– Flyttbare reinskilt er en god idé

– Reinskilt som næringen setter opp selv er en god idé, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Reinpåkjørsel

Reinpåkjørsel

Foto: Fredrik Norum / NRK

Statens vegvesen er positiv til forslaget fra reindrifta om flyttbare skilt som varsler om reinsdyr som befinner seg i nærheten av veier.

Nå står disse skiltene på samme plass året rundt.

Avdelingsleder Knut Busk synes forslaget er så godt at de vil jobbe videre med den.

– Vi skal jobbe seriøst med dette forslaget, sier Busk.

Mange reinpåkjørsler

Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I høst har det vært mange reinpåkjørsler i Finnmark. Bare i vest-Finnmark har 19 reinsdyr blitt påkjørt siden 15. september.

Leder Nils Henrik Sara i Norske Samers Riksforbund tror noe av forklaringen kan være at folk ikke bryr seg om reinskiltene som står på samme område året rundt.

– Folk bryr seg ikke om skiltene siden de står der også når det ikke er reinsdyr i området, sier Sara.

Han mener at reinskiltene bør deles ut til de forskjellige reinbeitedistriktene som kan sette opp de skiltene når det er behov for det.

Inviterer til samarbeid

Som et ledd i arbeidet med å få ned antallet reinpåkjørsler er Statens vegvesen avhengig av samarbeid med reindriftsnæringa.

– Vi skal invitere næringa til å være med på dette arbeidet, sier Knut Busk.