Hopp til innhold

Biltrafikken vokser til tross for flere bomstasjoner

Et viktig poeng med bomstasjoner er å få folk til å kutte ut bilen. Men med 38 nye bomstasjoner rundt om på Nord-Jæren, vil biltrafikken likevel øke. Det viser beregninger fra Vegvesenet.

Bomstasjon

– Mange tar seg råd til bompenger, så bomstasjoner har en begrenset effekt på å få ned bilkjøringen, men en effekt har det, sier forsker Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det skal tydeligvis mer til enn bompenger for å få folk ut av bilene. Nye beregninger fra Statens vegvesen viser at biltrafikken på Nord-Jæren vil øke med 11 prosent fram mot 2030, til tross for at det neste år kommer 38 nye bomstasjoner i området. Et viktig poeng med bomringen er å redusere biltrafikken.

Dette er dårlig nytt for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg som har vedtatt et mål om nullvekst i biltrafikk.

– Jeg synes det tallet var overraskende høyt, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Nå må hun og de andre politikerne ta ytterligere grep for å nå nullvekstmålet. Vegvesenet foreslår parkeringsrestriksjoner – i tillegg til bomringen. Forslaget ble lagt fram på et møte i styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren, hvor blant andre Stavanger-ordføreren deltok.

Christine Sagen Helgø

Christine Sagen Helgø (H), ordfører i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Færre parkeringsplasser

Sagen Helgø påpeker at de fire kommunene allerede har forplikta seg til å se på en ny parkeringspolitikk.

– Der må vi sørge for at vi får færre parkeringsplasser i framtiden, slik at flere må bruke kollektivtilbudet, sier Sagen Helgø.

Vegvesenet foreslår også økning av bompengene. I dag er planen at en passering skal koste 44 kroner i rushtiden. Ordføreren avviser at takstene skal bli høyere.

– Det er ikke aktuelt å øke bompengeavgiftene utover det vi har gjort nå, det er det ikke flertall for. Det vil alltid være folk som må kjøre gjennom bomringen, sier ordføreren.

Også positive tiltak blir foreslått, som sykkelveier og lavere takster på kollektivtrafikken. Ifølge forsker Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt (TØI) må imidlertid disse kombineres med restriktive tiltak som parkeringsrestriksjoner eller økte bompenger for å ha full effekt.

– Buss er ikke nok

– For mange som kjører bil, er fordelen med å komme raskt fra dør til dør så stor at billigere buss ikke vil være tilstrekkelig for å få dem ut av bilen, sier han.

Johansen er ikke overrasket over at trafikken går opp selv med bomring.

Kjell Werner Johansen

Kjell Werner Johansen, forsker og assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

– Først vil en del folk unngå å krysse bomringen slik at trafikken vil gå litt ned, men så går tiden og befolkningen vokser, og trafikken vil igjen øke, sier han.

– Hvorfor er det så vanskelig å få folk til å kutte ut bilen?

Folk vil gjerne komme seg fram, og ettersom vi har mer penger, bedre tilgang på biler, og flere tilbud å benytte oss av – både kultur og handel, så vil vi gjerne flytte på oss. Bilen gjør dette veldig lett, sier Johansen.

Flere nyheter fra Rogaland