Hopp til innhold

BBC-forsøk: Glem anbefaling om 10.000 skritt daglig

Prøver du å gå minst 10.000 skritt om dagen? Gå heller tre raske turer på ti minutter hver dag, er konklusjonen i et forsøksprosjekt BBC har gjennomført.

SKRITT

ALT HJELPER: Alt er bedre enn ingenting, er Helsedirektoratets konklusjon når det gjelder fysisk aktivitet i hverdagen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Du skal gå så fort at du fortsatt kan snakke, men ikke synge, sier forsker Rob Copeland ved Sheffield Hallam University til BBC om tempoet de tre daglige turene bør ha.

Den britiske kringkasteren har gått sammen med Copeland i programmet «The Truth about getting Fit». Målet er å finne ut om det er mulig å sammenligne det å gå 10.000 skritt daglig, med rådet fra britiske helsemyndigheter (NHS) om å gå tre raske turer på ti minutter hver dag.

I prosjektet fikk de med seg en gruppe frivillige. Noen av dem skulle gå tre raskere turer på ti minutter hver dag, mens de andre skulle gå 10.000 skritt om dagen.

Resultatet viste at de som gikk tre turer daglig, hadde fått en større helsegevinst i løpet av kortere tid enn de andre deltakerne.

Kortere tid, bedre gevinst

Da forskeren begynte å se på resultatene så han at to av tre som gikk 10.000 skritt daglig hadde klart å nå målet, men at alle deltakerne syntes det var vanskelig.

De som fulgte NHS-rådet om å gå tre raske turer i ti minutter hver dag, synes det gikk relativt lett. De dannet en liten gågruppe som gikk raske spaserturer sammen.

Resultatet som forskeren analyserte viste en klar forskjell. Den såkalte «Active 10»-gruppa brukte mye kortere tid og gikk bare 3000 skritt, men de fikk mer ut av den raske gåturen. De fikk opp hjerteraten og pulsen ble høyere.

– Det er når du har et moderat intensitetsnivå du får de største helsemessige fordelene, sier Copeland til BBC.

Kan forebygge sykdommer

Helsemyndighetene i Norge slutter seg til analysen: Det handler ikke om antall skritt man går, men om å ha moderat intensitet når du går, mener de.

Jakob Linhave

EN AV TRE: Jakob Linhave i Helsedirektoratet forteller at kun én av tre voksne nordmenn følger rådet om et visst antall minutter fysisk aktivitet ukentlig.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Moderat intensitet der pusten går opp, kan forebygge over 30 sykdommer, blant annet høyt blodtrykk og lette psykiske lidelser, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

De offisielle anbefalingene fra Helsedirektoratet for voksne og eldre er å være i fysisk aktivitet minst 150 minutter med moderat intensitet, eller 75 minutter med høy intensitet, hver uke.

For barn er det anbefalt 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, som bør være både moderat til hard. Aktiviteten kan deles inn i 10-minutters bolker.

– All aktivitet er bra

Kun én av tre voksne nordmenn oppfyller anbefalingen, ifølge Jakob Linhave.

Derfor skal man ikke se helt bort ifra at det også kan være bra å ha et mål om å gå 10.000 skritt daglig.

– All aktivitet er bra, og det viktigste er å finne noe man trives med, sier Linhave.

AKTUELT NÅ