Grønn By-leder reagerer på nye avsløringer om bybanekontoret

PR-byrået Burson-Marsteller fikk mellom 100.000–150.000 offentlige kroner for å arbeide med et frokostseminar arrangert av Grønn By. Seminaret endte med et forslag fra private næringsaktører om å finansiere en bybanetrase på Forus.

PR-utgifter frå Bybanekontoret

KRITIKK OM PENGEBRUK:–Vi gjennomførte alt selv. Jeg forstår overhodet ikke hvordan alle disse timene er kommet på plass, sier Grønn By-leder Elisabeth Sjo Jespersen om frokostseminaret bybanekontoret har betalt Burson-Marsteller over 100.000 kroner for.

Foto: Mathias Oppedal / NRK/Bybanekontoret

Elisabeth Sjo Jespersen

Elisabeth Sjo Jespersen er leder i stiftelsen Grønn By. Hun sier hun aldri har vært i kontakt med Burson-Marsteller.

Foto: Grønn By

Bybanekontoret betalte PR-byrå mellom 100.000 og 150.000 kroner for arbeid som ble utført med et frokostseminar stiftelsen Grønn By arrangerte om bybanen.

Seminaret utløste senere et forslag fra private næringsaktører om å finansiere en bybanetrase på Forus.

– Liker lite å stå i sammenheng med Burson-Marsteller

Leder i Grønn by, Elisabeth Sjo Jespersen, reagerer på opplysningene. Hun sier hun aldri har vært i kontakt med Burson-Marsteller.

– Jeg liker lite å stå i sammenheng med et Burson-Marsteller selskap som jeg ikke har vært i kontakt med, sier Elisabeth Sjo Jespersen.

Hun bekrefter at hun ved flere anledninger har vært i kontakt med bybanekontoret i forbindelse med seminaret, og at hun også flere ganger har hatt kontakt med et annet PR-selskap hun ble henvist til av bybanedirektøren.

Dette selskapet er Nor PR–som har samarbeidet med Burson-Marsteller.

Sjo Jesperen sier at Grønn By fikk innspill til innledere fra Nor PR, men bestemte opplegg og gjennomføring av seminaret selv.

– Nor PP ved Arne Abrahamsen kom med forslag på bl.a. Lars Christan Stendahl, tidligere direktør for Bybanekontoret i Bergen. Det var et forslag vi kunne stille oss bak, sier Sjo Jespersen.

Grønt frokostseminar

Bybanekontoret har totalt brukt 5 millioner kroner av offentlige midler på PR-byrået bare det siste året.

– Første gang jeg møtte bybanekontoret møtte jeg Gundersen og trodde det var de jeg skulle møte. Det satt flere personer rundt et bord som viste seg å være fra Burson-Marsteller. Jeg har ikke sett dem siden, sier Sjo Jespersen.

Torsdag 18. oktober inviterte stiftelsen Grønn by–der varaordfører i Stavanger Bjørg Tysdal Moe er styreleder, til grønt frokostseminar om bybanen.

En rekke aktører var invitert inn som foredragsholdere og frokosten var godt besøkt.

40–50 timer PR-arbeid

Seminaret har også avstedkommet hektisk aktivitet hos PR-byrået Burson-Marsteller.

Mellom 45–50 timer er fakturert bybanekontoret bare i oktober for arbeid i forbindelse med frokosten, deriblant en rekke møter og telefonsamtaler i forkant og etterkant av seminaret.

I sum dreier det seg om mellom 100.000 og 150.000 kroner fra bybanekontorets offentlige budsjett.

Også selskapet 2020 Park var med å arrangerte frokosten. De figurerer også på Burson-Marstellers liste. Direktør i 2020 Park, Roar Øglænd, avviser at de har hatt kontakt med Burson-Marsteller.

– Vi var medarrangør for arrangementet. Vi har betalt regningen selv og hadde ingen kontakt med nevnte selskap, sier Øglend.

Resulterte i forslag fra næringslivet

Kort tid etter frokostseminaret ble det presentert planer for at næringslivet selv ønsket å bygge bybanetrase på Forus.

Planene fikk stor oppmerksomhet og ble utviklet i kjølvannet av seminaret.

I oktober måned–da seminaret ble arrangert–figurerer Elisabeth Sjo Jespersen, Grønn By eller 2020 Park på i alt tjue oppdrag Burson–Marsteller har hatt eller fakturert bybanekontoret i forbindelse med frokostseminaret.

Oppdragene varierer fra en halv til ti timer. Representanter fra PR-byrået har også fakturert for å delta på seminaret.

– Høyere forbruk av timer enn opprinnelig vurdert

Bybanedirektør Georg K. Gundersen opplyser i en mail til NRK at banekontoret ble bedt å formidle kontakt til personer som på en dekkende måte kunne belyse temaet på seminaret.

«Kapasitetsmessig og med et meget godt kontaktnett, ble Arne Abrahamsen fra informasjonskonsulenten bedt om å bistå Elisabeth Sjo Jespersen med dette», skriver Gundersen og fortsetter:

«Gjennomføringen av arrangementet måtte utsettes flere ganger, og dette medførte flere runder med koordinering av program og foredragsholdere, noe som igjen førte til et høyere forbruk av timer enn opprinnelig vurdert. Vi ser nå i etterkant at Bybanekontoret burde hatt bedre oppfølging av timeforbruket.»

– Vi gjennomførte alt selv. Jeg forstår overhodet ikke hvordan alle disse timene er kommet på plass, sier Elisabeth Sjo Jespersen