Betalte pr-byrå for bistand før møte med egen sjef

Bybanedirektøren i Stavanger betalte pr-byrå for bistand før han skulle i møte med sin egen sjef – fylkesrådmannen. Flere politikere mener nå at aktivitetsrapportene viser at bybanekontoret har fungert som et propagandakontor.

Sterke reaksjoner mot bybanekontoret

Bybanekontoret betalte pr-byrå for briefingmøte med bybanedirektørens egen sjef - fylkesrådmannen i Rogaland.

Pengene ble overført fra bybanekontorets eget budsjett. Det går frem av det omfattende materialet som viser hvilke tjenester bybanekontoret har betalt pr-byrået Burson-Marsteller for å få utrettet.

Bybanekontoret har bare det siste året betalt Burson-Marsteller fem millioner kroner for ulike tjenester. Dokumentene – eller aktivitetsrapportene som følger fakturaene – viser blant annet at bybanekontoret – som finansieres av fylkeskommunen og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola – også har drevet søk på en navngitt politiker.

De har også behandlet partinotat, hatt møter og oppfølging av politikere, bidratt til kronikker og seminar.

Får etterspill

Bybanekontoret i Stavanger ble opprettet for å utrede en bybane. Flere politikere mener nå at aktivitetsrapportene viser at kontoret har fungert som et propagandakontor og avtalen med et av verdens største pr-byrå får nå politisk etterspill.

NRK har gjennomgått de 700 oppdragene Bybanekontoret har betalt Burson-Marsteller for. Oppdragene og tallene er forelagt tre av de mest sentrale politikerne i fylket som har arbeidet med bybanesaken.

– Skandale

Janne Johnsen

Fylkesordfører Janne Johnsen mener bybanekontorets bruk av penger er kritikkverdig.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK
Tom Tvedt (Ap)

Tidligere fylkesordfører, Tom Tvedt, mener bybanekontorets virksomhet bærer preg av ren propaganda.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Tidligere leder for samferdselsutvalget Odd Arild Kvaløy, tidligere fylkesordfører Tom Tvedt og nåværende fylkesordfører Janne Johnsen reagerer kraftig på dokumentene NRK har presentert for dem.

– Dette er ikke mindre enn en skandale, sier Odd Arild Kvaløy. Han ledet samferdselsutvalget i Rogaland fylke helt frem til i fjor høst.

– Dette nærmer seg en skandale, sier en opprørt Tom Tvedt som var fylkesordfører i forrige periode.

Nåværende fylkesordfører Janne Johnsen reagerer også kraftig på de dokumentene NRK har forelagt henne.

– Dette er kritikkverdig. Jeg stiller meg overhodet ikke bak dette, sier Johnsen.

Direktøren forsvarte pengebruk

– Det dreier seg om rådgiving i forbindelse med informasjonsvirksomheten, sa bybanedirektør Georg K. Gundersen da han i forrige uke forsvarte kontorets bruk av flere millioner kroner til pr-byrået Burson-Marsteller i løpet av det siste året.

I dag kan NRK avsløre at bybanekontoret – som er satt til å utrede en fremtidig bybane på Nord-Jæren – har brukt pengene på langt mer enn informasjonsmateriell.

Det dreier seg blant annet om briefing foran møter med egen arbeidsgiver, interessekartlegging, oppfølging av et politisk parti, forberedelser til NRK-intervju, forberedelser til møte med ordførere, politiske analyser, søk på politiske ledere og behandling av partinotater.

– Propaganda

– Dette bærer preg av ren propaganda. Man har drevet et spill bak i kulissene med offentlige penger. Det kan også tyde på at man har betalt for å spore enkelte partier og personer. Dette er ikke holdbart, sier Tom Tvedt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kontraktsignering mellom bybanekontoret og Burson-Marsteller

På bybanen sine hjemmesider ligger det ute bilde fra signeringen av PR-avtalen med prosjektdirektør Georg K. Gundersen og Kristian Sarastuen i Burson-Marsteller.

Foto: Faksimile fra bybanekontoret sine hjemmesider

– Når jeg ser hva de har brukt penger på overgår det min fantasi. Det er helt uakseptabelt sett fra folkevalgtes ståsted at et offentlig kontor opptrer på denne måten, sier Kvaløy.

Odd Arild Kvaløy

Tidligere leder for samferdselsutvalget i fylket, Odd Arild Kvaløy, karakteriserer pengebruken som en skandale.

En bybane på Nord-Jæren har lenge vært en brennhet potet. Det viser også de aktivitetsrapportene NRK har fått tilgang til. Bare de to siste ukene i oktober – etter at medlemsmøtet i Stavanger Arbeiderparti sa nei til bybanen – har Burson-Marsteller fakturert 150 timer på oppdrag fra Bybanekontoret.

Søkte på politiker

PR-byrået kontaktet politikere, det ble avholdt en rekke telefonkonferanser, statusmøter, og temamøter.

En av Burson-Marstellers medarbeidere ble betalt for å gjøre søk på en av de mest sentrale politiske lederne i byen, det ble holdt nye telefonmøter hvor man oppsummerte videre tiltak. Over 50 oppdrag – finansiert med offentlige penger – ble fakturert bare i løpet av disse to ukene.

I mai ble det fakturert for 250 timer, i oktober 300 timer. Ni medarbeidere ved Burson-Marstellers kontor i Oslo har jobbet jevnlig på oppdrag fra Bybanekontoret det siste året.

Telefonmøte

Georg K. Gundersen

Bybanedirektør Georg K. Gundersen har forsvart millionutbetalingene til pr-byrået Burson-Marsteller.

Foto: Erik Waage / NRK

I går ble det avholdt et krisemøte over telefon mellom fylkesordføreren og rådmann Trond Nerdal. Han befant seg da i utlandet.

NRK forsøkte i hele går å få et intervju med ledelsen på Bybanekontoret. De nektet å la seg intervjue på radio. Sent i går kveld besvarte de en henvendelse fra NRK på mail.

Spørsmålene dreide seg i all hovedsak om en rekke forhold Bybanekontoret har betalt pr-byrået for er innenfor det mandatet kontoret har.

Avviser

Bybanedirektøren avviser at kontoret har drevet noen form for politisk påvirkning. I forbindelse med betaling til pr-byrået for bistand før møte med fylkesrådmannen., skriver bybanedirektøren:

« Bybanedirektøren har jevnlig møter med fylkesrådmannen. Disse er kompakte i tid og omfatter flere emner. De må således være vel forberedt, også med hensyn til det som måtte være den aktuelle mediesituasjonen. Det er naturlig at bybanedirektøren innhenter en vurdering fra kontorets informasjonsrådgiver når det skulle være nødvendig. I ett spesielt tilfelle hadde det vært betydelig feilinformasjon på førstesideplass i medier – noe som også hadde reiste mye debatt. Bybanekontoret søkte i den forbindelse råd hos kommunikasjonsrådgiver for å håndtere disse alvorlige uttalelsene/påstandene på best mulig måte, og for å redusere «skadevirkninger».»

Etterspill

Saken vil trolig få både et politisk og administrativt etterspill. Tidligere fylkesordfører Tom Tvedt forlanger å få alle tall på bordet og fullt innsyn i bybanekontorets virksomhet.

– Det er alvorlig at man nå kan stille spørsmål ved om den informasjonen offentligheten har fått, kvaliteten på den og tallene som er brukt, sier Tvedt.

– Det som her avdekkes er ikke med på å styrke bybanesaken, innrømmer fylkesordfører Janne Johnsen.