NRK Meny
Normal

Vil doble antall bomstasjoner på Nord-Jæren

Samferdselssjefen foreslår at det blir 38 bomstasjoner rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, Risavika og flyplassen på Sola.

Bomring

NYE BOMRINGER: Fra 2017 planlegges det fem nye bomringer på Nord-Jæren.

Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

Samferdselssjef Gottfried Heinzerling vil doble antall bomstasjoner fra dagens 19 til 38. Forslaget ble lagt fram hos fylkeskommunen i dag.

– Vi vil ha tette ringer rundt viktige reisemål på Nord-Jæren, sier Heinzerling.

Heinzerling vil at bomstasjonene skal ligge rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, flyplassen på Sola og Risavika.

Se kartet over hvor samferdselssjefen i fylket vil ha bomstasjonene:

Laster kart, vennligst vent...

NYE BOMSTASJONER: Samferdselssjefen i fylket ønsker nye bomstasjoner rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, flyplassen på Sola og Risavika.

Stenger syv gater for all trafikk

I tillegg til bomstasjonene, vil samferdselssjefen stenge syv gater for å få all trafikken inn på bomveiene. Dermed vil også Heinzerling unngå økt trafikk i boligområder.

Bompengetakstene er ennå ikke avgjort, men samferdselssjefen har tre alternativer i sitt forslag:

Bompengeavgifter
Foto: Rogaland fylkeskommune

Samferdselssjefen ønsker å bruke 70 prosent av bompengeinntektene på et bedre kollektivtilbud, sykkel- og gangveier i Rogaland.

Det foreslås å bruke 200 millioner kroner i året, eller tre millioner kroner samlet i en 15 årsperiode, til økt ruteproduksjon, økt miljøkvalitet og bedre samordning av takstsystemene for tog og buss..

Oppstart i 2017

12. juni skal styringsgruppen for Transportplan Jæren bestemme seg for om de vil sende Bypakke Nord-Jæren ut på høring. I oktober skal kommunene på Jæren ha behandlet bompengepakken og sende innspillene til fylkeskommunen.

I desember behandles bypakken i Fylkestinget, og deretter går den videre til Samferdselsdepartementet. Bypakken må så behandles i Stortinget.

Planlagt byggestart av den nye bomringordningen er 2016, og planlagt start er 2017.

Forslag til nye bomringar
Foto: Statens vegvesen
Bussvei
Foto: Statens vegvesen