Nå vil politikerne at du skal gå mer

Færre enn 50 prosent av rogalendingene går over ti minutter hver dag. Nå ønsker politikerne at vi skal bevege oss mer.

Personer som går i Stavanger

I Stavanger og resten av Nord-Jærens gater ønsker man å se flere gående og mindre biler.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi trenger ikke politikerne for å få oss til å gå, sier Kjell Østbø. Kollega Per Håland nikker.

Parkeringsvaktene går mellom 9000 og 22.000 skritt hver dag.

Parkeringsvakt Kjell Østbø Stavanger

For Kjell Østbø er det ikke noe poeng i at politikerne skal blande seg inn i hvor mye han går.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Onsdag behandlet Samferdselsutvalget i Rogaland sin gåstrategi for Nord-Jæren de neste fem årene. I perioden 2013–2014 var det 45 prosent av befolkningen som gikk minst ti minutter hver dag. Om strategien lyktes vil dette tallet være 80 prosent innen 2023.

I Stavangers gater er det ikke bare Østbø og Håland som er skeptiske til at dette vedtas politisk.

– Jeg tror ikke det er politikerne som får oss til å gjøre det, sier Randi Sunde.

Hun har 30 minutters gange hver vei når hun skal til jobben. Den gåturen tar hun hver dag, uavhengig av både vær og politiske vedtak.

Forstår skepsisen

– Jeg tror ikke vi kan vedta å få flere til å gå, men om vi gjør feil vedtak, kan vi gjøre det vanskeligere for folk, sier Per Kåre Foss (KrF), medlem av Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Per Kåre Foss, fylkestingskandidat for KrF i Rogaland

Per Kåre Foss (KrF), medlem av Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Han medgir at de tidligere ikke har vært flinke nok til å gjøre det enkelt for folk å gå.

I strategien trekkes det frem at gåforbindelser skal være korte, rett fram og med så lite høydevariasjon som mulig. Turene skal være fine å gå, mens trygghet trekkes også frem.

Arne Bergsvåg

Arne Bergsvåg (Sp), leder av Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det viktigste vi gjør vil være å tenke tilrettelegging for gange tidlig. Når vi planlegger byggefelt må vi la det være lett å komme frem til fots, sier Arne Bergsvåg (Sp), leder for Samferdselsutvalget.

En vei til å nå miljømålene

– Det er alltid noen som må gå først. Det er en miljøgevinst i dette. Om vi skal følge kravene fra staten om at all ny trafikk skal være kollektiv, sykkel eller gange, da må vi ha fokus på dette, sier Bergsvåg.

Synet til Bergsvåg støttes av Fylkesrådmannen, som i sin vurdering påpeker at tilrettelegging for gåing er et premiss for bruk av kollektivtransport.

Ikke alle er like skeptiske til planene.

Heidi Moberg Stavanger

Heidi Moberg ser på planen som viktig for fremtidig byutvikling.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– De legger store planer, og det er de store planene og strukturene som avgjør hvordan byen ser ut. Gåstrategi er absolutt viktig, sier Heidi Moberg.

Om du skulle ha problemer med å øke antall skritt, har politikerne et enkelt råd.

– Min anbefaling er å kjøpe hund. Det har jeg, og jeg går mer enn ti minutter til dagen, sier Arne Bergsvåg med glimt i øyet.