Skal investere for 8,2 milliarder på Oseberg-feltet

Statoil skal bygge ut Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen for over åtte milliarder kroner – ei utbygging som skal gi over 100 millioner fat oljeekvivalenter tilbake.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mottok plan for utbygging og drift (PUD) fredag. Planen ble overrak at Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel Ivar Aasheim.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Statoil og partnere investerer 8,2 milliarder kroner for å kunne hente ut 110 millioner fat oljeekvivalenter fra Oseberg Vestflanken 2. Med fjernstyring skal en ubemannet plattform på Oseberg Vestflanken 2 bidra til Statoils mål om å holde produksjonen på dagens nivå til etter 2030.

Oseberg Vestflanken 2 (Statoil)

Statoil skal bygge ut Oseberg Vestflanken 2 med en ubemanna plattform, og alt fjernstyres fra Oseberg feltsenter åtte kilometer unna.

Foto: Statoil (illustrasjon)

– Oseberg Vestflanken 2 vil gi 110 millioner nye lønnsomme fat oljeekvivalenter, og blir et viktig bidrag for Statoils mål om å opprettholde produksjon på dagens nivå til 2030 og videre, sier Gunnar Nakken, direktør for Drift vest i Statoil, ifølge ei pressemelding.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mottok plan for utbygging og drift (PUD) fredag.

– Videreutvikling av eksisterende felt skaper store verdier for fellesskapet. Dette prosjektet bidrar til å opprettholde produksjonen, øke utvinningsgraden og skaper store verdier til fellesskapet, sier Lien. Ikke minst fordi det er krevende tider for petroleumsbransjen, er det gledelig med en investering av dette omfanget, understreker statsråden.

En ubemannet brønnhodeplattform, altså uten fasiliteter, helikopterdekk og livbåter er helt nytt i Norge, men ikke uprøvd fra dansk og nederlandsk sokkel.

Ivar Aasheim

Ivar Aasheim.

Foto: Trond Isaksen/Statoil

– Oseberg Vestflanken 2 møter dagens kostnadsutfordringer og krav til økt effektivitet med et innovativt konsept basert på forenkling. Dette er et pionerprosjekt på norsk sokkel som bransjen kan hente læring fra, sier direktør for feltutvikling på norsk sokkel Ivar Aasheim.

Statoil er operatør og har med seg Petoro, Total og ConocoPhillips som partnere. Oseberg Vestflanken 2 ligger om lag 8 kilometer nordvest for Oseberg feltsenter, der driften skal fjernstyres fra

Statoil skal være operatør, og investeringene er anslått til 8,2 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Denne plattformen blir ubemanna fra 2017

Ifølge selskapet har de jobba hardt med å kutte kostnader i prosjektet, og investeringene er allerede redusert med én milliard.