Hopp til innhold

– For tidlig å svare på hvem man vil ha som president

Toppolitikerne forstår at velgerne er i villrede. Halvparten vet ikke hvem de ønsker seg som ny sametingspresident.

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars (t.v.) er den eneste politikerne som er utnevnt som presidentkandidat. Fortsatt er det uklart om Marianne Balto (t.h.) blir Aps sametingspresidentkandidat. Bildet er fra 2009-valgkampen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Hvis jeg som utenforstående hadde blitt spurt om å velge en kandidat når man ikke vet hvem de andre partiene har som sin presidentkandidat, så hadde det ikke vært lett, sier Laila Susanne Vars til NRK.

Den sittende visepresidenten er den eneste som er nominert til vervet som sametingspresident foran neste års valg. Hun representerer partiet Árja, og styrer sametingsrådet sammen med Arbeiderpartiet.

– Tidlig i den lange valgkampen

Tidligere i dag offentliggjorde NRK en meningsmåling som viser at hele 48,5 prosent av velgerne ikke ønsker noen av de foreslåtte politikerne som sametingspresident.

– Det er nokså tidlig i den lange valgkampen, og det er jo bare Árja som har en klar presidentkandidat. De andre partiene har jo ikke gjort det valget ennå, sier Vars når hun forklarer hvorfor nesten halvparten av velgerne svare slik de gjør.

Målingen er utført av Opinion Perduco for NRK Sápmi, og 602 personer er intervjuet. 9,8 prosent av disse ønsker seg henne som president.

Best ut kommer NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo. Hun var president etter valget i 2005, men gikk av i 2007 etter samarbeidsvansker med støttepartiet «Samer bosatt i Sør-Norge». 16,8 prosent av velgerne støtter henne.

– Jeg er veldig takknemlig at denne galuppen viser at det er tillit til mitt kandidatur. Dette er motiverende og betryggende at så mange ser meg i den rollen, sier hun til NRK.

«Åpent spørsmål» om Aili

Keskitalo mener noe av årsaken til at nesten halvparten av velgerne ikke har noen klar favoritt, skyldes at det fortsatt er lenge til nominasjonene og valgprosessene.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg håper at dette kommer av at ingen partier ennå har nominert verken førstekandidater eller presidentkandidater. Derfor blir dette et åpent spørsmål for mange, og årsaken til at så mange svarer at de ikke vet hvem de ønsker seg, sier hun.

NSR har sitt landsmøte i slutten av oktober i Tromsø. Partiet vil dermed ha sin presidentkandidat før Ap har sin klar.

– Når partiene nominerer så håper jeg at velgerne ser at det er gode kandidater som nomineres til sametingsvalget, sier Aili Keskitalo.

Hun har ikke gitt noe klart svar på om hun ønsker å stille som kandidat for NSR.

– Det er fortsatt et åpent spørsmål, svarer hun.

– Det jeg imidlertid kan si at jeg ikke skal slutte med samepolitkk. Jeg synes det er veldig spennende og viktig.

– Har ikke tenkt igjennom

President Egil Olli stusser litt på at svært mange velgere ikke har noen klar kandidat de støtter. Likevel mener han at forklaringen er åpenbar.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Folk har ikke tenkt igjennom alternativene, og partiene har ennå ikke nominert kandidater. Når nominasjonene er ferdige så vil nok folk har klarere meninger om den framtidige kandidater, sier han til NRK.

Marianne Balto som offentlig har bekreftet at hun stiller som kandidat dersom partiet ønsker det, er på ferie.

Jeg er ikke tilgjengelig for kommentarer før mandag når jeg er på jobb igjen, skriver hun i en sms til NRK.

Korte nyheter

 • Alimusriekti addá lobi ásahit ruvkedoaimma Gállohii

  Les på norsk:

  Otne celkkii Ruoŧa Alimusriekti ahte ožžot álggahit ruvkedoaimma Gállohii.

  Dán čállá SVT.

  Njukčamánus 2021-2022 attii Ruoŧa ráđđehus lobi álggahit ruvkedoaimma Gállohii, Johkamohki olggobeallai. Mearrádus guoddaluvvui ja otne celkkii Alimusriekti ahte besset álggahit doaimma.

  Alimusriekti lea gávnnahan ahte ráđđehusa mearrádus ii rihko makkárge riektenjuolggadusaid ja ahte ráđđehusa mearrádus danne ferte leat fámus.

  Alimusriekti cealká ahte dá lea loahpalaš mearrádus.

  "Árvvoštallama vuođul ii leat Alimusrievtti ipmárdusa mielde vejolaš dán dásis proseassas ja rievttálaš guorahallama rámmaid siskkobealde ja dan vuođul mii bođii ovdan áššis de eat sáhte dadjat ahte guoskevaš čearut bággehallet heaitit boazodoaluin ruvkedoaimma geažil", čuožžu duomus.

  NY-GALLOK-160622-SA
 • Retten gir klarsignal til gruva i Kallak

  Loga sámegillii:

  Sveriges Høyesterett kom i dag med dommen om at gruveplanene i Kallok kan begynne.

  Dette skriver SVT.

  Det har gått over to år siden den svenske regjeringen godkjente gruveplanene i Gállok/Kallak. Avgjørelsen ble anket og tirsdag ga også Høyesterett grønt lys for gruven.

  Høyesterett har funnet at regjeringens vedtak ikke er i strid med noen rettsregel og at regjeringens vedtak derfor må stå fast.

  Retten meddeler at avgjørelsen er endelig og gir dermed regjeringen rett.

  «Etter Høyesteretts oppfatning er det ikke mulig på dette stadiet av prosessen og innenfor rammen av rettslig prøving og ut fra det som fremkom i saken å trekke den konklusjon at de berørte samebyene vil bli tvunget til å slutte å drive reindrift som følge av en gruvedrift», heter det i dommen.

  Gállok, Kallak
  Foto: Ida Stigzelius
 • Sámediggeráđđi addán ruhtadoarjagiid sámi musihkka- ja juoigan-prošeavttaide

  Sámediggeráđđi lea juolludan 569 000 ruvnno doarjjan golmma sámi musihkka- ja juoigan prošektii.

  Dan muitala Sámediggi preassadieđáhusas.

  Johan Sara jr. lea ožžon 112 000 ruvdnosaš doarjaga, Mano Music ges 230 000 ruvnno. Gába AS lea ožžon 227 000 ruvnno jođihit ja ovddidit sámi artistta Hilda Länsman.

  - Šaddá miellagiddevaš čuovvut Gába AS ovddas guvlui ja sin barggu sámi artisttaiguin, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR) preassadieđáhusas.

  Dasa lassin lea addán doarjaga guovtti sámi musihkka- ja luohtealmmuheapmái, main lea mearrasámi luohti vuođđun. Manne & Inger Márjjá prošektii Duottar ja Vuotna, ja Johan Sara jr. Guollemáttu almmuheapmái.

  Maja Kristine Jåma