Hopp til innhold

Miljø­organisasjon hevder å ha avslørt stort Equinor-sløseri

Milliardsmell, manglende klimatiltak og planlagte prosjekter på villspor. Equinors utenlandssatsing får hard kritikk i ny rapport. Equinor kjenner seg ikke igjen.

Peregrino C-plattformen i Brasil er et av de utenlandske olje- og gassprosjektene til Equinor.

Peregrino C-plattformen i Brasil er ett av prosjektene i Equinors satsing på internasjonal olje og gass.

Foto: Rodrigo Abreu de Oliveira Santos/Roberto Antunes Kattan / @Equinor

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Vi forventer at denne forskningen vil være svært relevant for den norske regjeringen, sier Brynn O’Brien, som er sjef for miljøorganisasjonen Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR).

Denne måneden la de ut en ny rapport på sine hjemmesider, der de har satt det norske oljeselskapet Equinor under lupen.

Basert på tilgjengelige tall fra oljeselskapets egne rapporter og annen tilgjengelig data, kommer organisasjonen med kraftig kritikk mot utenlandssatsingen til Equinor.

– Jeg håper at vi nå er inne i siste akt for utenlandssatsingen på olje og gass i Equinor. Den har vært katastrofal, sier norske Martin Norman, som jobber for miljøorganisasjonen.

Minus 3,6 milliarder

I rapporten stilles det spørsmål ved en rekke forhold rundt selskapets pågående og planlagte prosjekter i utlandet.

ACCR har siden november i fjor gått gjennom tall fra analyseselskapet Rystad Energy og deretter gjort sine egne analyser. ACCR hevder at Equinors internasjonale olje- og gassproduksjon, i 16 land utenfor Norge, ikke har gitt tilstrekkelig verdi for selskapet.

Equinor har virksomhet i rundt 30 land ifølge egne nettsider.

For til tross for investeringer på over 100 milliarder dollar, forventer ACCR at de internasjonale prosjektene vil gi en negativ såkalt nåverdiavkastning på minus 3,6 milliarder dollar.

Med andre ord: Equinor kommer ikke til å tjene inn igjen alt de har investert i prosjektene, men heller ende i minus, ifølge rapporten.

Sannheten er at Equinor ofte har kjøpt dyrt, sent og dårlig, sier Norman, som også har mange års erfaring i Greenpeace.

Martin Norman

Martin Norman er Investor Engagement Lead i ACCR, og er stasjonert i Norge.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

I tillegg heter det i rapporten at selv om det har vært en økende oljeproduksjon siden Equinors børsnotering i 2001, har ikke den internasjonale satsingen vært en sentral driver for selskapets avkastning.

Equinor kjenner seg ikke igjen i tallene

Equinor har selv blitt forelagt rapporten fra ACCR.

Generelt er vi glad for at folk følger med på oss, men vi kjenner oss ikke igjen i tallene som fremkommer i rapporten og det er vanskelig å vite hvilke antakelser og metoder som ligger til grunn for disse, sier Rikke H. Sjøberg, pressetalsperson i Equinor.

For selv om rapporten er basert på en mengde tall og analyser, mener Equinor at det virker noe selektivt hvilke beregninger som er med.

Det virker litt tilfeldig hva som er tatt med her og ikke. Blant annet refererer de til tapene vi hadde i USA mellom 2007 og 2019, men inkluderer ikke at vi siden 2020 har tjent over 100 milliarder kroner etter skatt i USA.

Johan Sverdrup

Equinor er klar på at de jobber mot å kutte egne utslipp frem mot energiomstillingen.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Sjøberg forteller at Equinor har en lang historie med satsing internasjonalt, med variert grad av suksess.

Det er riktig at vi har gjort enkelte investeringer i utlandet som ikke har vært så vellykket som vi hadde håpet. Samtidig har vi gjort store endringer i porteføljen de siste årene, og vi mener nå at vi har en god og konkurransedyktig internasjonal virksomhet.

Les også Equinor-eier kritiserer omstridt satsing

Equinors skifergass-anlegg i Ohio

– Historisk sett har det vært dårlig lønnsomhet

Mange innen finansmiljøet har over flere år observert Equinors internasjonale prosjekter.

Analytiker i Sparebank 1 Markets, Teodor Sveen-Nilsen, har ikke har lest rapporten, men sier at det som beskrives er svært godt kjent, og at trenden har vært den samme over tid.

– Historisk sett har det vært dårlig lønnsomhet på enkelte av utenlandsprosjektene, sier analytiker i Sparebank 1 Markets Teodor Sveen-Nilsen på generelt grunnlag.

Teodor Sveen-Nilsen, finansanalytiker i Sparebank1 Markets

Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets er ikke overrasket over trendene som blir presentert i rapporten.

Foto: Johan Sættem / NRK

Sveen-Nilsen legger til at det aller meste av Equinors profitt har kommet fra norske prosjekter.

– Internasjonalt har lønnsomheten vært lav, og mesteparten av avkastningen har kommet i Norge, bortsett fra enkelte gode prosjekter i utlandet.

– Bryter med klimamål

Økonomien i prosjektene er heller ikke det eneste som blir trukket frem som kritikkverdig.

Også manglende klimatiltak blir nevnt, ved at ingen av selskapets nye prosjekter som venter på godkjenning, er i samsvar med Paris-avtalen.

Dette til tross for at selskapet, med den norske stat som hovedaksjonær, har et uttalt mål om å operere i tråd med denne.

Equinor Forus

I den nye rapporten fra ACCR blir det stilt en rekke spørsmålstegn ved Equinors prosjekter i utlandet.

Ifølge ACCR er også Equinors olje- og gassleting med på å hindre en effektiv omstilling, både ved at de leder ressurser vekk fra nødvendige investeringer i fornybar energi og at de går imot rådene fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om å unngå ny videre letevirksomhet.

– Equinor hevder de skal investere i mer fornybar energi, mens de i realiteten fortsetter å investere i dårlige oljeprosjekter. Det er ingen troverdige analyser som viser at Equinor opptrer i tråd med Paris-avtalen, sier Norman.

Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets er heller ikke overrasket over de manglende klimatiltakene som blir presentert i rapporten.

– Det er nok noe man vil finne hos alle oljeselskaper, selv om dette temaet er vanskelig for meg å kommentere. Det er sannsynligvis ikke noe som er egnet til å påvirke aksjekursen på kort sikt, selv om det er klart at dette kan bli mer relevant i fremtiden.

– Vil kutte utslipp i tråd med Paris-avtalen

Når det gjelder oljeselskapets klimafokus sier Rikke H. Sjøberg i Equinor at selskapet har tydelige klimaambisjoner som også inkludere de internasjonale prosjektene.

Vi vil kutte våre egne utslipp med 50 prosent innen 2030 i tråd med Paris-avtalen. Der er vi godt på vei, og har allerede kuttet 30 prosent. Vi jobber med tiltak for å komme videre mot målet vårt som på sikt er å være et klimanøytralt selskap i 2050.

Hun understreker at selskapet har tydelige krav til nye prosjekter, både når det gjelder lønnsomhet, innpass i egen energiomstillingsplan og av hensyn til egne utslipp.

Rapporten fokuserer på ikke-godkjente prosjekter, altså prosjekter vi ennå ikke har besluttet å bygge ut. Dette er prosjekter som er i en veldig tidlig fase der det ennå ikke konkludert hvordan disse skal se ut, og heller ikke tatt investeringsbeslutning. Det betyr også at det er altfor tidlig å si noe sikkert om produksjonen, lønnsomheten eller utslippene tilknyttet disse, sier Sjøberg.

Les også Høyt Equinor-resultat i 2023 – men langt fra toppåret 2022

Johan Sverdrup

Håper på endring

I rapporten foreligger det også forslag til hvordan Equinor kan operere i tråd med Paris-avtalen på en finansiell fornuftig måte, og at kutt i utenlandssatsingen er et naturlig første skritt.

Der blir oljeselskapet anbefalt å stoppe all leting etter olje- og gassreserver på verdensbasis, samt utvikle en strategi for å nedskalere operative prosjekter.

Nå håper de som har utarbeidet rapporten at informasjonen som kommer frem blir noe Equinor tar med seg i beregningen for fremtidens prosjekter.

– Utenlandssatsingen til Equinor er ikke bra for hverken selskapets økonomi eller for å nå målene som er satt i Paris-avtalen. Nå håper jeg at rapporten bidrar til å ha fokus på noe som blir viktig for den videre strategien til Equinor, sier Martin Norman.

Les også Norsk klima perfekt for solenergi – likevel henger vi etter

ASKO