Hopp til innhold

I dag sikrer bompengemotstanderne en stor seier

Bompengeopprøret har gitt resultater: I dag mottar regjeringen avtalen der rushtidsavgiften fjernes på Nord-Jæren. Samtidig øker biltrafikken. – Jeg er veldig bekymret, sier fylkespolitiker.

Linda-Merete Antonsen i Aleneforeldreforeningen

Den nye bomringen på Nord-Jæren har fått stor oppmerksomhet. Rushtidsavgiften var noe av det som satte sinnene i kok. Nå skal den fjernes.

Foto: Marlene Forsman

– Det skal gjennomføres så raskt som overhodet praktisk mulig, sier varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp).

Han snakker om den forhatte rushtidsavgiften som har satt sinnene i kok på Nord-Jæren det siste året. Folk mente avgiften var usosial: Den rammet dem med lavest inntekt og småbarnsfamilier.

Politikere kastet seg på og snart var fjerning av avgiften på toppen av prioriteringslistene.

Nå har bompengemotstanderne seiret, og fredag markeres dette på et hotell ved Stavanger lufthavn. Da overrekker lokalpolitikerne i Rogaland den nye byvekstavtalen til representanter fra regjeringen.

Et av punktene i avtalen er at rushtidsavgiften fjernes.

Pål Morten Borgli

Pål Morten Borgli (Frp), varaordfører i Sandnes.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Og skal vi tro varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp), vil avtalen tre i kraft allerede 15. januar neste år.

– Statsråden har sagt at når det er enighet fra de fire kommunene (Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg) og fylkeskommunen, så iverksetter han, sier Borgli.

Trafikken øker

Byvekstavtalen gir Rogaland 10 milliarder kroner fram til 2030. Cirka halvparten av disse pengene skal gå til ny bussvei.

I tillegg kommer noen milliarder som er en del av regjeringens bompengeforlik. Disse milliardene er øremerket for å bedre kollektivtilbudet og å kutte i bompengene. Politikerne på Nord-Jæren gjør nå det siste ved å fjerne rushtidsavgiften.

Men Rogaland har et problem. En forutsetning for både byvekstavtalen og bompengeforliket er nemlig at biltrafikken ikke øker – det såkalte nullvekstmålet.

Aksjon mot bomring i Stavanger

Det var lange køer da bompengemotstandere aksjonerte på Bybrua i Stavanger i august i fjor.

Foto: Helge Hundeide / NRK

Og det ser mørkt ut.

Målinger viser nemlig at trafikken har økt siden bomringen ble innført i oktober i fjor, ifølge Aftenbladet.

Antallet bompasseringer var i oktober i år 3,4 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det betyr 7500 flere passeringer. Og Vegvesenet mener trafikken vil øke enda mer når rushtidsavgiften fjernes i januar.

– Jeg er veldig bekymret, sier fylkespolitiker Heidi Bjerga (SV).

Heidi Bjerga

Heidi Bjerga (SV), sitter i fylkestinget og i bystyret i Sandnes.

Foto: ODD RUNE KYLLINGSTAD / NRK

– Da halverer vi kostnadene for dem som kjører, og vi ser allerede før dette blir gjort, at trafikken har vokst på Nord-Jæren. Dette er stikk i strid med alle målsettinger og ønsker om å få et bedre miljø, bedre klima, mindre bilbruk og mer tilrettelegging av sykkel, kollektiv og gange, sier hun.

– Lurveleven

Pål Morten Borgli, på sin side, vil ha rushtidsavgiften død og begravet.

– Det er nok de som fortsatt vil ha rushtidsavgiften, men det tror jeg ville skapt et lurveleven i regionen. Nå har alle sagt at den er urettferdig og usosial og må vekk, da synes jeg at det hviler et stort ansvar på alle politikerne om å sikre at den forsvinner, sier Frp-politikeren

Og legger til:

– Så er det mange av oss som aldri kommer til å gi oss med det: Vi skal ha bort bomstasjonene, det er vårt mål, sier Borgli.