Hopp til innhold

– Verdifullt med støtte fra samisk hold

– Støtten fra Norske Samers Riksforbund (NSR) er spesielt verdifull sett på bakgrunn av den erfaringen NSR og samebevegelsen har, sier leder i Norske Kveners Forbund, Rune Sundelin.

Leder i Norske Kveners Forbund, Rune Sundelin
Foto: Kristin Nicolaysen

Han mener det arbeidet NSR har gjort når det gjelder å utvikle eget språk og kultur, kan være viktige erfaringer som kvenene kan ha nytte av.

NSRs leder, Silje Muotka har bl.a. sagt i en pressemelding at de syns det er viktig at kvenene får gjenreist sitt språk i Norge og at de får oppfylt kravet om et eget kvenfond.

GULDAL: Kveanat giitevaččat

– Tydeligere profil

– NSR hadde jo en resolusjon i 2006 hvor de støttet de samme kravene, og vi var veldig glade for den støtten den gangen også, men i dag har støtten fått en enda tydeligere profil, noe vi er veldig glade for.

Har dere en følelse av at samene bare har arbeidet for egen sak og brydd seg lite om hvordan kvenene har det?

Ja, vi har hatt en følelse ut av det, og tidligere ble det igangsatt et arbeid med tanke på å få til et bedre samarbeid, bl.a. med initiativ fra sametingsrepresentant Willy Ørnebakk. Det arbeidet stranda litt av forskjellige årsaker, men jeg håper at noen av initiativene nå kan tas opp på nytt.

Hvorfor tror du støtten fra samisk hold har vært så lunken?

Det kan vel være at man har vært i fase hvor en har ønsket å konsolidere sin egen situasjon, og det kan man ha en forståelse for, sier Sundelin.

– Mye til felles

Men han tror at man nå er kommet til et punkt hvor man har veldig mange felles ting å jobbe for. Grunnlaget for en flerkulturell minoritetspolitikk er jo felles for alle minoriteter, det være seg samisk, kvensk eller andre.

Språket er også en veldig viktig sak, og jeg tror om en skal gjenreise det kvenske språket, så har vi veldig mye å lære ut av det arbeidet som har skjedd innenfor det samiske, mener Sundelin.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB