I dag avgjør de om det blir Bybane eller bussvei på Nord-Jæren

I dag skal fylkestinget ta stilling til hvilken fremtidig transportløsning man går for på Nord-Jæren. Temperaturen er på kokepunktet foran en av de viktigste politiske beslutningene på mange år.

Fylkestinget i Rogaland 11.12

Fylkestinget er i gang med møtet som skal ende med et vedtak om kollektivtransport på Nord-Jæren.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Både i helgen og i sent i mandag var det hektisk møteaktivitet i fylket for å komme frem til en løsning i bybanespørsmålet.

Det handler på overflaten om bybane eller bussvei, men i realiteten om langt mer. Fremtidens kollektivløsning på Nord-Jæren vil også ha konsekvenser for bosetting, boligbygging, næringsetablering og miljø.

Kommunene har sagt ja til bybane, i fylkestinget er flertallet for bussvei. Noe annet utfall ville overraske gruppeleder i Frp, Terje Halleland.

– Ja, det vil jeg bli.

Du klarer ikke se noe nå som gjør at det vil endre seg?

– Jeg klarer ikke å se det nå, nei, sier Halleland til NRK.

Medlemmer av flere ungdomspartier aksjonerte for bybanen utenfor fylkestinget tirsdag formiddag.

VIDEO: Medlemmer av flere ungdomspartier aksjonerte for bybanen utenfor fylkestinget tirsdag formiddag. Foto: Odd Rune Kyllingstad/NRK.

– Beslutningsgrunnlaget er godt nok

Høyre er sammen med Venstre og KrF de fremste bybanetilhengerne.

Fylkesordfører Janne Johnsen har jobbet beinhardt til det siste for å få til en løsning som kan sikre en transportløsning på skinner for fremtiden. Høyres gruppeleder Sveinung Stensland føler seg trygg på at beslutningsgrunnlaget er godt nok.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Terje Halleland, Janne Johnsen og Ellen Solheim

Terje Halleland (Frp), Janne Johnsen (H) og Ellen Solheim (KrF) er sentrale aktører når fylkestinget behandler bybanesaken.

Foto: Eirin Larsen / NRK

– Jeg noterer meg at alle partier bruker fakta fra det samme grunnlaget når de tar sine beslutninger. Så er det noen ting noen trekker fram og andre ting andre trekker fram. Det som er gjort av utredningsarbeid, har jeg stor tillit til er riktig. Stensland.

Høyres gruppeleder mener likevel at noe av det som er kommet fram i media den siste uken gjør at det kan stilles spørsmål ved dømmekraften når det gjelder bruken av offentlige midler.

– Ikke sikker før debatten er vel i havn

Bybanetilhenger Ellen Solheim har fortsatt ikke gitt opp håpet. Hun representerer KrF og leder samferdselsutvalget i fylket. Solheim har jobbet hardt for å få til en løsning i siste liten.

– Slik som jeg ser det, er det den viktigste saken i denne fylkestingsperioden. Jeg er jo veldig spent. Jeg forholder meg til de faglige rapportene vi har som beslutningsgrunnlag og legger ikke vekt på alt det rotet som har vært rundt økonomien i bybaneprosjektet, sier Solheim.

– Er du sikker på utfallet i forkant?

– Jeg er ikke sikker før debatten er vel i havn, sier hun.

– Usikkerhet rundt bybaneprosjektet

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Tom Tvedt, vil ikke la seg rikke. Bybanetilhengernes utspill om nye bomringer, rushtidsavgift og andre politiske lokkemidler har ikke fått Arbeiderpartiet til å endre syn.

– Dette er en svær sak. Det er en komplisert sak med mye dokumenter. Vi er usikre på all dokumentasjonen, spesielt når det gjelder bybanen, og dessuten om tallene er riktige. Det ligger jo en føring i saken at når alle tall er på bordet, så er det en vurdering pluss, minus førti prosent. Det viser jo usikkerheten rundt selve prosjektet, sier Tvedt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tom Tvedt (Ap)

Tom Tvedt er gruppeleder for Arbeiderpartiet og en av talsmennene mot bybanealternativet i fylkestinget.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Heller ikke Arne Bergsvåg i Senterpartiet vil stemme for bybanealternativet. Han er sterkt kritisk til det som har kommet frem de siste par ukene om Bybanekontorets rolle i bybanesaken og har fremmet en interpellasjon til fylkesordføreren som vil bli besvart av Janne Johnsen tirsdag.

– Det er klart at en kan stille seg spørsmål rundt det, men alle rapportene som lages skal jo gjennom en kvalitetssikring. Jeg venter jo med spenning på resultatet av den, sier han.

Pensjonistpartiet kan havne på vippen

Bybanesaken har også ført til opprør i Pensjonistpartiet. Der vil partiets eneste representant, Terje Larsen ikke stå på partiets program om nei til bybane. Tvert om. Larsen sier rett ut at han vil stemme for bybanen dersom hans parti ender på vippen når avstemningen om hvilket konsept politikerne går for vil finne sted.

Det betyr at dersom en av representantene i bussveifløyen bryter med sitt eget parti, vil Larsen sørge for flertall for bybane.

– Det blir en del prosesser som skal foregå nå fram til avstemningen som kommer til å avgjøre hvordan jeg kommer til å stille meg. Jeg har sagt at i en viss situasjon kommer jeg til å stemme for bybane hvis Pensjonistpartiet kommer i en slik rolle at det har betydning for avstemningen, sier Larsen.

Bybane ved Kvadrat

Det er knapt flertall mot bybanealternativet i fylkestinget.

Foto: Bybanekontoret