Riksrevisjonen skal granske hva som skjedde her

Riksrevisjonen undersøker for tiden om Petroleumstilsynet gjør en god nok jobb, og har nå snevret inn granskingen til tre tilfeller.

Montasje - Songa, Shell, Eni

Disse tre anleggene og plattformene har av ulike årsaker vært i søkelyset de siste årene: F.v.: Shell sitt anlegg på Nyhamna i Møre og Romsdal, boreriggen Songa Endurance og Goliat-plattformen i Barentshavet.

Foto: Shell/ Songa/ Scanpix

Nå granskes arbeidskonflikten på Shell Nyhamna, en hendelse på Songa Endurance og kontroversene rundt Goliat-feltet.

Riksrevisjonen får dermed undersøkt Petroleumstilsynets (Ptil) rolle knyttet til landanlegg, produksjonsplattform og borerigg.

– Jeg tror dette er naturlige saker å se nærmere på, sier Frode Alfheim, leder i Industri Energi.

Fagforeningen har tidligere kritisert Ptil for å ta for lett på de mange ulykkene og uhellene i oljebransjen de siste årene, og ikke benytte seg godt nok av sanksjonsmulighetene de har.

Riksrevisjonen bestemte seg derfor i fjor høst for å granske Ptils oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i olje- og gassvirksomheten.

Etter det NRK kjenner til har Riksrevisjonen snevret inn sin gransking av Ptil til tre caser:

Klar om ett år

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Stein Morch vil Riksrevisjonen offentliggjøre og legge fram undersøkelsen for Stortinget i januar 2019. Mer enn det vil han ikke si.

– Vi kommenterer ikke arbeidet med undersøkelsene våre underveis. Det er et helt klart prinsipp hos oss, sier Morch.

På Shell Norge sitt gassanlegg i Nyhamna i Møre og Romsdal ble det for noen år siden varslet om flere kritikkverdige forhold, fryktkultur og manglende medbestemmelse. NRK bidro til å sette saken på dagsorden.

– Hvis noen finner ut at vi kunne gjort noe annerledes, så skal vi ta læring av det, men i utgangspunktet er dette en avsluttet sak fra vår side, sier kommunikasjonsdirektør i Shell Norge, Jan Soppeland.

– Vil bidra

Når det gjelder Goliat-feltet, vil Riksrevisjonen trolig prøve å finne årsakene til at feltet ble 50 prosent dyrere å bygge ut enn først antatt og Ptils rolle i dette. De vil trolig også se nærmere på flere hendelser på plattformen.

– Vi er gjort kjent med dette, og vil bidra med vår ekspertise og informasjon der det måtte være relevant, sier kommunikasjonssjef i Eni Norge, Andreas Wulff.

Som siste punkt skal Riksrevisjonen granske Ptils rolle i brønnkontrollhendelsen på Songa Endurance høsten 2016. Det har imidlertid ikke lyktes NRK å få en kommentar fra selskapet.

Pressekontakt i Ptil, Eileen Brundtland, bekrefter at Riksrevisjonen har vært i kontakt med Ptil, og hatt møter og gjort intervjuer om disse tre tilfellene.

– Dette er en revisjon som vi ønsker velkommen. Vi er et tilsynsorgan selv, og vet at revisjon kan føre til bedring og læring, sier hun.