Hopp til innhold

Andejegere vil trosse russiske koronatiltak

Urfolkene i Nord-Russland vil trosse myndighetenes forbud, fordi det finnes ingen andre alternativer.

Andejakt i Russland

KLARE FOR ULOVLIG JAKT: Urfolkene i Yamal-Nenets regionen som består av nenetsere, khantyere og komiere forbereder seg å dra på ulovlig andejakt, og trosse koronatiltakene som myndighetene har bestemt.

Foto: Vesti-Yamal.ru

Vårjakt på ender er en viktig matkilde i for mennesker i isolerte områder i Nord-Russland.

Likevel har Russiske myndigheter bestemt å forby jakten i Yamal-Nenets regionen som følge av koronatiltak, men jegere er ikke villige til å følge de nye restriksjonene. Det skriver avisen Pravda UrFo .

Nå varsler de nomadiske urfolkene at de er klare for å trosse forbudet og jakte ulovlig.

De har liten forståelse for myndighetenes koronatiltak, fordi de drar alene på jakt og er ikke i kontakt med andre i villmarken.

Underskriftskampanje

150 jegere har signert navnet sitt i en appell som de har sendt til guvernør Dimitry Artyukhov i Yamal-regionen.

I appellen ber de guvernøren om å ikke stoppe jakta.

Jegerne som er med på underskriftskampanjen er fra ulike landsbyer, Yar-Sale, Panaevsk og Sunay-Sale i Yamal-Nenets regionen.

Yamal-Nenets autonome Okrug

YAMAL-NENETS REGION: Her er Yamal-Nenets regionen som er påvirket av forbudet.

Foto: Googlemap

I appellen kommer det også frem at forbudet rammer alle de rundt 17.000 innbyggerne i regionen.

Vårjakt er en gylden muligheten for både urfolk og innbyggere til å skaffe seg mat, som skal vare over lengre periode.

«Vår Yamal-Nenets region er isolert. Fly og helikopter er de eneste fremkomstmidlene til området. Det gir ingen mening å forby vårjakt i regionen. Det er lange avstander til andre jegere når jeg drar på jakt og vi har ingen kontakt.», står det skrevet i appellen.

Jaktforbudet kan ha negative innvirkninger for opptil 40.000 mennesker i regionen, skriver Vesti-Yamal avis.

Svarer unnvikende på appellen

Guvernør i Yamal-Nenets region Dimitry Artyukhov har svart på appellen via den lokale TV-stasjonen Yamal region .

– Jeg får mange spørsmål om det blir tillatt å jakte i år. Jeg forstår alle som venter på vårjakten og er bekymret for situasjonen, men det er fortsatt to til tre uker til jaktsesongen, sier Artjukhov.

Han unngår likevel å svare direkte på hovedspørsmålet.

– La oss vente og se hvordan situasjonen utvikler seg i vår region. Jeg vil virkelig at alt skal være trygt for oss, men la oss ta den endelige avgjørelsen senere, sier han.

Ingen alternativ

Urfolkene og innbyggere i regionen har ingen andre alternativer for å skaffe seg mat i området enn vårjakt på ender, og føler seg presset i et hjørne.

Innbyggere har ikke råd til å kjøpe kjøtt i butikkene. Varene er overpriset på grunn av at det er langreist.

I følge avisen er gjennomsnittslønnen i regionen 25.000 rubler. Fisk koster rundt 500 rubler per kilo og svinekjøtt rundt 600 rubler per kilo.

I en vanlig jaktsesong får jegere skyte 30 ender og 10 gjess, som de forsørger familien med i løpet av sommeren.

Dersom myndighetene setter enda strengere restriksjoner som følge av koronapandemien, så frykter innbyggere også at forsyninger også kan stoppe opp.

Vårjakten på Yamal-halvøya begynner rundt midten av mai måned.

Nå er det opptil guvernøren å avgjøre om han opprettholder forbudet og koronatiltakene, eller om han opphever forbudet.

Frilans-journalist Sergey Gavrilov er medforfatter for denne artikkelen.

Korte nyheter

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK
 • Orre TV-raajroem Norrbottenistie

  Disney+ edtja aelkedh sov voestes stoerre Sveerjen TV-raajroem darjodh. Lea Mikael Niemien gærja «Koka björn» goh lea akte buvveme-mojnestimmie goh edtja TV-raajroem sjïdtedh. Niemi jeahta daate lea joekoen stoerre dååjrehtse, Sameradion tjaala.

  Mikael Niemi
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK
 • Vuvdet NFT-biibbaliid máŋgga duhát ruvnnu ovddas

  Nordisk bibelmuseum nammasaš musea bargu lea almmolašvuhtii meannudit biibbala sisdoalu.

  Dál sii isket vuovdit biibbala «NFT»-hámis. NFT máksá «non fungible transfer». Njulgestaga de go muhtin lagan «kryptobiibbal».

  Álkit čilgejuvvon de lea NFT erenoamáš duođaštus mii čájeha ahte don eaiggádat muhtin eahpe-fysálaš digitála tiŋgga, dego omd. digitála dáidda, musihkka, videot jna.

  Musea háliida juksat eambbo olbmuid sin diehtojuohkimin dán lágiin.