Hopp til innhold

Ny president på Sametinget

NSR sitt forslag til president på Sametinget var Aili Keskitalo, men under plenum kom det opp et alternativt forslag.

Gratulerer Sametingets nye president

Aili Keskitalo (NSR) ble valgt som ny president på Sametinget, her gratuleres hun av det andre forslaget, Laila Susanne Vars (Árja).

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Etter en runde med debatt fra talerstolen, er nå den nye sametingspresidenten valgt.

– Det er med stor ydmykhet og takknemlighet jeg nå tar på meg denne oppgaven.

Sa Sametingets nye president Aili Keskitalo (NSR) tydelig stolt og takknemlig fra talerstolen. Hun takket også de som stemte på Laila Susanne Vars (Árja):

– Jeg takker for støtten jeg har fått fra salen, og jeg vil også takke de som stemte på den andre kandidaten, og håper de som stemte på henne vil være med på fremtidige drøftinger fra sak til sak på Sametinget.

Dermed virker det som hun har allerede har begynt med å få samlet Sametinget bak seg, som hun har vektlagt også da hun presenterte det nye sametingsrådet på søndag.

Blomster til den nye presidenten

Egil Olli (Ap) trer av som president og overlater oppgaven å lede det samepolitiske organet til Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Ble fremmet to presidentforslag

Tidligere i dag fremmet Norske Samers Riksforbund sitt presidentforslag ved Kirsti Guvsám, som tidligere meldt – Aili Keskitalo.

I tillegg fremmet Toril Bakken Kåven fra Nordkalottfolket sitt presidentforslag – Laila Susanne Vars, på vegne av Nordkalottfolket, Árja og Fastboendes liste.

Ti stemmer for Vars

Først ble det stemt om Laila Susanne Vars, hun fikk 10 stemmer mot 29. Etter avstemningen gikk hun fram til talerstolen og sa at Árjas representanter vil stemme på Aili Keskitalo i neste omgang, siden de støtter det nye sametingsrådets tiltredelsesinnstilling.

Som sagt så gjort, Árjas fire representanter stemte på Aili Keskitalo da den andre stemmerunden ble igangsatt. Der fikk Aili Keskitalo 33 stemmer for og 6 stemmer mot.

Saken oppdateres

Sametinget konstitueres 2013

Laila Susanne Vars fra Árja (i midten), ble av Toril Bakken Kåven fra Nordkalottfolket (foran på bildet i grønt) foreslått som sametingspresident.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Korte nyheter

 • Fitnodagat gillájit ain pandemiija váikkuhusain

  Davvi-Suopma ii leat čálgan pandemiijas seammá bures go riikka eará guovllut, dieđiha Yle Sápmi. Davvi-Suoma idjadanfitnodagain rehkenaste miessemánus 61 000 idjadeami, mii lea goalmmádasa uhcit go ovdal koronapandemiija. Olles Suomas idjadeamit olle jo measta seammá loguide go jagis 2019.

  Avvila girdihápman - Ivalo flyplass
  Foto: Yle Sápmi
 • Vil ikke rive omdiskuterte vindturbiner

  Olje- og energidepartementet (OED) skriver i et brev til Sametinget 24. juni at det ikke er aktuelt å rive ned de omdiskuterte vindturbinene på Fosen. – Departementet mener at det ikke foreligger noen plikt til å sørge for umiddelbar stans av driften av vindkraftverkene eller at vedtaket oppheves uten videre prosess, skriver OED. Høyesterett i storkammer slo 11. oktober 2021 enstemmig fast at samiske rettigheter er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse på Fosen derfor er ugyldige.

  Storheia vindpark
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Slutt på ordningen med vårjakt på ender

  Etter en prøveordning på ti år er det nå slutt på vårjakt på ender i Kautokeino. Ordningen har vært omdiskutert. Klima- og miljødirektoratet skriver i et brev til kommunen de har begynt å se på fremtiden til denne ordningen, opplyser ordfører Hans Isak Olsen til GLR. – De ønsker et møte med oss og et folkemøte i midten av oktober. Jeg har tro på at vi skal få til en ny ordning, tror Olsen.

  Čilá. Skjul.
  Foto: Marie Elise Nystad / NRK