Hopp til innhold

Ut med Statskog - inn med Hålogalandsallmenningen

Flertallet i samerettsutvalget går inn for at et nytt organ overtar eiendomsretten i Nordland og Troms.  

Jon Gauslaa
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Eierrådigheten overføres fra Statskog til Hålogalandsallmenningen. Det er et stort flertall i samerettsutvalget som går inn for dette. Jeg kan vel si så mye at jeg tilhører dette flertallet, sier Jon Gauslaa til NRK Sámi Radio.

På landsmøtet til Norske Samers Riksforbund (NSR) i Bodø i dag opplyste Gauslaa at den endelige innstillingen fra samerettsutvalget legges fram i begynnelsen av november.

- Misnøye med Statskog

- Det har vært et sterkt ønske fra lokalt hold om mer lokalt basert forvaltning. Videre er det gitt inntrykk av at det er stor avstand mellom samiske rettighetshavere og Statskog som grunneier. Det er nok noe av motivasjonen til utvalget om å legger opp til dette i Nordland og Troms, sier Gauslaa.

Samerettsutvalget er oppnevnt av regjeringen for å utrede samiske rettigheter fra Troms fylke og sørover.

Sametinget i mindretall

Utvalget har drøftet ulike styremodeller for det nye grunneierorganet Hålogalandsallmenningen. Det er imidlertid enighet om at styret skal ha seks representanter.

- Et flertall på tolv medlemmer går inn for opprettelsen av Hålogalandsallmenningen. Åtte av disse går inn for at fylkestingene i Troms og Nordland utnevner to medlemmer hver til styret, og at Sametinget utnevner to medlemmer, forteller Jon Gauslaa til NRK Sámi Radio.

Fire utvalgsmedlemmer går inn for en styresammensetning hvor Sametinget utnevner tre representanter og de to fylkestingene i felleskap utnevner tre.

Ryper, multer og fisk

På NSR-landsmøtet opplyste Jon Gauslaa at et klart flertall i samerettsutvalget går inn for en regional forvaltning av utmarksressursene.

- Det foreslås inntil seks regionale utmarksstyrer. Disse oppnevnes i felleskap av kommunene i regionen og samiske interesser. Inntektene tilfaller disse regionene, opplyste han.

Dette betyr at Hålogalandsallmenningen som grunneier ikke kan styre for eksempel rypejakta, multeplukkingen og innlandsfiske.

Legges fram i Tromsø

Samerettsutvalget skal ha sitt aller siste møte i slutten av august, men det meste er allerede klart.

- Jeg tror det er sannsynlig at innstillingen kan legges fram 1. november. Det vil nok ikke skje i Oslo. Trolig kommer det til å skje i Troms, forteller Jon Gauslaa.

Korte nyheter