– Endelig kan publikum parkere

På Riddu Riđđu kan publikum etter langt om lenge parkere på festivalområdet.

Parkering Riddu Riđđu

I år er det igjen mulig å parkere på festivalområdet under Riddu Riđđu festivalen. Dette er parkeringsområdet.

Foto: Riddu Riđđu

– Endelig kan publikum parkere på festivalområdet, kun 100 meter fra hovedcampen, melder en meget fornøyd festivalsjef Kirsti Lervoll.

Fra og med i år kan festivalens besøkende parkere på festivalområdet, på eiendommen som er like ved hovedcampen. Miljøavgift for å ha bil på festivalområdet er 50 kroner per innkjøring.

Bedre service til publikum

Kåfjord kommune har kjøpt opp eiendommen som ligger inntil festivalområdet, og formålet er at arealet skal reguleres til idrett og kultur.

– Det betyr mye for festivalen at vi får parkering på området, og vi er svært takknemlige for at Kåfjord kommune har vist en slik velvilje for å hjelpe oss med infrastruktur, slik at vi kan yte bedre service til publikum, sier festivalsjef Kirsti Lervoll.

Kirsti Lervoll

Festivalsjef Kirsti Lervoll er glad for å kunne gi publikum et bedre tilbud.

Foto: Ørjan Bertelsen

Prøveordning

Dette er første året vi bruker jordet til parkeringsplass, og det er viktig at de som parkerer bidrar til at parkeringen foregår smidig.

–Vi er klare til å ta imot mange biler, og er forberedt på at nye ordninger alltid bringer noen logistiske utfordringer, sier Lervoll.

Hun oppfordrer publikum til samkjøring, og til å være ute i god tid før programstart, da det helt sikkert vil bli noen utfordringer med kø til parkeringsplassen.

Vær forsiktige

Med flere biler på festivalområdet er det viktig at publikum bruker oppmerket gangvei over skoleplassen når de skal gå til og fra festivalområdet. Det er tilrettelagt for egen av- og påstigningsplass ved skoleplassen.

–Vi oppfordrer publikum til å følge våre retningslinjer om gangvei, slik at alle kan bevege seg trygt inne på området, sier festivalsjef Lervoll.

Campingbiler eget område

Parkeringen er på et jorde, og campingbiler, campingvogner og busser vil derfor få et eget parkeringsområde oppe ved skolen.

–Vi legger til rette for at tunge biler og campingvogner kan stå på skoleplassen, da disse har for stor vekt til å være på hovedparkeringen, sier Lervoll.