Hopp til innhold
Veslefrikk platform
Foto: Øyvind Hagen / Statoil

Lønnsoppgjøret 2021

Oppsummert

Faren for streik på ei rekke flyteriggar på norsk sokkel er avblåst etter at partane vart einige i natt om ei ramme på 2,7 prosent.

 • Høgaste talet på tapte arbeidsdagar i eit mellomoppgjer

  – For å vera eit år med mellomoppgjer ser vi at det har vore mange og store arbeidskonfliktar.

  Det fortel Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarknad og lønn i ein pressemelding frå SSB.

  Vanlegvis pleier dei store arbeidskonfliktane oppstå i år med hovudoppgjer.

  – Det har ikkje tidlegare vore registrert så mange tapte arbeidsdagar i eit år med mellomoppgjer i dei nærmare 30 åra SSB har tal for dette, seier ho.

  I 2021 gjekk over 116 000 arbeidsdagar tapt i totalt 12 arbeidskonfliktar. Konfliktane involverte til saman i underkant av 24 000 arbeidstakarar.

  Dette er langt fleire arbeidstakarar enn kva vi vanlegvis ser i forbindelse med eit mellomoppgjer, skriv SSB.

  Gjennomsnittleg tal på tapte arbeidsdagar for dei ti åra med mellomoppgjer i perioden frå 2001 til 2019 var om lag 8 400, medan det gjennomsnittlege talet på arbeidstakarar involvert var i underkant av 600.

 • Kulturstreiken er over etter 7 uker

  Streiken i kultursektoren er over, opplyser Riksmekleren. LO Stat og Spekter er blitt enige om å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren fra 1. april 2022. Nær 900 ansatte ved 15 kulturinstitusjoner har vært i streik.

 • Journaliststreik avverget

  Norsk Journalistlag (NJ) og Utdanningsforbundet har kommet fram til løsning i årets lønnsoppgjør gjennom mekling, opplyser NJ. Meklingsfristen var midnatt natt til torsdag.NJ hadde varslet plassoppsigelse for alle sine 13 medlemmer i Utdanningsforbundet

 • Enighet i lønnsoppgjøret i Kirken

  Rett før fristen ved midnatt natt til tirsdag kom partene i lønnsoppgjøret i Den norske kirke til enighet. Oppgjøret har en ramme på 2,8 prosent. Lokale forhandlinger utsettes til 2022 for fellesrådene, men gjennomføres i år for Kirkerådet og bispedømmerådene, opplyser arbeidsgiverorganisasjonen KA.

 • Enighet på overtid

  Fire timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom pilotene i selskapet Bristow og arbeidsgiversiden, opplyser Parat. Dermed er en streik som ville ha rammet store deler av oljevirksomheten i Nordsjøen, avverget.

Flere nyheter fra Rogaland