NRK Meny
Normal

– Bra også for samene at veger utbedres

Det er mye skuffelse i det samiske samfunnet over forslaget til statsbudsjett. Statssekretær Anders Bals i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at det er mye i budsjettet som også kommer samene til gode.

Anders Bals.

Statssekretær Anders Bals i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Foto: Mette Ballovara / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo er blant dem som er veldig skuffet over forslaget til statsbudsjettet, og hun sier at dette er en nedbygging av det samiske samfunnet.

Har prioritert veger

Statssekretær Anders Bals i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ikke enig i det.

– Det er mange bevilgninger som kommer også samene til gode, men som ikke kommer fram i de samiske bevilgnigene. For eksempel i forhold til skattelette, kommuneoverføringer og tilskudd til veger. Det er et politisk mål for denne regjeringen å bedre veger, og når man har mål, så prioriterer man det.

– Betyr det at vegforbedringer og slikt har konsekvenser for bevilgningene til samiske formål?

– Ikke direkte, nei, men når du har en tilmålt pengesekk, så bruker man pengene først og fremst på det man prioriterer høyest. Denne regjeringen har åtte punkter på prioriteringslista, og disse er priortiert også når det gjelder penger. I stedet for å gi litt til mange, så vil vi heller gi litt mer til de vi prioriterer.

Priorterte ikke Saemien Sijte

Det ble ikke bevilget byggemidler til verken det sørsamiske senteret Saemien Sijte, det nasjonale samiske teateret Beaivváš eller nybygg til samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino.

– Hvorfor er ikke noen av byggeprosjektene prioritert?

– Det er som jeg har sagt allerede; når du har en tilmålt pengesekk, så bruker man pengene først og fremst på det man prioriterer høyest. Saemien sijte har vært med i prosessen, men det endte med at det ikke ble penger igjen til det.

– Hva betyr dette for byggeprosjektene?

– Vi har fått vite fra Sametinget hva det er behov for. Blant annet at Beaivváš trenger nytt bygg. Men når man skal dele penger, så må man også forholde seg til realitetene og det er slik at pengesekken har en bunn.

Mange samepolitkere uttrykker sin skuffelse over forslaget til statsbudsjettet på sosiale medier.

– Har man høye forventninger, så blir man skuffet. Men det er jo bra å se at folk følger med, sier Bals til det.