Hopp til innhold
Veslefrikk platform
Foto: Øyvind Hagen / Statoil

Lønnsoppgjøret 2021

Oppsummert

Faren for streik på ei rekke flyteriggar på norsk sokkel er avblåst etter at partane vart einige i natt om ei ramme på 2,7 prosent.

 • Høgaste talet på tapte arbeidsdagar i eit mellomoppgjer

  – For å vera eit år med mellomoppgjer ser vi at det har vore mange og store arbeidskonfliktar.

  Det fortel Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarknad og lønn i ein pressemelding frå SSB.

  Vanlegvis pleier dei store arbeidskonfliktane oppstå i år med hovudoppgjer.

  – Det har ikkje tidlegare vore registrert så mange tapte arbeidsdagar i eit år med mellomoppgjer i dei nærmare 30 åra SSB har tal for dette, seier ho.

  I 2021 gjekk over 116 000 arbeidsdagar tapt i totalt 12 arbeidskonfliktar. Konfliktane involverte til saman i underkant av 24 000 arbeidstakarar.

  Dette er langt fleire arbeidstakarar enn kva vi vanlegvis ser i forbindelse med eit mellomoppgjer, skriv SSB.

  Gjennomsnittleg tal på tapte arbeidsdagar for dei ti åra med mellomoppgjer i perioden frå 2001 til 2019 var om lag 8 400, medan det gjennomsnittlege talet på arbeidstakarar involvert var i underkant av 600.

 • Kulturstreiken er over etter 7 uker

  Streiken i kultursektoren er over.

  LO Stat og Spekter er blitt enige om å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren fra 1. april 2022.

  Blant de organisasjonene som har vært berørt er Teater Innlandet.

  Nær 900 ansatte ved 15 kulturinstitusjoner har vært i streik i sju uker.

 • Kulturstreiken er over etter 7 uker

  Streiken i kultursektoren er over, opplyser Riksmekleren. LO Stat og Spekter er blitt enige om å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren fra 1. april 2022. Nær 900 ansatte ved 15 kulturinstitusjoner har vært i streik.

 • Kulturstreiken trappes opp

  Det har ikke vært kontakt mellom partene LO Stat og Spekter gjennom helga, og fra mandag vil 1.100 kulturansatte ved scener over hele landet være i streik. Opptrappingen medfører at 35 nye fagorganiserte fra Kilden teater- og konserthus tas ut i streik fra i morgen. Hittil er 117 fagorganiserte ved Kilden i streik.

  Kilden teater og konserthus
  Foto: Tor Erik Schrøder / NTB