautokeino. Arbeidstilsynet krever også at verneombudet gis tid og muligheter til å utføre jobben.

Sykehjemmet i Kautokeino

Sykehjemmet i Kautokeino

Foto: Åse Pulk/NRK

I flere år har Arbeidstilsynet og Kautokeino kommune hatt en diskusjon om verneombudet. Dette har blitt tema etter hvert tilsyn.

Arbeidstilsynet har nå gitt pålegg om at arbeidsgiver må legge til rette for at verneombudet for Kautokeino helsesenter får tid og muligheter til å utføre verneombudoppgavene.

Et annet moment som har vært et diskusjonstema, er hvorvidt det bare skal være et verneombud for hele sykehjemmet. Kommunen har holdt fast ved dette, men det godtar ikke Arbeidstilsynet.

– Verneområdet for stort og uoversiktlig

– Arbeidstilsynets vurdering er at verneområdet er for stort og uoversiktlig til at verneombudet har praktiske muligheter til å ivareta verneombudsoppgavene innenfor sitt verneområde, dersom oppgavene skal gjøres innenfor ordinær arbeidstid, heter det i pålegget.

Ved tidligere tilsyn har det også kommet fram at det har vært vanskelig å få ansatte til å påta seg funksjonen som verneombud.

Tilsynet har spurt ledelsen i Kautokeino kommune om vanskene med å få ansatte til å stille som verneombud, kan ha sammenheng med at ombudet for sykehjemmet er ombud for alle fem avdelingene.

– De fem avdelingene har tildels ulike faggrupper, arbeidsoppgaver og risikoforhold. Etter tilsynet i 2014 ga vi dere pålegg om at dere måtte vurdere den eksisterende inndelingen av verneområder. Dette på grunn av at Kautokeino helsesenter ikke kan karakteriseres som ett klart og avgrenset verneområde som ombudet kan ha full oversikt over, skriver Arbeidstilsynet.

– Får nok tid

Rådmann Kent Valio i Kautokeino kommune forteller at Kautokeino kommune har i alt 11 verneombud inkludert hovedverneombud.

– I Arbeidsmiljølovens §6-5 (2) heter det at verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på en forsvarlig måte, hvilket vi og vårt Arbeidmiljøutvalg (AMU) mener at de får, antallet verneombud tatt i betraktning. Tid må avtales med nærmeste leder ved hvert tilfelle.

Valio forteller også at verneombudene dessuten tilbys et 40-timers kurs for å kunne gjennomføre arbeidet på en forsvarlig måte.