Føler seg kneblet av Statoil

Statoil-tillitsvalgt Idar Martin Herland fikk skriftlig advarsel etter å ha skrevet et kritisk leserinnlegg mot selskapet. Nå kan saken ende i arbeidsretten.

Idar Martin Herland

Idar Martin Herland stilte opp på dette bildet etter at Statoil hadde varslet reaksjoner på et leserinnlegg han skrev før jul i fjor. Herland jobber til vanlig som elektriker på Kristin-plattformen.

Foto: Privat

«Toppledelsen kjører solo. Igjen arrogante og kunnskapsløse om lokale forhold.»

Dette var noe av det Idar Martin Herland fra Askøy skrev i et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad 7. desember i fjor. Herland er elektriker på Kristin-plattformen og tillitsvalgt for Safe. I tillegg blogger han.

I innlegget kritiserer Herland Statoil-ledelsen for å ikke lytte til de ansatte i selskapet, de «med skoene på», enten det gjelder fjerning av røykerom på plattformene eller sikkerheten på norsk sokkel.

Idar Martin Herland

Idar Martin Herland

Foto: Privat

Statoil reagerte på innlegget, mente det brudd på lojalitetsplikten, og ga ham en skriftlig advarsel. Og sa til Teknisk Ukeblad at saken var avsluttet fra deres side.

Tvistesak

Men Herland og Safe er ikke ferdige med saken. 20. mars er det tvistemøte mellom Safe og arbeidsgiverforeningen Norsk olje og gass. Safe mener advarselen mot Herland er et brudd på hovedavtalen.

– For å gi en advarsel skal man ha en saklig grunn, sier Levard Olsen-Hagen, jurist i Safe.

Herland selv ønsker ikke å kommentere saken. Etter å ha fått en skriftlig advarsel trenger han, ifølge regelverket, bare én til advarsel for å få sparken.

Levard Olsen-Hagen

Levard Olsen-Hagen, jurist i Safe.

– Vi mener at dette må ligge innenfor ytringsfriheten rammer, det å uttale seg om røykesaken – en sak som det har blitt skrevet om, og sette den i sammenheng med partssamarbeidet og hvordan det har utviklet seg, sier Olsen-Hagen.

Safe har engasjert ytringsfrihetsekspert Jon Wessel-Aas til å bistå i saken. Blir ikke partene enige 20. mars, blir det nytt tvistemøte mellom YS og NHO. Og blir partene heller ikke enige her, kan saken ende i arbeidsretten.

Norsk olje og gass ønsker ikke å kommentere saken.

Mener Statoil må tåle såpass

Også generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, reagerer på at Statoil gikk til det skrittet å gi en skriftlig advarsel.

– Innlegget har en frisk tone, men det mener jeg Statoil-ledelsen definitivt bør tåle, sier han.

Arne Jensen

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Foto: Ragnar Hartvig

– Det dreier seg om en meningsytring om viktige forhold i Norges største selskap. Dette er en overreaksjon. Statoil bør heller prøve å svare på kritikken i innlegget, sier Jensen.

Ifølge pressetalsmann i Statoil, Morten Eek, står ytringsfriheten sterkt i selskapet.

– Vi erfarer at dialogen med tillitsvalgte i all hovedsak er veldig god. Og vi synes det er veldig bra at ansatte engasjerer seg og gir uttrykk for sine meninger når det skjer i ryddige former, og uten usaklige karakteristikker, sier han.

Reagerte på karakteristikker

Eek sier Statoil tar tvistesaken til etterretning. Han påpeker at ansatte og bedrift i et arbeidsforhold har en «plikt til å opptre lojalt overfor hverandre».

Morten Eek

Morten Eek, pressetalsmann i Statoil.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– I dette konkrete tilfellet mente vi det var riktig og nødvendig å reagere på den måten Statoil og ledelsen ble karakterisert på i avisinnlegget, sier han.

Både Arne Jensen og Levard Olsen-Hagen i Safe mener ytringsfriheten i norsk arbeidsliv er under press.

– Vi opplever at ytringsklimaet i bedrifter er i ferd med å bli svekket selv om Stortinget i 2004 vedtok en styrking av ytringsfriheten, sier Olsen-Hagen.