Hopp til innhold

Frakter lik gjennom resepsjonen

Uttransportering av lik er en psykisk belastning for ansatte på sykehjemmet i Kautokeino. Arbeidstilsynet har grepet inn.

Kautokeino helsesenter

Arbeidstilsynet har pålagt ledelsen ved Kautokeino sykehjem til å rette opp ni avvik, etter et tilsyn i fjor.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Når noen dør på Kautokeino sykehjem, må liket fraktes gjennom resepsjonsområdet på helsesenteret for å komme til kapellet.

Nå reagerer arbeidstilsynet fordi transporten har blitt en psykisk påkjenning for ansatte. Tilsynsleder i arbeidstilsynet, Angela Westphal, forstår at det kan være en belastning.

– Det er ikke uforståelig at det kan oppleves som et problem. Men så er det jo et spørsmål om hvordan man vil løse det, sier Westphal.

Må rette opp ni avvik

Angela Westphal

Angela Westphal i arbeidstilsynet.

Foto: Nils Mehren / NRK

Arbeidstilsynet har etter tilsyn ved sykehjemmet i Kautokeino i 2013 og 2014, pålagt Kautokeino kommune å rette opp i ni avvik fra arbeidsmiljøloven.

Et avvik går på at sykehjemmet ikke har tilfredsstillende lokaler, og av den grunn må lik kjøres gjennom resepsjonen der det ofte oppholder seg folk.

Tilsynsleder Angela Westphal sier det er viktig å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø.

– Man kan få veldig mange reaksjoner. Likevel skal vi tilrettelegge for et arbeidsmiljø hvor vi minimerer unødvendige psykiske belastninger, sier Westphal.

Frist til fredag

Enhetsleder for helse og omsorg ved Kautokeino kommune, Sara Kristine Loso, sier ledelsen ikke kjenner til at det er et problem å frakte døde mellom sykehjemmet og kapellet.

– Det at vi har fått tilsyn og vi har fått pålegg ifra arbeidstilsynet er jo alvorlig i seg selv, men det er en del av de punktene som arbeidstilsynet har påpekt som ikke samsvarer med det som vi kjenner til i virkeligheten, sier Loso.

Arbeidstilsynet har pålagt kommunen å rette opp i de fleste avvikene innen fredag. Hvis de ikke når fristen, kan de måtte betale tvangsmulkt.

NRK har snakket med flere ansatte ved Kautokeino sykehjem, men ingen der vil kommentere saken.

Kan måtte betale 54 000 i uka

Arbeidstilsynet har faste takster på dette, og de som ikke retter opp i avvik kan måtte betale 1000 kroner per pålegg per dag. Det vil si at ROBEK-kommunen Kautokeino kan måtte betale 54000 kroner i uka for de ni avvikene arbeidstilsynet har pålagt dem å rette opp i.

Ifølge enhetsleder Loso, har kommunen begynt på arbeidet med å dokumentere til arbeidstilsynet at avvikene er rettet opp. De har for eksempel valgt er verneombud, som manglet da tilsynet ble gjennomført i november 2014. Loso har tro på at de rekker fristen på de fleste punktene.