NRK Meny
Normal

Statoilsjefen: – Jeg er grunnleggende optimist

Eldar Sætre innrømmer likevel at lite tyder på at selskapet får hjelp fra markedet i 2016. Sikkerhet for ansatte, konkurranseevne og bemanningsreduksjoner har preget jobben hans i 2015.

Eldar Sætre

Konsernsjef Eldar Sætre innrømmer at lite tyder på at selskapet får hjelp fra markedet i 2016.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Jeg er nesten litt overrasket over at bransjen blir overrasket hver gang oljeprisen går ned. Det kommer til å skje flere ganger i fremtiden også, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Han har vært i oljebransjen i 35 år, og har opplevd at oljeprisen stiger og synker. I oppsummeringen av året som snart er over, viser han til at selskapet «har mange bevegelige punkter rundt seg».

Kostnadene i vår industri har gått i været. De har steget til et kostnadsnivå som ikke er bærekraftig. På toppen av det så har jo oljeprisen falt, og inntektene våre er halvert. Klimaproblemstillingene er også noe som har tatt veldig mye tid, og bør gjøre det. Vi er en del av problemet og er nødt til å være en del av løsningen, sier Sætre.

Stort ansvar

Konsernsjefen trekker fram tre områder der han har opplevd ansvaret i jobben spesielt stort og krevende i 2015.

1. Sikkerheten til de ansatte

– Det er absolutt den høyeste prioriteten jeg har og det ansvaret må man bære med seg hver eneste dag og hver eneste time i døgnet.

2. Statoils konkurranseevne

– Jeg har et stort ansvar i å gjøre selskapet konkurransedyktig. I den prosessen må vi gjøre noe med effektiviteten. Det får også konsekvenser for bemanningen.

3. Bemanningsreduksjoner

– Vi har måttet redusere bemanningen. Det er noe som vedrører og treffer veldig mange mennesker, familier og enkeltmennesker. Det er klart at det er noe man føler veldig sterkt på, sier Sætre.

Statoil-sjef Eldar Sætre overrekker PUD-en for Johan Sverdrup til statsråd Tord Lien

Eldar Sætre er optimistisk, også når det gjelder Statoils fremtid. Her overleverer konsernsjefen planen for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet til statsråd Tord Lien.

Foto: Johan B Sættem / NRK

Kjenner veldig mange som blir berørt

Disse prosessene har vært vanskelige, mener Sætre, som sier han har tett kontakt med organisasjonen, og sine ansatte.

– Jeg kjenner veldig mange enkeltmennesker som blir berørt av dette. Jeg er et enkeltmenneske selv, og jeg vet at når livet og arbeidssituasjonen forandrer seg så mye for enkeltmennesker, særlig for mange som har vært i industrien og i selskapet lenge, så gjør det et inntrykk.

– Samtidig vet jeg at vi er nødt til å gå gjennom den omstillingen og da innebærer det også konsekvenser for mange, sier Sætre.

Tror på høyere oljepris

Konsernsjefen ser forholdsvis lyst på utsiktene fremover. Sætre sier han er grunnleggende optimist.

– Når det gjelder 2016, og i det korte perspektivet, så er det nok ikke så mye som peker i retning av at markedet skal hjelpe oss. Vi må nok regne med at det kommer til å bli volatilt (Flyktig. Noe som er gjenstand for raske og sterke svingninger) en stund, men etter hvert er jeg helt trygg på at oljeprisen kommer til å svinge oppover igjen. Det har den alltid gjort etter at den har gått ned, og det tror jeg kommer til å skje denne gangen også, sier Sætre.