Ny president på Sametinget

NSR sitt forslag til president på Sametinget var Aili Keskitalo, men under plenum kom det opp et alternativt forslag.

Gratulerer Sametingets nye president

Aili Keskitalo (NSR) ble valgt som ny president på Sametinget, her gratuleres hun av det andre forslaget, Laila Susanne Vars (Árja).

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Etter en runde med debatt fra talerstolen, er nå den nye sametingspresidenten valgt.

– Det er med stor ydmykhet og takknemlighet jeg nå tar på meg denne oppgaven.

Sa Sametingets nye president Aili Keskitalo (NSR) tydelig stolt og takknemlig fra talerstolen. Hun takket også de som stemte på Laila Susanne Vars (Árja):

– Jeg takker for støtten jeg har fått fra salen, og jeg vil også takke de som stemte på den andre kandidaten, og håper de som stemte på henne vil være med på fremtidige drøftinger fra sak til sak på Sametinget.

Dermed virker det som hun har allerede har begynt med å få samlet Sametinget bak seg, som hun har vektlagt også da hun presenterte det nye sametingsrådet på søndag.

Blomster til den nye presidenten

Egil Olli (Ap) trer av som president og overlater oppgaven å lede det samepolitiske organet til Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Ble fremmet to presidentforslag

Tidligere i dag fremmet Norske Samers Riksforbund sitt presidentforslag ved Kirsti Guvsám, som tidligere meldt – Aili Keskitalo.

I tillegg fremmet Toril Bakken Kåven fra Nordkalottfolket sitt presidentforslag – Laila Susanne Vars, på vegne av Nordkalottfolket, Árja og Fastboendes liste.

Ti stemmer for Vars

Først ble det stemt om Laila Susanne Vars, hun fikk 10 stemmer mot 29. Etter avstemningen gikk hun fram til talerstolen og sa at Árjas representanter vil stemme på Aili Keskitalo i neste omgang, siden de støtter det nye sametingsrådets tiltredelsesinnstilling.

Som sagt så gjort, Árjas fire representanter stemte på Aili Keskitalo da den andre stemmerunden ble igangsatt. Der fikk Aili Keskitalo 33 stemmer for og 6 stemmer mot.

Saken oppdateres

Sametinget konstitueres 2013

Laila Susanne Vars fra Árja (i midten), ble av Toril Bakken Kåven fra Nordkalottfolket (foran på bildet i grønt) foreslått som sametingspresident.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK