Bompengering og bypakke utsatt nok en gang

Det blir ingen behandling av den nye bypakken, og dermed bompengeringen for Nord-Jæren før jul. Nå sender Fylkestinget brev til ministeren for å få fortgang.

Bomring

Det skal settes opp 38 nye bomstasjoner på Nord-Jæren for å få råd til Bypakke Nord-Jæren. Men nå står både anbud, bygging og oppstart på vent fordi saken ikke er behandlet i Stortinget.

Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

– Vi har fått tilbakemelding om at den er rett rundt hjørnet, og det har de sagt i mange måneder nå.

Arne Bergsvåg

Arne Bergsvåg er utålmodig og vil ha svar fra Samferdselsdepartementet.

Foto: Anders Fehn / NRK

Arne Bergsvåg (Sp) er leder for samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune, og han er oppgitt over at de aller fleste trafikkprosjektene på Nord-Jæren nå ligger i et vakuum.

Innen november i år skulle Bypakke Nord-Jæren, og dermed bompengepakken, behandles av Stortinget. Det var løftet fra samferdselsministeren.

Men nå spøker det for oppstart 1. januar 2018.

Utsatt fra vår, til høst, til vinter

Opprinnelig skulle det store trafikkprosjektet behandles i Stortinget våren i år, men det ble utsatt til høsten, og innen november. Men november kom og gikk, og de få gangene Stortinget skal samles før juleferien starter er proppfulle av statsbudsjett.

Også vegvesenet tripper av utålmodighet.

Hvis proposisjonen ikke kommer opp før jul, vil dere være i stand til å kreve inn bompenger fra 1. januar 2018?

– Vi vil gjøre det vi kan for å få det til, men jeg tror det kommer til å bli veldig vanskelig, sier Astrid Eide som er avdelingsdirektør for vegvesenet i Rogaland.

Hun forteller at det vil ta «minimum ett år, og da mener jeg minimum» å sette opp de mange nye bomstasjonene.

Bompengefri periode?

Astrid Eide

Astrid Eide i Vegvesenet understreker at det vil ta minimum ett år å bygge opp den nye bomringen.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Alt fra sykkelprosjekter, bussvei og kollektivfelt på Nord-Jæren ligger inne i Bypakken, og hele kalaset skal betales for ved hjelp av 38 nye bomstasjoner.

Nåværende bomring går ut ved årsskiftet 2017/2018, og hvis ikke ny bomring er på plass til da så er det ingen som vet hva som skjer.

– Kan det bety at man får en periode uten bompenger?

– Vet du hva, jeg aner ikke, sier Eide.

– Med en gang det blir utsettelse i den ene enden, så blir det utsettelse i andre enden og, sier Bergsvåg.

Nå sender flertallet på Fylkestinget et brev til samferdselsministeren for å forsøke å få fortgang i proposisjonen.

– Vi er avhengig av dette, fordi det ligger inne både sykkel og bussveiprosjekter som da heller ikke kan starte, sier Bergsvåg.

Og så lenge prosjektet ikke er godkjent i Stortinget så kan ikke anbud hentes inn, og bygging står på vent.

Fremskrittspartiet ville ikke signere brevet, da de er uenige i premisset om at bompenger er nødvendig for å få bygd ut veiprosjektene.