Hopp til innhold

– Hårreisende overstyring

Sametingsråd Laila Susanne Vars (Arja) mener at regjeringens mineralstragi bryter med helt grunnleggende demokratiske prinsipper.

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars reagerer kraftig på regjeringens mineralstrategi.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I strategien, som lanseres i dag, åpner nærings- og handelsminister Trond Giske
for at staten kan gripe inn med statlig arealplanlegging i kommuner som ikke tilrettelegger for gruvevirksomhet. Han vil bestemme hvor gruvene skal ligge.

– Det er hårreisende og helt uakseptabelt at Giske vil overstyre kommunene på denne måten. Det er i strid med prinsippene i folkeretten, og med prinsippene i den kommunale selvbestemmelsesretten, sier Vars.

Vars har ikke lest hele strategien, kun de delene Sametinget er konsultert i, pluss det som kommer fram i media. og hvis det stemmer, så er det hårreisende, presiserer hun.

Hun er klar over at plan og bygningsloven allerede åpner for statlig arealplanlegging, men det nye er jo den tydelige linken til mineralvirksomhet og "trusselen" om at staten kan benytte sin makt til å tvinge gruvevennlige arealplaner på kommuner som ikke vil ha slik virksomhet i sine planer.

– Vil ikke ivareta urfolks rettigheter

Laila Susanne Vars, som også er utdannet dr. Juris, mener dette punktet i regjeringens mineralstrategiplan strider mot de folkerettslige prinsippene i FNs konvensjon om sivilie og politiske rettigheter, populært kalt folkeretten.

– Norge har forpliktet seg til å følge Folkretten ved å underskrive konvensjonen, sier hun.

Det er i strid med Folkeretten, og i strid med lokaldemokratiets grunnleggende prinsipper. Giske gjør jo ikke dette for å ivareta urfolks rettigheter. Staten vil neppe gripe inn i arealplanleggingen i kommuner som går inn for gruveddrift, slik som i Kvalsund.

Norge har kjempet for urfolk

Reineier Isak Mattis Triumf sa i går til Nrk Sapmi at han vil bringe saken videre til FN om Artic Gold får tillatelse til å starte gruvedrift i Biedjovággi.

Laila Susanne Vars, sier at Norge har gått i bresjen for å kjempe for rettighetene til verdens urfolk.

Hun bekrefter at Sametinget ikke har samtykket til punktet om bruken av statlig arealplanlegging. Marianne Balto (Ap) er den i Samerådet som har hatt kontakt med departementene under arbeidet med mineralstrategien.

Nærings-og handelsdepartementet har hatt det overordnede ansvaret for strategien. Balto sa i går til NRK Sapmi at hun var ukjent med at Giske åpnet for statlig arealplanlegging i kommuner som ikke vil ha gruvedrift dersom samfunsmessige hensyn tilsier det.

I henhold til plan-og bygningsloven, er det i utgangspunktet kommunene som har denne oppgaven med arealplanlegging.

– Statlig overkjøring av lokaldemokratiet

Hun mener at Giskes overstyring av kommunene er helt uakseptabel.

– Det demokratiske systemet i Norge er bygd på det lokale selvstyreprinsippet.
Dette er statlig overstyring av lokaldemokratiet, og det er helt uakseptabelt., sier Vars.

– Har vært lydhøre

Nærings- og handelsminister Trond Giske sier de har hatt en god dialog med Sametinget.

– Vi har vært lydhøre overfor deres innspill, vi har prøvd å imøtekomme ønskene så godt som mulig, og vi har imøtekommet det meste som er tatt opp av Sametinget. Det blir blant annet viktig å bygge opp kompetanse for å møte mineralutviklingen fra samisk hold.

Korte nyheter

 • Aksjonist Mihkkal Hætta invitert til Stortingets åpning

  Loga sámegillii.

  I dag åpnes det 168. storting og i den anledningen får politikerne invitere gjester.

  Rødt-politiker Geir Jørgensen har invitert den samiske aksjonisten Mihkkal Hætta, som skal ha bodd i en lavvo utenfor Stortinget siden valgdagen 11. september.

  – Jeg har invitert Mihkkal fordi jeg mener at han virkelig trenger å være der. Når de tre statsmaktene som vi har i Norge er samlet på denne høytidelige dagen, med det dystre bakteppet som Fosen-dommen er, og at vi har et pågående menneskerettighetsbrudd, så synes jeg det er viktig at vi har representanter fra reindrifta med inn i salen i dag, sier Jørgensen.

  Hætta synes det er gøy å inviteres inn på Stortinget, og sier at det er spesielt viktig for ham å vise sin protest.

  – Det er veldig stas at jeg får være med på åpningen og vise hva jeg synes. Jeg drar dit i vrengt kofte og minner de om det pågående menneskerettighetsbruddet, sier Hætta.

  Rødt-politiker Geir Jørgensen inviterer aksjonist Mihkkal Hætta til Stortingets åpning
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Akšunista Mihkkal Hætta bovdejuvvon Stuorradikki rahpamii

  Les på norsk.

  Stuorradikki rahpama oktavuođas besset politihkkárat bovdet guossi. Rukses-bellodaga Geir Jørgensen lea bovden Mihkkal Hætta.

  – Lean bovden Mihkkala daningo oaivvildan ahte son dárbbaša doppe leat. Go golmma stáhtafámu Norggas deaivvadit dán allaáiggálaš beaivvi, ja go Fovse-duomu lea duogážis dainna olmmošvuoigatvuođarihkkumin, de oaivvildan ahte lea dehálaš ahte boazodoalu ovddasteaddjit leat lanjas, dadjá Jørgensen.

  Mihkkal Hætta lea ceggen lávu Stuorradikki olggobeallái ja doppe galgá leat orron golmma vahko. Son lea ilus go bovdejuvvo Stuorradikki rahpamii, muhto oaidná maid dan vejolašvuohtan čájehit vuostemiela.

  – Lea hui stuorra gudni leat mielde ja čájehit miela. Mun manan dohko jorggugávttin ja muittuhan sin ahte dat olmmošvuoigatvuođarihkkumat gevvet ain odne, dadjá Hætta.

  Rødt-politiker Geir Jørgensen inviterer aksjonist Mihkkal Hætta til Stortingets åpning
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Skal bruke laser mot lakselus

  Oppdrettsgiganten Cermaq skal bruke laser for å fjerne lakselus på anlegg i Nordland og Finnmark.

  Ifølge en pressemelding har metoden vist seg å holde lusenivået nede og opprettholde fiskevelferden. Også andre oppdrettsselskap har tatt i bruk lasere.

  Lakselus
  Foto: Bjørn Skår / Norse