Hopp til innhold

Prisøkning for elbiler i bomringene: For tidlig, mener elbilforeningen

Flere og flere kommuner i Norge øker nå prisen for elbiler i bomringene. Sist ut er Nord-Jæren, hvor elbilister kan få en ekstraregning på 3800 kroner i året.

Elbiler på parkeringsplass

Det vil bli dyrere for elbiler å kjøre i bomringene på Nord-Jæren.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det er ikke gøy med økte avgifter, men på en side skjønner jeg hvorfor. På den andre siden syns jeg det er litt tidlig, sier Knut Skogeng, som selv kjører elbil.

Etter at regjeringen åpnet for å øke elbiltaksten fra 50 til 70 prosent i år, har flere bomringer vedtatt å gjøre nettopp dette.

Sist ut er styringsgruppa for Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Onsdag aksepterte de at taksten for elbiler skulle økes fra 50 til 70 prosent.

Saken må også behandles i kommunestyrene i de fire kommunene som er del av Bymiljøpakken, men det er all grunn til å tro at det fra 1. januar blir dyrere for elbiler i bomringen.

– Elbilandelen øker veldig mye, men biltrafikken går ikke noe ned. Dermed må elbilene betale noe mer. Det er en trussel bak der med at vi må innføre rushtidsavgiften igjen. Det er det ingen som ønsker, sier Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp).

Jarle Bø (Sp)

Randaberg-ordfører Jarle Bø er del av styringsgruppa i Bymiljøpakken.

Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

– Forståelig

De aller fleste NRK snakket med onsdag, hadde full forståelse for at prisene for elbiler gjennom bomringene øker.

– Det er forståelig. Vi visste alle at insentivene var midlertidige. Det får meg likevel ikke til å kjøre mindre bil. Jeg bor i Eigersund, sier Marius Boye Hansen.

I dag betaler en elbilist med full rabatt som kjører mye maksimalt 9000 kroner i året. Etter en eventuell økning kan det bli omtrent 3800 kroner dyrere.

Grunnen til styringsgruppas vedtak er at biltrafikken på Nord-Jæren vokser og truer nullvekstmålet.

Hittil i år ligger trafikken 0,9 prosent under 2017-nivå, men september var fjerde måneden på rad hvor trafikken var høyere enn i 2017.

Det betyr at milliarder i belønningsmidler fra staten kan stå på spill. Elbilandelen øker og utgjorde 33,2 prosent av bompasseringene i september.

Det er 5,2 prosentpoeng høyere enn samme tid i fjor.

Forusbeen ved Statoil

Biltrafikken på Nord-Jæren har økt de siste månedene. Nå tas det grep for å få ned trafikken igjen.

Foto: Ole Andreas Bø

Siste ord er ikke sagt

Tallet på passeringer gjort av elbiler øker flere steder i landet. Tidligere i år vedtok de å øke taksten for elbiler i Haugalandspakken i Haugesund, i Bodø og i Førde.

– Jeg tror ikke siste ord er sagt i denne saken, sier Randaberg-ordfører Bø.

Skal vi tro lokalpolitiker i Stavanger, Leif Arne Moi Nilsen (Frp), er det ikke det. Han er sterkt uenig i vedtaket i styringsgruppa.

Leif Arne Moi Nilsen er gruppeleder for Frps kommunestyregruppe og ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Stavanger.

Leif Arne Moi Nilsen er gruppeleder for Frp i Stavanger.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Vi har vært ganske flinke til å velge miljøvennlige biler. Nå tas alle sukkerbitene bort. Det er skrekkelig dumt å skylde på elbilene for at det er mye trafikk, sier han.

Elbilforeningen reagerer også kraftig på at styringsgruppa for Bymiljøpakken nå har bestemt seg for å øke elbilandelen.

Christina Bu generalsekretær Norsk elbilforening

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Foto: Jamieson Pothecary

– Det var akkurat dette vi fryktet da regjeringen åpnet for å kutte rabatten. Det er rart at lokalpolitikere ikke har større ambisjoner. På vegne av klimaet er dette et av de viktigste tiltakene politikerne rår over, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, til NRK.

Elbilforeningen: Vil slite med å nå 2025-målet

Ifølge en oversikt fra Elbilforeningen har utviklingen av den elektriske bilparken i Norge fått en kraftig brems det siste halvannet året.

I 2017 ble 2025-målet satt: Alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025.

– Vi begynner å få en krevende vei til 2025 målet, som er ett år og to måneder unna. Det burde ha rundet 90 prosent i år om vi skulle ha nådd målet, sier Bu i Elbilforeningen.

I tillegg til å kutte i rabatten i bomringene er det også innført vektavgift på alle nye elbiler fra 2023.

Les også Naf: Bompenger i Troms har gitt eksplosiv elbilinteresse

El-bil til lading

Bu mener det blir helt feil å kutte i insentiver hvis de siste prosentene også skal velge elbil.

– De vi har overbevist så langt, er de som har vært lettest å overbevise. Nå skal vi nå de som ikke har kjøpt enda. Og de trenger insentiver som vil lønne seg over tid, sier Bu, og fortsetter: