Hopp til innhold

– Valgresultatene blir ikke representative for befolkningen

Innvandrere er dårlig representert både i kommunestyrene og i køen til valglokalene. Partienes rekruttering er ikke god nok, mener statsviter.

Valgdag er flaggdag

MANGLER MANGFOLD: Innvandrere er for dårlig representert i politikken, sier statsviter om hvorfor valgdeltakelsen blant innvandrere ikke er høyere. Fra Hanahallen i Sandnes på valgdagen i fjor. Valgdag er for øvrig flaggdag.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Dette sier jeg ikke for å være politisk korrekt, men fordi det er veldig viktig. Partiene bør forsøke å aktivt rekruttere medlemmer med minoritetsbakgrunn.

Det sier statsviter og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger (UiS), Svein Erik Tuastad, etter å ha blitt presentert tallene for kommune- og fylkestingsvalget i 2023.

Svein Tuastad, statsviter på Universitetet i Stavanger

Svein Erik Tuastad, statsviter på UiS.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Om lag 4,3 millioner hadde stemmerett i kommune- og fylkestingsvalget i 2023. Nesten 750.000 hadde innvandrerbakgrunn.

Av disse var det flere enn seks av ti som ikke brukte stemmeretten sin, ifølge SSB.

I tillegg er det kun 3 prosent av de folkevalgte i dag som har innvandrerbakgrunn.

– Man bør rekruttere medlemmer med minoritetsbakgrunn både fordi det gir politiske forbilder, og fordi det gir innsikt i minoritetsmiljøene. De to tingene er veldig viktige.

En ond sirkel

Lav valgdeltakelse blant innvandrere og dårlig representasjon i partiene har en direkte sammenheng, mener Tuastad.

Han beskriver situasjonen som en ond sirkel, hvor den lave andelen representanter med minoritetsbakgrunn fører til mangel på politiske forbilder, og mangel på innsikt i minoritetsmiljøene.

Færre i disse miljøene vil derfor fatte interesse for politikk, som igjen fører til at færre går inn i den – og problemet forsterkes.

Dette er veldig, veldig alvorlig. Det som er problematisk, er at valgresultatene ikke blir representative for befolkningen.

Les også Diskusjonane på Facebook blir så harde at politikarane er redde det skadar demokratiet

Mobiltelefon

Mangler noen som kan tale deres sak

De vet nesten ingenting, er ikke godt nok informert og ser ikke hensikten med å stemme. De føler ikke at de har noen innvirkning på politikken.

Jaroslaw Sobon, Høyremedlem og tidligere leder av Innvandrerrådet i Stavanger kommune

Jaroslaw Sobon, tidligere leder av Innvandrerrådet og Høyre-medlem

Foto: PRIVAT

Jaroslaw Sobon har pratet med mange innvandrere om valgdeltakelse, både gjennom sitt arbeid i Høyre og som tidligere leder av Innvandrerrådet i Stavanger kommune.

Etter flere dør-til-dør aksjoner har han merket seg spesielt én årsak til at innvandrernes interesse for politikk er relativt lunken:

Også ser de på kommunestyret, hvor det nesten ikke finnes representanter som kan tale deres sak.

Dette svarer partiene

Sveinung Rotevatn
Ismail Burak Akkan / NRK

Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre

– Vi har absolutt en vei å gå for å bli enda mer mangfoldige. Politikken er viktig, men om man ikke kjenner seg igjen i politikerne som forfekter den, er det ikke sikkert man kommer så langt som til å lese programmet.

Ane Mari Braut Nese
Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Ane Mari Braut Nese, fylkesleder i Rogaland Høyre

– Vi skulle ønske at flere med minoritetsbakgrunn ville melde seg inn i politiske partier, og lover å ta godt vare på dem som vil være med å forme samfunnet vårt.

Hun sier at Høyre har jobbet med rekruttering over flere år, og har innført ulike tiltak for å nå mangfoldet.

Dag Inge Ulstein, KrF
Silje Rognsvåg / NRK

Dag-Inge Ulstein, nestleder i KrF

– Her har alle partiene en stor jobb å gjøre, ikke bare som en del av valgkampstrategien.

– Vi planlegger å holde nettverkssamlinger og konferanser for nettopp å bygge relasjoner og tillit, og for å sikre at disse miljøene forstår at vi ønsker å ta dem på alvor – også utenfor valgkampene.

Erlend Wiborg fra FRP
Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Frp

Wiborg mener partiene bør jobbe aktivt for å rekruttere fra hele befolkningen.

– Det å få inn folk med forskjellige bakgrunner, yrkeserfaringer, forskjellige aldersgrupper, kjønn og så videre er viktig, men til syvende og sist er det politikken en fører som er det viktigste.

Gruppeleder for Ap i Stavanger kommunestyre, Dag Mossige.
Øystein Otterdal / NRK

Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Ap

– Bystyregruppen bør helt klart avspeile samfunnet generelt, og det er svært viktig at vi får gode representanter fra disse miljøene.

– Vi er særdeles stolte av den høye andelen med innvandrerbakgrunn i vår bystyregruppe (Stavanger), som er 3 av 22, eller 13,5 prosent. Dette er resultatet av en aktiv rekrutteringsprosess.

Reidar Strisland, partisekretær i Rødt
Rødt

Reidar Strisland, partisekretær i Rødt

– Det er urovekkende for demokratiet at det er så få kommunestyrerepresentanter med innvandrerbakgrunn. Partiene har en stor jobb å gjøre med å rekruttere bredere, inkludert oss i Rødt.

Landsmøtet til SV
Terje Pedersen / NTB

Audun Herning, partisekretær i SV

Herning mener det er viktig å tenke på mangfold blant de folkevalgte.

– Vi jobber systematisk for at det skal være plass til flere typer folk i partiet. Det handler om å sikre oppgaver til ulike folk, ha en inkluderende måte å jobbe på og arbeide for å nå nye grupper.

Vidar Nedrebø
Rogaland Senterparti

Vidar Nedrebø, fylkesleder i Rogaland Sp

– I Rogaland Senterparti har dessverre for få aktive med innvandrerbakgrunn. Vi har i flere nominasjonsperioder prøvd å rekruttere flere til listene og som medlem.

– Jeg tror det å engasjere seg i lokalsamfunnet og i politikken er litt fremmed for dem. Vi håper å kunne snu dette fremover, og at det blir et større fokus på det i de kommende valgkampene.

Frykter innvandrere sliter med å relatere til partiene

Mushrifa Ali Mubarak er en av de med innvandrerbakgrunn som har funnet veien inn i politikken. Hun sitter i bystyret i Stavanger og er en av Arbeiderpartiets 22 representanter.

Mushrifa Ali Mubarak, bystyremedlem i Stavanger. Representerer Arbeiderpartiet.

Mushrifa Ali Mubarak, bystyremedlem, Stavanger Arbeiderparti

Foto: Adrian Fosse Årthun / NRK

Arbeiderpartiet har foreløpig ikke diskutert den lave valgdeltakelsen blant innvandrere etter kommune- og fylkestingsvalget i 2023, ifølge Mubarak.

I likhet med Tuastad påpeker hun viktigheten av mangfoldig representasjon i politikken.

Det er viktig at vi speiler det samfunnet vi lever i, som jo ikke er homogent lenger. Klarer vi ikke det, tror jeg innvandrere vil slite med å relatere til de politiske partiene.

Les også Over 100.000 barn lever i familier med dårlig råd

Kvinne rydder i hyllene på Skattekammeret i Fredrikstad. Hun holder skisko i hånden. Bak henne står langrennski på rad og rekke.

Savner god nok informasjon

Hele byrden kan likevel ikke legges på partiene, mener Mubarak.

For å snu trenden kreves samarbeid mellom flere instanser, utdyper hun. Hun viser til de forskjellige kanalene man må gjennom når man først kommer til Norge.

Det er mye nytt man skal forholde seg til som ny i et land, og det er ikke sikkert man husker dette med valg og stemmerett. Det handler nok mye om informasjon, og at man ikke har fått god nok informasjon.

Ifølge henne skal problematikken rundt valgdeltakelsen blant innvandrere tas opp i partiet.

Jeg skal absolutt ta dette med videre. Et representativt demokrati er veldig viktig.