Foreslo Frp til møteledelsen

Árja, Nordkalottfolket og Fastboendes liste foreslo Frp representant til møteledelsen.

Laila Susanne Vars og Toril Bakken Kåven

Laila Susanne Vars (Árja) og Toril Bakken Kåven (Nordkalottfolket), foreslo sammen med Fastboendes liste og Frp, Frps Aud Helene Martinsen til møteledelsen på Sametinget.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Før ny møteleder ble valgt så foreslo Árja, Nordkalottfolket, Fastboendes liste, og Frp, Frps Aud Helene Martinsen som medlem til møteledelsen.

Martinsen og Frp ønsket som kjent å legge ned Sametinget, men nå som Frp og Høyre samarbeider i regjering, og den politiske regjeringsplattformen legger til grunn at Sametinget skal bevares, så vil ikke Sametingets Frp gruppe fremlegge dette forslaget under denne Stortingsperioden.

Fra talerstolen takket nylig Martinsen for Aili Keskitalo og NSR sin invitasjon til samarbeid på Sametinget. Keskitalo ønsker at hele Sametinget jobber sammen under den kommende fire års perioden, der NSR ønsker å lede Sametinget med et mindretallsråd.

Det er også kommet to forslag til ny president, avstemningen ventes snart.

Aud Helene Martinsen sa fra talerstolen at Frps sametingsgruppe kommer til å følge den nye regjeringsplattformen.

Aud Helene Martinsen

Aud Helene Martinsen (Frp) fra talerstolen på Sametinget ble foreslått til møteledelsen på Sametinget.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK