Hopp til innhold

Riksrevisjonen skal granske hva som skjedde her

Riksrevisjonen undersøker for tiden om Petroleumstilsynet gjør en god nok jobb, og har nå snevret inn granskingen til tre tilfeller.

Montasje - Songa, Shell, Eni

Disse tre anleggene og plattformene har av ulike årsaker vært i søkelyset de siste årene: F.v.: Shell sitt anlegg på Nyhamna i Møre og Romsdal, boreriggen Songa Endurance og Goliat-plattformen i Barentshavet.

Foto: Shell/ Songa/ Scanpix

Nå granskes arbeidskonflikten på Shell Nyhamna, en hendelse på Songa Endurance og kontroversene rundt Goliat-feltet.

Riksrevisjonen får dermed undersøkt Petroleumstilsynets (Ptil) rolle knyttet til landanlegg, produksjonsplattform og borerigg.

– Jeg tror dette er naturlige saker å se nærmere på, sier Frode Alfheim, leder i Industri Energi.

Fagforeningen har tidligere kritisert Ptil for å ta for lett på de mange ulykkene og uhellene i oljebransjen de siste årene, og ikke benytte seg godt nok av sanksjonsmulighetene de har.

Riksrevisjonen bestemte seg derfor i fjor høst for å granske Ptils oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i olje- og gassvirksomheten.

Etter det NRK kjenner til har Riksrevisjonen snevret inn sin gransking av Ptil til tre caser:

Klar om ett år

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Stein Morch vil Riksrevisjonen offentliggjøre og legge fram undersøkelsen for Stortinget i januar 2019. Mer enn det vil han ikke si.

– Vi kommenterer ikke arbeidet med undersøkelsene våre underveis. Det er et helt klart prinsipp hos oss, sier Morch.

På Shell Norge sitt gassanlegg i Nyhamna i Møre og Romsdal ble det for noen år siden varslet om flere kritikkverdige forhold, fryktkultur og manglende medbestemmelse. NRK bidro til å sette saken på dagsorden.

– Hvis noen finner ut at vi kunne gjort noe annerledes, så skal vi ta læring av det, men i utgangspunktet er dette en avsluttet sak fra vår side, sier kommunikasjonsdirektør i Shell Norge, Jan Soppeland.

– Vil bidra

Når det gjelder Goliat-feltet, vil Riksrevisjonen trolig prøve å finne årsakene til at feltet ble 50 prosent dyrere å bygge ut enn først antatt og Ptils rolle i dette. De vil trolig også se nærmere på flere hendelser på plattformen.

– Vi er gjort kjent med dette, og vil bidra med vår ekspertise og informasjon der det måtte være relevant, sier kommunikasjonssjef i Eni Norge, Andreas Wulff.

Som siste punkt skal Riksrevisjonen granske Ptils rolle i brønnkontrollhendelsen på Songa Endurance høsten 2016. Det har imidlertid ikke lyktes NRK å få en kommentar fra selskapet.

Pressekontakt i Ptil, Eileen Brundtland, bekrefter at Riksrevisjonen har vært i kontakt med Ptil, og hatt møter og gjort intervjuer om disse tre tilfellene.

– Dette er en revisjon som vi ønsker velkommen. Vi er et tilsynsorgan selv, og vet at revisjon kan føre til bedring og læring, sier hun.

Flere nyheter fra Rogaland